Lukeminen on siistiä - lukukilpailu alakoululaisille
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Siilinjärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kasurilantie 7
71800
Kirjaston puhelin : 
017- 401 382
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@siilinjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Siili
Y-tunnus : 
Y-tunnus 0172718-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Selesniemi
Puhelin : 
017-401 386
Sähköposti : 
jaana.selesniemi@siilinjarvi.fi
Kuvaus : 

Alakoululaisia innostetaan lukemaan lukukilpailun ja nimekkään kirjailijavieraan avulla. Hankkeen kohderyhmänä ovat 3-6- luokkien oppilaat. Lukukilpailussa on neljä sarjaa: kolmosluokat, nelosluokat, vitosluokat ja kutosluokat. Kilpailun avulla pyritään etenkin vitos- ja kutosluokkien oppilaita aktivoimaan lukemisen pariin, koska on huomattu, että tässä vaiheessa lukeminen vähenee merkittävästi. Myös kilpailuhenkisten poikien uskotaan innostuvan lukukilpailusta.

Kirjailijavieras potkaisee lukukilpailun käyntiin. Kirjailija kiertää kahden päivän aikana Siilinjärven alakouluilla ja esiintyy 3-6 -luokkien noin 1200 oppilaalle. Kirjailijan vierailu koulussa on vaikuttava tapahtuma, jolla parhaimmillaan on pitkäkestoinen vaikutus lapsen ja nuoren lukuharrastukseen ja kirjastonkäyttöön. Koska kirjailija esiintyy kouluilla suurelle yleisölle, on kirjailijavierailu monin kerroin vaikuttavampi kuin esim. pienelle ryhmälle suunnattu työpaja.

Lukukilpailun aikana oppilaat itse pitävät kirjaa lukemisestaan. Opettaja kontrolloi oppilaidensa lukemiset. Kilpailuajan päätyttyä jokainen oppilas laskee yhteen lukemansa kirjat, jonka jälkeen lasketaan yhteen koko luokan lukemat kirjat. Tämä jaetaan luokan oppilasmäärällä, jolloin saadaan selville keskiarvo kuinka monta kirjaa / oppilas on kussakin luokassa luettu. Näin selviävät eri sarjojen voittajaluokat. Kunkin sarjan voittajaluokka palkitaan muutamalla kirjapalkinnolla, jotka arvotaan luokan oppilaiden kesken. Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja. Kaikki lukukilpailuun osallistuneet oppilaat saavat lisäksi kunniakirjat. 

Kunnan oma rahoitus muodotuu henkilöstökuluista ja matkakustannuksista (kirjailijan kuljettaminen alakouluille)

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Siilinjärven alakoulujen opettajat

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjailijavieras Jari Mäkipää kiersi 3.-4.4.2013 viidellä Siilinjärven alakoululla esiintymässä 3-6 -luokkien oppilaille. Yleisönä oli kaikkiaan lähemmäs 600 henkilöä. Jari Mäkipää kertoi kirjoittamistaan kirjoista ja kirjailijan työstä. Hänellä oli taito puhua kuulijakunnan ikä huomioiden mielenkiintoisesti "kirjan tiestä" ideasta painettuun julkaisuun. Oppilaat olivat innostuneita ja kirjailijan kirjoittamia Etsiväkerho Hurrikaani -kirjoja on lainattu ahkerasti kirjastosta vierailun jälkeen. Yksi opettaja kävi kirjastossa antamassa seuraavaa palautetta: "Tämä oli paras kirjailijavierailu ikinä. Sen lisäksi että oppilaat aikovat lukea kaikki Hurrikaani-kirjat, he aikovat myös isoina kirjailijoiksi."

Toivoimme, että kirjojen lainaus lisääntyisi ja tämä toteutui. Tämän lisäksi oppilaat saivat tietoiskun kirjailijan työstä ja voi olla, että tällä vierailulla on vaikutusta myöhemmin muutamien oppilaiden kohdalla, kun he miettivät omaa tulevaisuuttaan ja ammattiaan.

Kirjailijavierailusta lähti käyntiin kuukauden kestänyt 3-6 -luokkien oppilaille järjestetty lukukilpailu. Oppilaat saivat lukea kilpailuaikana vapaasti valitsemaansa kirjallisuutta. Samalla luokka-asteella olevat luokat kilpailivat keskenään omassa sarjassaan.

Kilpailu sai suosiota, sillä siihen osallistui viidestä eri alakoulusta 10 luokkaa. Oppilaita oli 195. He lukivat kaikkiaan 171 257 sivua. Vitosluokkien sarjan voittaneen luokan oppilaat lukivat yhteensä 40 314 sivua. Kun kaikki lukukilpailulukeminen laskettiin yhteen, saatiin keskiarvoksi 878sivua jokaista kilpailuun osallistunutta oppilasta kohti! Palkintokirjat, yllätyspalkinnot (paikallisen kirjakaupan lahjakortit) ja kunniakirjat lähetettiin opettajille, jotka suorittivat palkintojen arvonnan omissa luokissaan.

Aloituspäivämäärä : 
14/03/2013
Lopetuspäivämäärä : 
14/05/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 030
Oma rahoitus yhteensä: 
€400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 430
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 396
Oma rahoitus yhteensä: 
€400
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
570henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi