Lukemattomat lukemaan Uuraisilla ja Äänekoskella
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Uuraisten kunnankirjasto
Uuraisten kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastotie 4
41230
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Puntala
Puhelin : 
014 2672651
Sähköposti : 
minna.puntala@uurainen.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa keskitytään teemaan 1. Monipuoliset lukutaidot. Pyrimme edistämään lukemisharrastusta tuorein tavoin yhteistyössä Äänekosken kaupunginkirjaston kanssa. Keskiössä on koululaisten, varsinkin teinien, monilukutaitovalmiuksien kehittäminen sanataiteen keinoin sekä lukuinnon herättäminen positiivisin menetelmin jo varhaisemmassakin vaiheessa. Eri kohderyhmien lukuintoa herätellään mm. laadukkain kirjailija- ja kirjavinkkarivierailuin sekä ohjelmallisin sanataidehetkin. Ikääntyneiden käyttöön tarjotaan muisteluaineistoja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

tapahtumien lukumäärä
tapahtumien osallitujat

Kuvaus : 

Hankkeessa pyritään tarjoamaan lukemisharrastukseen uutta nostetta. Kirjasto tukee lukutaitoa ja pyrimme tuomaan esille sen, ettei monilukutaitojen kehittämistä voida tehdä tehokkaasti pelkästään teknologian ehdoilla. Lukuharrastuksessa on tärkeää sitoutuminen, pitkäjänteisyys ja se, kuinka lukemiseen asennoidutaan. Mitä enemmän ja monipuolisemmin lukee, sen paremmaksi lukijaksi voi tulla, toisaalta huono lukutaito voi lannistaa. Esimerkiksi teini-ikäinen kaipaa lisää positiivisia kokemuksia perinteisen koulutyöhön suoraan liittyvän kirjastoasioinnin lisäksi. Näitä elämyksiä voidaan tarjota esimerkiksi sopivien kirjavinkkari- ja kirjailijavierailujenmuodossa. Myös lukeva perhe edistää lukuharrastusta luontevasti.

Poikien ja perheiden lukeminen on jo saanut erityishuomiota Uuraisilla hyvin tuloksin, nyt olisi edellisten ryhmien lisäksi teinien ja kaikkien ei niin innokkaiden lukijoiden vuoro ikään katsomatta. Vaikka vauva-, taapero- ja alkukouluikä ovatkin lukuvalmiuksien kannalta hyvin tärkeitä (Lukeminen alkaa sylistä), tilannetta ei pitäisi katsoa menetetyksi myöhemminkään. Monilukutaitoja tarvitaan koko ikä ja niissä voi kehittyä elämänkaaren aikana.

Teineissä on potentiaalia, mutta sitä pitää ruokkia oikeilla keinoilla oikeaan aikaan: Kohdennetaan kirjavinkkausta ja muuta kirjallisuusteemaista ohjelmaa erityisesti 3., 4., 5. ja 6. luokkien sekä yläkoulun valituille kohorteille. Perhetausta ja nuorisokulttuuriset mallit vaikuttavat lukemisharrastukseen ja siihen, pidetäänkö lukemista kiinnostavana vai tylsänä. Lukemisen asema "hävettävänä harrastuksena" joutaa unholaan kun mediaseksikkäät kirjavinkkarit tai kirjailijat jalkautuvat kylille. Tämä osio toteutetaan myös Äänekosken kaupunginkirjastossa sopivassa muodossa. Olisi hyödyllistä ja mielenkiintoista päästä piilovaikuttamaan jonkun julkisuuden henkilön kautta nuorten lukemista koskevaan asenne-ilmastoon - tämän toteuttamismahdollisuuksia selvitellään.

Aikuisia houkutetaan kirjastonkäyttöön mediasta tuttujen kirjailijavierailijoiden avulla (esim. Teemu Keskisarja, Kimmo Ohtonen, Meeri Koutaniemi). Samat vierailijat sopivat mahdollisuuksien mukaan myös koululaisvierailuille / Uuraisten kunnan150-vuotisteemavierailijoiksi kirjaston yleisötilaisuuksiin.

Satutuokiotoimintaa eri teemoin kohdennetaan eritysesti eskari-ikäisille osana kirjaston ja koulun yhteistyötä sekä nuoremmille lapsille vanhempineen; myös nukketeatteriesityskerta. Lukemisen tärkeyttä tuodaan esille hankkeessa myös aikuisyleisöä silmällä pitäen (esim. jakamalla tietoa lukemisen tärkeydestä esim. Lastenkirjainstituutin ja Lukukeskuksen materiaalien avulla).

Kirjaston kokoamien muisteluaineistojen ympärille luodaan sanataiteessa hyödynnettäviä paketteja, joita esim. koulut ja vanhustyö voivat käyttää itsenäisenä virikeaineistoina tai siten, että kirjastolla kootaan mukaan myös kirjastoaineistopaketti esineistön tarinaa tukemaan. Samalla voidaan vinkata kohderyhmälle sopivaa luettavaa. Teemoiksi on ajateltu esim. joulu, naisten työt, miesten työt, ruoka ym. Esineistön kerääminen on aloitettu jo 2017 (yhden kokonaisuuden pitäisi olla valmiina 12/2017), mutta varsinainen tarinatyö päästään testaamaan tässä hankkeessa.

Aineistojen mukaan liitetään esineistökuvaus, käyttöohjeet ja esimerkiksi tarinallinen lyhyt kertomus entisajan koulupäivästä ryhmien itsenäistä käyttöä varten. Muistelusalkkujen jalkauttaminen kentälle on suunniteltu tehtäväksi tarinallisin keinoin roolipuvustusta apuna käyttäen. Tarinasuunnittelun ja salkkujen jalkautuksen vanhustyöhön ja kouluille (4 kpl) toteuttaa esim. sanataideosaaja-kirjailija Sari Kanala. Paketteihin liitettävää kuva-aineistoa pyritään kartoittamaan ja työstämään (paikallisen) museoalan asiantuntijan avulla.

Uuraisten kunta juhlii vuonna 2018 150-vuotista taivaltaan. Juhlavuosi huomioidaan tarjoamalla kulttuuriohjelmaa lapsille (esim. Aaro Vuotila ja Aaronmeiden + nukketeatteriesitys) ja aikuisille (esim. joku em. kirjailijavierailuista yleisötilaisuutena; tarkoituksena houkuttaa myös ei-kirjastonkäyttäjiä tapahtumiin) sekä perinteistä näyttävämmällä ohjelmallisella koko perheen iltakirjastokarnevaalilla (Kekri) 10/2018. Lasten ja nuorten elokuvatoimintaa kunnassa kehitetään yhteistyössä Uuraisten 4 H-yhdistyksen kanssa M & M Viihdepalvelun elokuvalisenssin puitteissa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Uuraisten kunnan sivistystoimi, Uuraisten yhdistystoimijat
Aloituspäivämäärä : 
01/06/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000