Lukemaan Lukemaan innostaminen vertaisvinkkaamalla ja Storytelling menetelmää käyttäen
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Inarin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Piiskuntie 4
99800
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Annikki Leivo
Puhelin : 
040-8304886
Sähköposti : 
eija.leivo@inari.fi
Hankkeen tavoite: 

Vertaisvinkkaus
- vertaisvinkkauksen pohjalta työpajoissa tuotetaan kirjavinkkivideoita, jotka viedään digitaalisina verkkoon/sosiaaliseen mediaan esim. Instagram ja/tai YouTube. Julkaisualustana voi toimia myös Lapin verkkokirjasto
- työpajojen tuotoksena syntyy kirjavinkkivideoita inarinsaamen, koltansaamen, pohjoissaamen ja suomen kielillä
- kirjavinkkivideoita tuottavat kaikki kohderyhmät ja niiden ilmaisumuoto päätetään ryhmissä
- työpajoja ohjaamaan palkataan media-alan opiskelija tai valmistunut alan ammattilainen. Ensisijaisena yhteistyötahona Saamelaisalueen koulutuskeskus
- kirjastohenkilöstö ja koulujen opettajat ovat mukana toiminnassa ja kartuttavat omaa ammattitaitoaan vertaisoppimalla
Storytelling
- saamelaisen kerronta-ja tarinaperinteetarinaperinteen hyödyntäminen lukemaan innostamisessa
- storytelling -työpajojen pohjalta tuotetaan digitaalista materiaalia verkkoon inarinsaamen, koltansaamen tai pohjoissaamen kielellä
- toteutetaan yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulun kanssa, jonka välineitä ja osaamista hyödynnetään
- tarinankertojiksi rekrytoidaan saamenkielisiä osaajia .

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lukemisen aktivoituminen
Kirjaston käytön lisääntyminen
Kirjastohenkilökunnan ja opettajien vuoropuhelun, yhteistyön ja osaamisen lisääminen

Kuvaus : 

Järjestetään:
kymmenen työpajaa suomen ja eri saamen kielillä
koulutetaan kirjastohenkilökuntaa ja opettajia
hyödynnetään media-alan opiskelijoiden osaamista tuotosten aikaansaamisessa

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Saamelaisalueen koulutuskeskus, Saamelaiskäräjät
Aloituspäivämäärä : 
04/02/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 393
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 098
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 491
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 300
 
okm
avi