Lukirastit kirjastoon
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 217
60101
Ansvarsperson : 
Mervi Heikkilä
Telefonnummer : 
064162320
E-post : 
mervi.heikkila@seinajoki.fi
Projektets målsättning: 

Ihmisen tapa ottaa vastaan, prosessoida ja palauttaa mieleen informaatiota on yksilöllinen, puhutaan erilaisista oppimistyyleistä. Olisikin tärkeää, että jokainen opiskelija, erityisesti sellainen opiskelija, jolla on jokin oppimisvaikeus, tunnistaisi ja löytäisi itselle sopivia oppimistyylejä.
Yleensä oppimistyylit jaotellaan aisteihin perustuen seuraavasti: auditiivinen (kuuloaisti), visuaalinen (näköaisti) ja kinesteettinen (koko vartalon liikkeet). Oma oppimistyyli löytyy vain kokeilemalla.
Mm. Joensuun seudun erilaiset oppijat ry. on kehittänyt ns. lukirastitoimintaa, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia oppimistyylejä. Kirjastomaailmaan lukirasteja ei kuitenkaan tiettävästi ole vielä tuotu. Kirjasto on kuitenkin lukirasteille hyvin luonteva paikka, sillä matalan kynnyksen tilana sinne voivat tulla kaikki opiskelijat, sekä aikuiset että nuoret ilman leimautumisen pelkoa ja myös riippumatta opiskelupaikasta.
Hankkeessa suunnitellaan kirjastoympäristöön sopivat lukirastit ja toteutetaan ne.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Osallistujilta kerätään palautetta. Osallistujien määrä tilastoidaan.

Projektbeskrivning : 

Hankkeen aikana kirjastohenkilöstö suunnittelee lukirastit, kouluttautuu lukirastien pitäjäksi sekä kehittää konseptia kirjastomaailmaan sopivaksi. Hankeaikana toteutetaan vähintään kahdet, viikon mittaiset lukirastit Seinäjoen pääkirjastossa. Lukirasteille kutsutaan alueen toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita, joilla on jokin oppimisvaikeus. Lisäksi lukirastit ovat avoinna kirjaston muillekin asiakkaille, jotka haluavat parantaa tietoisuuttaan omasta oppimistyylistä. Lukirasteja Seinäjoella ei ole aiemmin järjestetty. Yhdet lukirastit vaativat 4-6 ohjaajaa, yleensä lukirasteilla on viisi rastia.

Samarbetspartner/s: 
Seinäjoen lukio, Sedun Seinäjoen toimipisteet, Joensuun erilaiset oppijat ry.
Projektet börjar : 
01/08/2018
Projektet avslutas : 
30/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€15 700
Egen finansiering: 
€2 670
Budget sammanlagt: 
€18 370
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000