Lukki-kirjastojen Elias-kirjailijat -kotiseutukirjailijatietokannan kehittäminen
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
019 369 1477
Kirjaston sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050 462 1642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Hankkeen tavoite: 

Kehittään Elias-kirjailijatietokantaa responsiiviseksi, jolloin se on luettavissa kävijän selainkoon mukaan niin mobiili- kuin pöytä- /laptop-näytöilläkin. Ulkoasu uudistetaan nykypäivän vaatimusten mukaiseksi. Sisältöä päivitetään vastaamaan nykyistä kuntatilannetta. Kirjailijatietoja päivitetään. Hanke liittyy teemaan Kaikkien kirjasto, sillä parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Asiakaspalalute. Kävijöiden määrän muutokset.

Kuvaus : 

Lukki-kirjastojen Elias-kirjailijat kotiseutukirjailijatietokanta (www.eliaskirjailijat.fi) esittelee Karkkilan, Lohjan ja Vihdin kirjailijoita. Tietokantaan on valittu kirjailijoita, jotka asuvat tai ovat asuneet ko. paikkakunnilla sekä kirjailijoita, jotka ovat vaikuttaneet paikkakunnilla esim. kesäasukkaina, Aluksi tietokantaan otettiin vain kaunokirjailijoita, mutta v. 2014 siihen on lisätty tietokirjailijoita. Tietokanta sisältää tiedot noin 150 kirjailijasta. Kirjailijoiden tuotantoa ja elämää on esitelty monipuolisesti. Tietoa on saatu mm. haastattelemalla kirjailijoita. Elias-kirjailijat -tietokanta on alueellisen tiedon välittäjänä arvokas. Valtakunnallisesti kuuluisien kirjailijoiden lisäksi kirjailijatietokannassa on tietoa kirjailijoista, joista ei juurikaan löydy tietoa muualta. Elias-tietokantaa käytetään runsaasti, v. 2015 käyntejä oli 31 127. Tietokantaa päivitetään mahdollisuuksien mukaan, mutta siitä puuttuu edelleen alueen kirjailijoita. Tapahtuneita kuntaliitoksia ei ole huomioitu. Kuudesta kunnasta on kuntaliitosten myötä muodostunut kolme kuntaa, Sammatin (2009), Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kuntien (2013) liityttyä Lohjan kaupunkiin. Tietokannan ulkoasua ja rakennetta ei ole muutettu lainkaan, joten sen soveltuvuutta selattavaksi erilaisilla mobiililaitteilla ei ole huomioitu. Kirjailijatietokannan rakenteen uudistaminen ja graafisen ilmeen uudistaminen. 3000 € Tietokannan sisältöjen päivittäminen ja kirjailijatietojen lisääminen. Palkataan henkilö kahdeksi kuukaudeksi á 3200 €, yht. 6400 €. Kustannukset yhteensä 9400 €. Oma osuus 1880 €.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Karkkilan kaupunginkirjasto, Vihdin kunnankirjasto
Aiemmat hankkeet: 

Lukki-kirjastot saivat v. 2006 Etelä-Suomen lääninhallitukselta valtionavustusta kirjallisuustietokantojensa yhdistämiseen yhteiseksi tietokannaksi. Elias-tietokanta julkaistiin 10.9.2007. Lukki-kirjastot saivat v. 2013 EteläSuomen aluehallintovirastolta avustuksen Elias-kirjailijat tietokannan täydentämiseen. Projekti toteutettiin v. 2014 ja tietokantaan lisättiin tietoa alueen tietokirjailijoista.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 520
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 880
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös

Valtionavustuksella tuetaan valtakunnallista Kirjastosampoa (http://www.kirjasampo.fi/fi/info#.WK6c68u7plY), johon on keskitetty alueellisten kirjailijatietokantojen ylläpito.

Ks. myös http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi