Lukijat kohtaavat kirjailijan
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kolarin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Isopalontie 2
95900
Bibliotekets telefonnummer : 
0404895014
Bibliotekets e-postadress : 
kolari.kirjasto@kolari.fi
FO-nummer : 
019152-8
Ansvarsperson : 
Kyösti Satokangas
Telefonnummer : 
0404895015
E-post : 
kyosti.satokangas@kolari.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tarkoituksena on  tutustuttaa lukijat ja kirjailijat toisiinsa. Kolarissa on muutaman vuoden aikana pidetty lapsillle lukuleiriä  ja aikuisille lukupiiriä. Kouluilla on käytössä lukudiplomi. On huomattu että kirjailijavierailut ja tapahtumat  ovat lisänneet kirjallisuuden harrastamista. Tämä näkyy lainauslukujen hienoisena nousuna. Tähän  mennessä vieraat ovat olleet pääasiallisesti paikallisia kirjailijoita mutta asiakkaat ovat toivoneet vierailulle myös kansallisesti tunnettuja kirjailijoita.

Tavoitteena on järjestää viisi kirjailijavierailua lapsille ja viisi kirjailijavierailua aikuisille. Kirjailijat vierailevat kirjastossa ja kouluilla. Lukijat pääsevät keskustelemaan kirjailijan kanssa tämän tuotannosta ja kirjailijat saavat suoraa palautetta.

 

 

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kolarin kunnan koulut

Tidigare projekt: 

Lukuleiri (Kolari)

Lukupiiri (Kolari)

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen aikana toteutettiin seuraavat kirjailija- / asiantuntijavierailut tai kirjailijaan liittyvät esitykset:Aki Ollikainen (Nälkävuosi, kirjasto), Lennart Lantto ja Östen Rantatalo (Kaunisvaarakuvia, kirjasto), KalleTenhunen (Elämänluukulla, Pohjoisen uudisraivaajia, kirjasto), lastenkirjailija Markus Majaluoma (peruskoulu, kirjasto), Unto Matinlompolo (kirjasto), kustannustoimittaja ja kirjabloggari Hanna Pudas (lukio, kirjasto), Eine Kyrö (Tuli kuitenki, kirjasto), Milla Ollikainen (Veripailakat, KulttuuriKolari-tapahtuma), Kalervo Uuttu (Ajan kielain, KulttuuriKolari-tapahtuma), tutkija Erika Sarivaara (Museo), Yrjö Kokko – esitys (Nukketeatteri Sytkyt, päiväkoti), tietokirjailija Jorma Nykänen (suuntana Ylä-Tuuloma, kirjasto), Anja Lampela (kirjasto), nuortenkirjailija Salla Simukka (peruskoulu). Osa tapahtumista järjestettiin lukupiirin yhteydessä.

Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa Kolarissa virinnyttä kirjallisuuden julkaisutoimintaa ja harrastamista sekä edistää varsinkin lasten ja nuorten luku- ja kirjoitusharrastusta. Kirjallisuustilaisuksissa kirjastossa ja kouluilla yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun. Osa aikuisten lukupiirin osanottajista ja peruskoulun oppilaista kirjoitti paikallislehteen kirjasuosituksia. Kirjailijoiden kouluvierailut ja kirjavinkkaukset näkyivät välittömästi aktiivisena lainaustoimintana. Oppilaat myös arvioivat lukemaansa oppitunneilla ja kirjoittivat itse tarinoita. Hankkeen vaikututus näkyy asiakkaiden aktiivisuudessa esittää toiveita siitä, että jatkossakin järjestettäisiin kirjailijavierailuja ja kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia. Myös toiveita kirjoittajakurssien järjestämisestä on esitetty.

 

Fortsatta åtgärder: 

Kolarin on liittynyt valtakunnalliseen Lastenkulttuuriverkostoon, jonka kautta voidaan hankkeen aikana aloitettua toimintaa voitaneen jatkaa (kohderyhmä alle 18-vuotiaat). Aikuisille tarkoitettuja kirjailijavierailuja varten on varattu määrärahaa. Lapin kirjallisuusseura ja lapin taidetoimikunta järjestänee vuoden 2014 lappilaisia kirjailijoita kokoavan Tekijöiden päivän Kolarissa.

Projektet börjar : 
01/01/2012
Projektet avslutas : 
30/05/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€8 000
Egen finansiering: 
€1 800
Budget sammanlagt: 
€9 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€10 676
Egen finansiering: 
€2 676
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
20kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
540henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 000

Hanke edistää lukuharrastusta tavoitteiden mukaisesti.