Lukirastit kirjastoon
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 217
60101
Yhteyshenkilön nimi : 
Mervi Heikkilä
Puhelin : 
064162320
Sähköposti : 
mervi.heikkila@seinajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Ihmisen tapa ottaa vastaan, prosessoida ja palauttaa mieleen informaatiota on yksilöllinen, puhutaan erilaisista oppimistyyleistä. Olisikin tärkeää, että jokainen opiskelija, erityisesti sellainen opiskelija, jolla on jokin oppimisvaikeus, tunnistaisi ja löytäisi itselle sopivia oppimistyylejä.
Yleensä oppimistyylit jaotellaan aisteihin perustuen seuraavasti: auditiivinen (kuuloaisti), visuaalinen (näköaisti) ja kinesteettinen (koko vartalon liikkeet). Oma oppimistyyli löytyy vain kokeilemalla.
Mm. Joensuun seudun erilaiset oppijat ry. on kehittänyt ns. lukirastitoimintaa, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia oppimistyylejä. Kirjastomaailmaan lukirasteja ei kuitenkaan tiettävästi ole vielä tuotu. Kirjasto on kuitenkin lukirasteille hyvin luonteva paikka, sillä matalan kynnyksen tilana sinne voivat tulla kaikki opiskelijat, sekä aikuiset että nuoret ilman leimautumisen pelkoa ja myös riippumatta opiskelupaikasta.
Hankkeessa suunnitellaan kirjastoympäristöön sopivat lukirastit ja toteutetaan ne.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistujilta kerätään palautetta. Osallistujien määrä tilastoidaan.

Kuvaus : 

Hankkeen aikana kirjastohenkilöstö suunnittelee lukirastit, kouluttautuu lukirastien pitäjäksi sekä kehittää konseptia kirjastomaailmaan sopivaksi. Hankeaikana toteutetaan vähintään kahdet, viikon mittaiset lukirastit Seinäjoen pääkirjastossa. Lukirasteille kutsutaan alueen toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita, joilla on jokin oppimisvaikeus. Lisäksi lukirastit ovat avoinna kirjaston muillekin asiakkaille, jotka haluavat parantaa tietoisuuttaan omasta oppimistyylistä. Lukirasteja Seinäjoella ei ole aiemmin järjestetty. Yhdet lukirastit vaativat 4-6 ohjaajaa, yleensä lukirasteilla on viisi rastia.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Seinäjoen lukio, Sedun Seinäjoen toimipisteet, Joensuun erilaiset oppijat ry.
Aloituspäivämäärä : 
01/08/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 670
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 370
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi