Lukijaksi-projekti
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Lempäälän kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 36
37501
Yhteyshenkilön nimi : 
Sarri Nykänen
Puhelin : 
0503839643
Sähköposti : 
sarri.nykanen@lempaala.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa suunnitellaan ja käynnistetään projekti, jolla tahdotaan edistää lukutaidon ja -innon kehittymistä lapsilla aivan pienestä asti (Teema 1.).  Halutaan varmistaa ettei lapsi vajavaisen (teknisen tai syvä)lukutaidon takia syrjäydy ja että hänellä on riittävä lukutaito oman elämänsä tekijänä ja aktiivisena kansalaisena. (Teema 2. )  Hanke toteutetaan yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun kanssa. (Teema 3. )  Hankkeessa on 1-2 lapsiryhmää (kummassakin enintään 10 lasta), joihin tehostettu lukeminen kohdennetaan ja saman suuruinen tai mahdollisesti laajempi verrokkiryhmä, johon kokeiluryhmän edistymistä verrataan (Teema 4. )  

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeessa on 1-2 lapsiryhmää (kummassakin enintään 10 lasta), joihin tehostettu lukeminen kohdennetaan ja saman suuruinen tai mahdollisesti laajempi verrokkiryhmä, johon kokeiluryhmän edistymistä verrataan. Projektin lukemiskouluttaja määrittelee tai kehittää arviointi- ja vaikuttavuuskriteerit projektin alussa.

Kuvaus : 

ETUKÄTEEN: Vasu-keskusteluissa koko kunnassa kysytään kaikilta perheiltä lukemisesta: Luetaanko teidän perheessänne lapselle? Arvottamista vältetään. Saatujen EI-vastausten pohjalta päätetään projektin kohdentamisesta näiden perheiden lasten joukosta.

TOTEUTUSTAPA: Valittu varhaiskasvatusyksikkö ja siellä erityisesti yksi työntekijä (tai pari) sitoutuu projektiin 2-3 vuodeksi (yhden ikäluokan ajan) lukemaan valitulle lapsiryhmälle tehostetusti. Lukijaksi/satuilijaksi ei esimies voi määrätä ketä tahansa, vaan henkilön itsensä täytyy tuntea kiinnostusta lukemiseen.
Tehostettu lukeminen jatkuu esikoulussa ja koulussa luokkien 1 ja 2 ajan siihen asti, kun lukeminen automatisoituu ja lapsen oma lukeminen lähtee kantamaan. Esikoulu ja koulu sitoutuvat järjestämään projektiryhmään kuuluville lapsille aikaa kuuntelua ja lukemista varten. Esikoulussa ja koulussa lukemisesta huolehtii esimerkiksi kirjaston työntekijä vähintään 1-2 tuntia kerran viikossa (ellei varhaiskasvatuksesta tuttu lukija voi jatkaa).
Lukemistuokiot:
• vähintään kerran viikossa tunti, pari
• aina sama lukija, joka tulee lapsille tutuksi
• pieni ryhmä
• mahdollisuus lähellä lukijaa olemiseen, tilaa kainalossa tai sylissä
• lukemista, satutuokioita, draamakasvatusta, lastennäytelmiä, nukketeatteria, leikkiä
• aikaa luetusta keskusteluun tai sen pohjalta esiin nouseviin ajatuksiin
• mukava lukutila
• mahdollisuus työstää luettua myöhemmin piirtämällä, askartelemalla, leikkimällä…
• tärkeätä on, että lukija rakastaa tarinoita itse ja pystyy välittämään niiden rikkauden lapselle

ORGANISOINTI: Projektirahalla työllistetään projektin alkuvaiheessa lukemiskouluttaja sekä maksetaan korvausta lukijalle. Lukemiskouluttaja kouluttaa ja sparraa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Hän kokoaa tietoa ryhmän lukemiskokemuksista ja edistymisestä, samoin verrokkiryhmästä.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lempäälän varhaiskasvatus, Lempäälän esiopetus ja Lempäälän perusopetus
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Päätös perustuu avustuksen hakuohjeessa ilmoitettuun avustuksen käyttötarkoitukseen ja avustamisen
ehtoihin sekä käytettävissä olleeseen määrärahaan. Valtionavustusta ei tällä kierroksella myönnetty useita avustushakemuksia jättäneille lukemisen edistämiseen, vaikka hakemus sinänsä oli hakuehtojen mukainen. Näin meneteltiin, koska on tiedossa,  että lukemisen edistämistoiminta on painotetusti seuraavalla avustuskierroksella  rahoituskohteena. Hakijaa kehotetaan hakemaan tälle hankkeelle rahoitusta syksyllä 2018.

 
okm
avi