Lukemaan innostaminen! : paikallisten kirjailijoiden esiintuominen
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Luvian kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Lukkarilantie 4
29100
Bibliotekets telefonnummer : 
040-7127 721
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@luvia.fi
ISIL-kod : 
FI-LUVIA
FO-nummer : 
0135032-8
Ansvarsperson : 
Helena Kuivasniemi-Lehti
Telefonnummer : 
050-3879 123
E-post : 
helena.kuivasniemi-lehti@luvia.fi
Projektbeskrivning : 

Luvian kunnan Seniorineuvoston aloitteesta Luvian kirjastossa on aloitettu syksyllä 2014 uudenlainen kulttuuripainotteinen toiminta, joka on avoin kaikille kuntalaisille.  Kirjasto- ja vapaa-aikatoimen viranhaltijat ovat yhdessä suunnitelleet ja käynnistäneet ko. toiminnan kokeilumuotoisena. Joka kokoontumiskerralla on oma aiheensa ja vierailijansa. Toiminnan tarkoituksena on mm. tuoda paikallisia kirjailijoita esiin ja pyytää heitä kertomaan omasta tuotannostaan.

Tavoitteena on siis järjestää erilaisten kulttuuritapahtumien (taide, valokuvaus, teatteri, musiikki) lisäksi tapahtumia, joissa paikallisten kirjailijoiden lisäksi myös muut kirjailijat vierailevat kertomassa tuotannostaan ja kirjoittamisestaan. Kulttuuripiiri on tarkoitettu kaikenikäisille. Hanke on jatkoa Luvia lukemaan! – projektille. Kirjastossa toimii myös Marttojen vetämä lukupiiri.

Kirjaston ja koulun yhteistyönä on järjestetty kirjavinkkausta ostopalveluna  Luvian peruskoulun eri luokka-asteile.  Kirjavinkkauksella on selvästi ollut kannustava vaikutus lukemisharrastuksen edistämiseen. Yläasteikäisiä tulisi edelleen aktiivisesti kannustaa lukemiseen kirjavinkkauksen keinoin. Niin ikään peruskoulun oppilaita tulisi kannustaa arviointien tekemiseen lukemistaan kirjoista sekä kirjaston omille verkkosivuille että valtakunnallisille nuortenkirjasivustoille. Viime vuonna Luvian kirjasto toteutti peruskoulun kuudes-, kahdeksas-, ja yhdeksäsluokkalaisten kanssa lukuprojektin. Lukemastaan kirjasta oppilaat tekivät arvioinnin valtakunnalliseen nuorten verkkosivusto Sivupiiriin.

Tarkoituksena on myös edelleen järjestää peruskoulun oppilaille koulun ja kirjaston välisenä yhteistyönä kirjavinkkausta. Haluamme myös innostaa varsinkin yläasteikäisiä tekemään omia kirja-arvosteluja lukemistaan kirjoista kirjaston verkkosivuille ja sitä kautta kirjaston älyhyllyille sekä valtakunnallisille lasten- ja nuorten verkkosivuille.

 

Tidigare projekt: 

Luvia lukemaan! : kaikenikäisten lukemaan innostaminen

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Toteutetut toimenpiteet:

Kokeiluvaiheen jälkeen hanke muodostui kaksitahoiseksi: peruskoulun oppilaille tarjottuun tehokkaaseen ja aktiiviseen kirjavinkkaukseen ja aikuisväestölle suunnattuihin kirjoittaja/kirjailija –iltoihin.

Kirjavinkkausta järjestettiin kolmena päivänä, yhteensä 12 tuntia ja niihin osallistui 1-9 luokkien oppilaita yhteensä 569 kappaletta. Vinkattuja, omasta ja Satakirjastoista hankittuja kirjoja pidettiin saatavilla vielä kolmisen viikkoa vinkkaustilaisuuksien jälkeenkin.

Kirjoittaja/kirjailija –iltoja järjestettiin kuusi kappaletta. Jo kokeiluvaiheessa oli koottu seutukunnalla asuvia kirjoittajia/kirjan julkaisseita henkilöitä yhteen ja näin saatu perustietoja lähialueen kirjoittajakunnan rakenteesta. Iltojen teemat vaihtelivat ja ne keräsivät keskimäärin kymmenkunta osallistujaa per ilta, pääasiassa varttuneempaa väkeä.

Sisältö ja vaikutukset:

Kirjavinkkaus sai oppilaat kiitettävästi kuuntelemaan ja arvioimaan eri tyyppistä nuortenkirjallisuutta. Vinkattujen kirjojen ja niiden kirjoittajien muun tuotannon ohella vinkkaustilaisuudet nostivat selvästi oppilaiden kiinnostusta muunkin kirjallisuuden lainaamiseen. Vinkkaustilanne totutti oppilaita myös kirjojen referoinnin, arvioinnin ja vertailun alkeisiin.

Kirjailija-illat aloitti luvialainen kirjailija, kokki ja viljelijä esittelemällä uuden kirjansa ”Onneks on lähiruokaa”. Sisällön ohella illan tärkeä antia oli kuulla ideointiprosessin kulusta, kuvituksen metsästämisestä ja ennen kaikkea kustantajan etsimisestä/valikoimisesta. Markkinoinnin toimet ja haasteet jatkuvat edelleen.

Toisessa illassa sanataiteen läänintaiteilija Karoliina Suoniemi esitteli maakunnassa toteutettavia kirjoittajien aktivointi- ja tukihankkeita. Erityisesti esille tulivat huhtikuiset Euran Kauttuan Kirjoittajapäivät ja syksyllä tulossa olevat Turun Kirjamessut, joiden teema – maakuntana Satakunta tänä vuonna on.

Kolmannessa illassa esiintyi kirjailija Tapani Bagge. Hänen valtaisa 90 niteen tuotantonsa tarjoaa erinomaisen esimerkin todella laajasta kirjoittajaprofiilista. Hämeenlinnalaista Baggea ei voi luonnehtia paikalliseksi, mutta hän on lukijoidensa piirissä hyvin tunnettu niin lasten- ja nuortenkirjoista kuin aikuisten jännityskirjoista, tietokirjoista ja näytelmä/televisio/elokuva käsikirjoituksista.

Neljännessä illassa porilainen (noormarkkulainen) runoilija Pauli Karmala kertoi runojensa aiheista ja innoittajista ja luki omia tekstejään. Viidennessä illassa porilainen, luvialaisiakin aikoinaan palvellut ympäristötarkastaja, nykyään myös kaksi kirjaa julkaissut jännityskirjailija, Arttu Tuominen, kertoi kirjoittamisestaan Luvian kunnanjohtaja Kari Ojalahden haastattelemana.

Kuudes kirjoittaja-ilta nosti hankkeen idean ’paikallisten kirjailijoiden esiintuomisesta’ ikään kuin seuraavalle tasolle, sillä omia kirjoja aiemmin julkaisseet luvialaiset Tapani Marjanen ja Timo Kause esittelivät nyt uuden, yhteisen hankkeensa. Tarkoituksena on saada kirjoihin ja kansiin luvialaisen taiteilija Tuomo Salosen elämäntyö.

Fortsatta åtgärder: 

Järjestetään vastaavanlaisia tilaisuuksia lisää.

Projektet börjar : 
01/01/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 300
Egen finansiering: 
€550
Budget sammanlagt: 
€3 850
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 878
Egen finansiering: 
€1 152
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
10kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
627henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 520

Hakemus täyttää OKM:N kirjeen OKM/18/691/2014 ehdot. Lukemaan innostaminen.