Lukemisharrastuksen edistäminen Kokemäen kirjastossa
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kokemäen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Haapionkatu 13
32800
Kirjaston puhelin : 
040 4886175
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kokemaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kokma
Y-tunnus : 
0203925-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Saara Torniainen
Puhelin : 
040 4886176
Sähköposti : 
saara.torniainen@kokemaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on edistää kuntalaisten lukuharrastusta ja kirjastonkäyttöä. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- erilaisten käyttäjäryhmien huomioiminen tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelussa.

- miten tilaisuudet tavoittivat asiakkaita, millaisia pysyviä käytäntöjä syntyi.

 

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoitus on edistää kokemäkeläisten lukuharrastusta ja kirjastonkäyttöä. Hankkeen aikana kirjastossa järjestetään erilaisille asiakasryhmille tapahtumia, joiden tavoitteena on sekä innostaa lukemisen pariin että antaa uusia vinkkejä jo ennestään paljon lukeville asiakkaille. Tapahtumien avulla pyritään monipuolistamaan kirjaston toimintaa ja lisäämään kirjaston vetovoimaa ja kiinnostavuutta myös niille kuntalaisille, jotka eivät ole ennestään kirjastopalvelujen käyttäjiä. Tapahtumat myös tarjoavat kirjaston asiakkaille kohokohtia, joita kirjaston omalla henkilöstöresurssilla ei ole mahdollista toteuttaa.

Hanke toteutetaan vuosina 2016 – 2017, minä aikana kirjastossa järjestetään vuosittain 3-4 tapahtumaa, joihin hankitaan ulkopuolinen esiintyjä. Hankkeen kustannukset muodostuvat vierailijoiden palkkioista ja matkakustannuksista sekä mahdollisista tiedotuskuluista. Kirjaston asiakkaille tapahtumat ovat ilmaisia. Tapahtumissa järjestettäisiin muun muassa aikuiskirjavinkkausta, kutsuttaisiin kirjailijavieraita (erityisesti lasten- ja nuortenkirjailijat) ja järjestettäisiin lapsille toiminnallisia satutunteja ja esimerkiksi nukketeatteria.    

Aiemmat hankkeet: 

Iloista eloa, Rautavaaran kunnankirjasto (2015)

Kirjailijavierailuja nuorille, Vihdin kunnankirjasto (2013)

Kirjan vuonna vinkataan! Äänekosken kaupunginkirjasto (2015)

Kontakti kirjailijaan! Lieksan kaupunginkirjasto (2013)

Lorua, leikkiä, liikettä - kirjailija johdattelee, Kurikan kaupunginkirjasto (2012)

Vinkkausta ja vierailijoita nuorille, Isojoen kunnankirjasto (2015)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoituksena oli edistää kokemäkeläisten lukuharrastusta ja kirjastonkäyttöä. Hankkeen toteutuksessa otettiin huomioon kirjaston erilaiset asiakasryhmät ja se, miten heidän lukemisharrastustaan voisi luontevimmin edistää.

Hankkeen aikana kirjastossa kävi esiintymässä Täti Taikakynä, joka piti lapsille kuvitetun tarinatuokion. Pienempiä kirjastonkäyttäjiä huomioitiin myös tilaamalla vuoden 2017 alussa satutunteja varten materiaalipaketti, joka toimi tausta-aineistona kirjastonhoitajan vetämillä satutunneilla. Tämä mahdollisti satutuntien pitämisen useamman kerran kuukaudessa ja kävijöistä muodostui pieni mutta vakiintunut joukko.

Kirjaston oma henkilökunta on vinkannut alakoululaisille ja tämä on todettu hyväksi tavaksi lukemaan innostamisessa. Samaa haluttiin kokeilla myös vanhempien luokka-asteiden kanssa ja hankkeen aikana kirjavinkkari Jaana Kakkonen kävi kahteen otteeseen Kokemäellä vinkkaamassa luokkia 6 – 9.

Hankkeen aikana ”runomies” Reijo Vähälä vieraili kahteen otteeseen Kokemäellä runonlausunnan merkeissä. Vuonna 2016 pidetyssä jouluaiheisessa tilaisuudessa esitettiin runoja, tarinoita ja lauluja ja paikallaolijat saivat esittää myös omia toiveita. Toinen tilaisuus järjestettiin vuonna 2017 ja sen aiheena oli Suomen juhlavuoden merkeissä Suomi ja suomalaisuus. Myös Harri Ahonen vieraili Kokemäen kirjastossa kertomassa skandinaavisista vaellusreiteistä.

Keväällä 2017 laadittiin kirjaston oman henkilökunnan voimin aikuisille kirjastonkävijöille kirjavinkkejä, joita jaettiin naistenpäivänä ruusuihin kiinnitettynä. Syksyllä 2017 kutsuttiin paikallisia kirjailijoita vieraaksi Kokemäen pää- ja sivukirjastoon. 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankerahoituksen avulla kirjastossa järjestettiin yhteensä 14 tilaisuutta, johon hankittiin ulkopuolinen esiintyjä. Tilaisuudet saivat hyvän vastaanoton ja kirjasto sai niiden kautta näkyvyyttä. Myös aihetta käsittelevää kirjallisuutta kyseltiin kirjastosta tilaisuuksien jälkeen, joten hankkeella on ollut positiivinen vaikutus lukemisharrastuksen edistämiseen.  Kävijämäärä hankkeen eri tilaisuuksissa vaihteli, parhaiten yleisöä tavoitettiin yläkoulujen kirjavinkkauksilla, jotka toteutettiin yhteistyössä koulun kanssa.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana kirjasto sai arvokasta kokemusta erilaisten tapahtumien järjestämisestä, mikä yhdessä asiakkailta saadun palautteen kanssa auttaa tulevien tilaisuuksien suunnittelussa. Kirjasto pyrkii siis jatkossakin mahdollisimman monipuoliseen tapahtumatuotantoon ja lukemisharrastuksen edistämiseen.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€800
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
171henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
111henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016