Lukki-kirjastojen Elias-kirjailijat tietokannan täydentäminen
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
019-369 1478
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050-462 1642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Hankkeen tavoite: 

Avustuksen turvin palkataan henkilö kolmen kuukauden ajaksi hankkeeseen.  Määrärahaa tarvitaan myös graafisen ilmeen uudistamiseen.  Rakennetta joudutaan myös päivittämään kuntaliitosten vuoksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Elias-tietokannan käyttö

Kuvaus : 

Lukki-kirjastot saivat v. 2006 Etelä-Suomen lääninhallitukselta valtionavustusta kirjallisuustietokantojensa yhdistämiseen yhteiseksi tietokannaksi.  Kirjastot olivat koonneet omien paikkakuntiensa kirjailijoiden tiedot   Opetusministeriön tai Etelä-Suomen lääninhallituksen avustusten avulla.  Tiedot yhdistettiin yhteiseen Elias-tietokantaan, joka julkaistiin 10.9.2007 (www.eliaskirjailijat.fi).

Elias-tietokantaan on otettu muutamia poikkeuksia lukuunottamatta pelkästään kaunokirjailijoita. Alueella on kuitenkin tietokirjailijoita, jotka tulisi liittää tietokantaan.  Ensisijaisesti tulevat kysymykseen sekä kauno- että tietokirjallisuutta julkaisseet sekä kirjailijat, jotka kirjoittavat paikkakuntiin liittyvistä aiheista, lähinnä paikallishistoriasta.

Tietokannan nykyisiä tietoja tulisi myös täydentää ja yhdenmukaistaa. Elias-tietokantaa käytetään alueella aktiivisesti. V. 2011 käyntejä oli 15 937.

Avustuksen turvin palkataan henkilö kolmen kuukauden ajaksi hankkeeseen.  Määrärahaa tarvitaan myös graafisen ilmeen uudistamiseen.  Rakennetta joudutaan myös päivittämään kuntaliitosten vuoksi.

Hankkeen aikana luodaan Uudenmaan maakuntakirjaston kanssa yhteistyömalli kaunokirjailijatietojen välittämisesta Kirjasampo-verkkopalveluun.  

Kustannusarvio:

9300 € projektityöntekijä 3 kk:ksi

1500 € graafisen ilmeen uudistaminen ja tietokannan rakenteen muutokset

700 € matkakorvaukset

3100 € kirjastojen oma rahoitus, kokoukset, ohjaus ym.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lukki-kirjastot: Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula ja Vihti (1.1.2013 alkaen toteutuu Karjalohjan, Nummi-Pusulan ja Lohjan kuntaliitos).

Aiemmat hankkeet: 

Etelä-Suomen lääninhallituksen avustus Lukki-kirjastoille 27.10.2006, 5000 €.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Lukki-kirjastojen Elias-kirjailijatietokantaan on lisätty 40 Lohjan, Vihdin ja Karkkilan seutuja käsitellyttä tietokirjailijaa.  Verkkosivut ovat osoitteessa http://www.eliaskirjailijat.fi/

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektiin palkattiin projektityöntekijä ajalle 4.8.-17.12.2014,  tunteja kertyi yhteensä 434.  Hänen toimintaansa ohjasi työryhmä, joka koostui Lohjan,  Vihdin ja Karkkilan kotiseutukirjailijatietokantaa ylläpitävistä henkilöistä. Työryhmä oli tehnyt esityön ja selvittänyt ennen projektin alkua, kuinka monta tietokirjailijaa kunkin kunnan alueelta tulisi lisätä tietokantaan.  Projektityöntekijälle järjestettiin työtilat Lohjan pääkirjastoon. Hänellä oli myös etätyösopimus. Sovittiin myös, että hän voi tehdä haastattelumatkoja eri kuntiin tarvittaessa.  Projektin onnistumista edesauttoi, että projektityöntekijä tunsi Lohjan alueen kulttuurihenkilöt entisen kulttuurisihteerin  työnsä kautta erittäin hyvin.  Karkkilan ja Vihdin alueiden henkilöt eivät olleet entuudestaan tuttuja, mutta ohjausryhmä auttoi rekisteriin valittavien kirjailijoiden löytämisessä ja haastatteluiden yhteydessä tuli tietoon lisää henkilöitä, joiden tiedot otettiin mukaan rekisteriin.  

Keskeisimmiksi katsotut kirjailijat päätettiin haastatella henkilökohtaisesti ja muut sähköpostitse tai puhelimitse. Edesmenneistä kirjailijoista tiedot etsittiin eri lähteistä. Tietojen keräämisen jälkeen ne siirrettiin Elias-tietokannan valmiisen pohjaan, johon lisättiin myös tarvittavat asiasanat.

Elias-kirjailijatietokanta on alueellisen tiedon välittäjänä arvokas. Sitä käytetään paljon ja sitä arvostetaan.  Lisätyistä tiedoista toivotaan olevan apua kotiseutututkimukselle sekä kaikille kuntalaisille, jotka ovat kiinnostuneita oman asuinympäristönsä historiasta. Verkossa oleva tietokanta on hyödynnettävissä laajemmalla, kuin vain Lukki-kirjastojen toimialueella.

Jatkotoimenpiteet: 

Projektin yhteydessä tutkittiin mahdollisuutta liittää tiedot KirjaSampoon. Kaunokirjailijoiden ja videoitujen kirjavinkkausten osalta tehtiin linkitykset.

Tietokantaa ylläpidetään jatkossakin paikallisesti ja sitä täydennetään säännöllisesti. Kussakin kunnassa on nimetty vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat päivityksistä.

Lisätietoa: 

Oma rahoitus: ohjaustyöryhmän kokoukset ja hallinnointi 50 h x 20,65 e= 1032 e, vuokra 222 e.  Lisäksi käytetty 404 e henkilöstömenoihin/palvelujen ostoon.

Elias-kirjailijatietokantaan lisätyt tietokirjailijat:

a)      Lohjalta henkilökohtaisesti  haastatellut

Eertamo Pentti
Eränkö, Timo

Koskinen, Esa

Salonen, Torsti

Vuoristo, Esa

b)      Muut Lohjalaiset

Boldt, Robert

Hirsjärvi, Väinö

Neovius, Adolf

Nervander, Emil

Saarinen Juhana

Ylikangas, Heikki

 

c)      Karjalohjalta henkilökohtaisesti haastatellut

Tukkinen, Tauno

d)      Muut  karjalohjalaiset
Kivistö, Jaakko
Tukkinen, Tuomo

e)      Sammatista haastatellut
Haatio, Toivo
Heimo, Anne
Kallio, Veikko

f)       Nummen ja Pusulan haastatellut

Hiidenheimo, Pentti (haastateltiin leskeä, Aili Hiidenheimoa)
Mäkilä, Kari

Saario, Esa

Skog, Olavi

 

g)      Vihdistä henkilökohtaisesti haastatellut

Ketola, Eino

Kurunmäki, Pentti

h)     Muut vihtiläiset

Forsius, Aimo

Helle, Veikko

Hipping, Anders

Kuusela, Kirsti
Luoto, Pentti

Myllyniemi, Seppo
Päivänen, Juhani
Roms, Jussi

Soikkeli, Kaarle

 

i)        Karkkilasta henkilökohtaisesti haastatellut

Mäki, Matti

Suonoja, Kyösti

j)        Muut karkkilalaiset

Kuutsa, Tommi
Rentola, Kimmo

Salmi-Niklander, Kirsti
Silvan, Juhani

Tuohiniemi, Olli J.

Viitala, Janne

 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 658
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 658
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi