Lukemisharrastuksen edistäminen Ulvilan kaupunginkirjastossa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ulvilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulukuja 2
28400
Kirjaston puhelin : 
02-6774681
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ulvila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ulvi
Y-tunnus : 
0204910-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Johanna Jyrkinen
Puhelin : 
0400-134822
Sähköposti : 
johanna.jyrkinen@ulvila.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoitus on edistää kaikenikäisten ulvilalaisten lukemisharrastusta ja kirjastonkäyttöä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien osallistujamäärät, muutoksen tapahtumien jälkeisissä asiakasmäärissä (erityisesti pojille suunnatun kirjailijavierailun jälkeen)

Kuvaus : 

Hankkeen aikana järjestetään neljä kirjailijavierailua sekä 1-2 suomalaiseen kirjallisuuteen pohjautuvaa teatteriesitystä. Kirjailijavierailuista kaksi olisi suunnattu aikuisille ja kaksi lapsille ja nuorille. Erityisesti haluamme innostaa poikia lukemaan, joten yhden kirjailijavierailun haluamme suunnitella juuri pojat huomioon ottaen. Teatteriesityksiä järjestetään 2 kpl / esitys, jotta mahdollisimman moni pääsee niistä nauttimaan. Päiväkotien ja koulujen kanssa tehdään tältä osin yhteistyötä eli ryhmät osallistuvat koulu/tarhapäivän aikana esityksiin. Hankkeen tarkoituksena on saada kirjasto aktiivisemmaksi ja näkyvämmäksi toimijaksi kaupunkilaisten arjessa. Erilaisilla tapahtumilla halutaan kiinnittää myös niiden huomio, jotka eivät vielä käytä kirjastoa sekä tarjota aktiivisille käyttäjille uudenlaista kirjastosisältöä. Hankkeen toteutus on vuosina 2017-2018. Tänä aikana järjestetään vuosittain 2-3 tapahtumaa. Hankkeen kustannukset muodostuvat vierailijoiden palkkioista, matkakustannuksista sekä tiedotuskuluista.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen puitteissa järjestettiin useampi tapahtuma. Syksyllä 2017 kirjastolla vieraili teatteri Kurnuttava Sammakko Katri Kirkkopellon Molli-kuvakirjaan perustuvalla esityksellä. Tarjosimme kaikkien viiden alakoulumme ykkös- ja kakkosluokille mahdollisuuden tulla katsomaan esitystä. Koululaisille oli varattu 3 näytöstä. Illalla oli vielä yksi ns. avoin näytös, johon sai varata paikkansa kirjastolta. Kaikkiaan näytöksiä oli 4 ja katsojia 360 klp. Fyysisesti näytökset järjestettiin kirjastorakennuksen toisessa päässä sijaitsevassa Harrastajateatteri Ulpun tilassa.

Keväällä 18.5.2018 vuorossa olivat Kirjamessut 6-luokkalaisille. Innokkaasta osallistumisesta kertoo, että paikalle tuli myös yksi 5-luokka ja yksi 9-luokka, yhteensä 194 oppilasta. Kirjamessuilla esiintyivät kirjalijat Roope Lipasti, Terhi Rannela, Siiri Enoranta ja Jukka-Pekka Palviainen. Luokat oli jaettu ryhmiin ja jokaisella ryhmällä oli yksi kirjailija haastattelussa. Luokat olivat saaneet valmistella kysymyksiä ja näki, että jotkut olivat paneutuneet vierailuun huolella. Kaikki kirjailijat olivat kuitenkin koko päivän paikalla ja heidän kanssa pääsi vapaasti juttelemaan haastatteluosion jälkeen. Saimme todella hyvää palautetta messuista, niin koululaisilta kuin kirjailijoiltakin.

Pienimpänä tapahtumana järjestimme ohjelmalliset etkot 5.12.2017, jossa esittelimme paikallista musiikkiosaamista. Esiintyjinä oli paikallisen yläkoulun omaa musiikkiakin julkaissut dj sekä Kutilan Manta, veikeä noita Viikkarista (myös paikallinen hahmo, jonka levyjä löytyy myös kirjastomme kokoelmista). Etkoille kutsuttiin 4- ja 5-luokkalaisia koululaisia, yhteensä 142. Etkoille oli kolme sinivalkoista kattausta, jotka kaikki avasi Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Facebook-sivuiltamme https://www.facebook.com/ulvilankirjasto/ löytyy videoklippejä kirjamessujen kirjailijahaastatteluista sekä kuvia tapahtumasta. Teimme messuja varten myös kirjallisuusaiheisen visailun, josta saattoi voittaa kirjapalkintoja.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tapahtumien osallistujamäärät olivat korkeat. Huomasimme, että erityisesti kirjamessut oli todella suosittu tapahtuma ja vastaavia kannattaa ehdottomasti tulevaisuudessakin resurssien mukaan järjestää. Osa luokista oli paneutunut "omaan" kirjailijaansa huolella, mikä tietysti on paljon opettajankin aktiivisuudesta kiinni, mutta sen näki oppilaista, että he olivat tilaisuudesta innoissaan. Kirjailijavalintamme onnistui täydellisesti. Valitsimme tietoisesti kaksi mies- ja kaksi naiskirjailijaa, jotta sekä tyttöjen että poikien olisi helppo samaistua heihin. Oli myös hienoa, että kirjailijoiden joukossa oli vuoden 2018 Junior-Finlandian voittaja Siiri Enoranta. Varmasti hänet haastatellut luokka on erityisen iloinen, että pääsivät hänet tapaamaan.

Molli-teatteriesitys oli myös erittäin suosittu ja pidetty. Kaikki näytökset olivat täynnä. Kulttuuritapahtumien tarjontaa selkeästi toivotaan Ulvilassa ja oli hienoa, että pääsimme tällaisen kaupunkilaisille tarjoamaan. Teatteri Kurnuttava Sammakko palasi Mollin jatko-osalla esiintymään meille sadunpäivänä 18.10.2018, ja tämä esitys oli myös loppuunvarattu. Tämän jälkimmäisen kirjasto kustansi yhdessä kaupungin vapaa-aikatoimen kanssa.

Jatkotoimenpiteet: 

Resurssien mukaan aiomme jatkossakin järjestää nuorille kirjailijavierailuja sekä lasten teatteriesityksiä. Erityisesti nuorille suunnatut kirjailijavierailut olisivat omiaan innostamaan heitä lukemaan. Eräänlaisena jatkohankkeena tälle haemme vuodelle 2019 Lukukuntoon 2020-luvulla: kirjastokerho ja lukudiplomit Ulvilaan -hankkeelle rahoitusta. Tarkoituksena tässä oli tavoittaa myös niitä ei-lukevia alakoululaisia.

Lisätietoa: 

Henkilöstökulut 670 € koostuvat kirjavinkkarimme Kati Pipisen työtunneista projektin parissa.

Hankkeen kuluihin kirjautui vuonna 2018 virheellisesti toisen työntekijämme matkakulut. Ne kuitenkin poistettiin hankkeelta välittömästä. Tämän vuoksi liitteen pääkirjaote on hieman pitkä.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 226
Oma rahoitus yhteensä: 
€726
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
696henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500
 
okm
avi