Lukki-kirjastojen henkilökunnan osaamisen kehittäminen muutosten keskellä
Vuoden 2011 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
050-4621642
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050-462 1642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukki-kirjastojen henkilökunnalla on yleisen kirjaston toimintaympäristön haasteiden lisäksi edessään muutoksia  mahdollisten kuntaliitosten vuoksi. Esimiestyön merkitys ja osaamisen johtamiseen liittyvät asiat korostuvat. Prosesseja joudutaan suunnittelemaan ja kehittämään uudella tavalla.  Työhyvinvointiin liittyvää koulutusta tarvitaan.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osaamisen seuraaminen

Kuvaus : 

Lukki-kirjastojen henkilökunnalla on yleisen kirjaston toimintaympäristön haasteiden lisäksi edessään muutoksia  mahdollisten kuntaliitosten vuoksi. Esimiestyön merkitys ja osaamisen johtamiseen liittyvät asiat korostuvat. Prosesseja joudutaan suunnittelemaan ja kehittämään uudella tavalla.  Työhyvinvointiin liittyvää koulutusta tarvitaan.

Asiakaspalvelukoulutusta tarvitaan jatkuvasti, erityisesti kaivataan asiakaspalvelun psykologiaan ja vuorovaikutukseen liittyvää koulutusta, tietoa kuinka sanaton ja sanallinen viestintä vaikuttavat, kuinka viestinnällä voidaan vaikuttaa ja vakuuttaa. Markkinointikoulutusta tarvitaan palvelujen esittelemikseksi tehokkaasti. Koulutus asiakkuuksien johtamisesta on tarpeellista asiakkaiden saamiseksi mukaan kehittämään palveluita esim. asiakasraadeissa.

Sosiaalisen median tuntemiseen tarvitaan koulutusta, sillä vain  osa henkilökunnasta liikkuu vapaa-ajallaan  verkkopalveluissa. Kuitenkin sosiaaliseen mediaan olisi hyvä perehtyä jo tietopalvelun kannalta, facebookin, twitterin ja blogien hyödyntämisellä voi löytää relevanttia tietoa. Olisi hyvä, että kirjastoista löytyisi yhä enemmän sosiaalisen median käytöstä kiinnostuneita henkilöitä myös kirjastopalveluiden tiedottamiseen ja markkinoimiseen uusissa ympäristöissä, joissa suuri osa ihmisistä nykyään liikkuu ja keskustelee.

Kirjastoaineistojen sisältöjen tuntemus kiinnostaa henkilökuntaa jatkuvasti ja koulutukset ovat olleet suosittuja.

Myös pienille ryhmille suunnattuja koulutuksia on toivottu, esim. lastenkirjastotyöstä, kuvankäsittelystä ja taitosta.

Kustannusarvio:

Osaamisen johtaminen 2 x 1 koulutuspäivä á 1000 e= 2000 e

Työhyvintointi              2 x 1 koulutuspäivä á 2500 e= 5000 e

Pitkäkestoinen asiakaspalvelukoulutus

                                    2 x 3 koulutuspäivää á 2100 e= 12600 e

Sosiaalisen median koulutus

                                     2 x 2 koulutuspäivää á 1000 e= 4000 e

Sisällöntuntemus         2 x 2 koulutuspäivää á 1000 e= 4000 e

Erityisryhmien koulutuksia

                                    4 x 1 koulutuspäivä á 1000 e = 4000 e

Oma rahoitus, kirjastossa tehtävä suunnittelu ja sisäinen koulutus                                                                        4000 e

                                  

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lukki-kirjastot: Vihdin, Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kirjastot

Aiemmat hankkeet: 

Lukki-kirjastojen henkilökunnan täydennyskoulutus, Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus 18 000 euroa v. 2010.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vuonna 2013 tapahtui muutoksia Lukki-kirjastojen kokoonpanossa, kun Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kunnat liittyivät Lohjan kaupunkiin. Lukki-kirjastojen määrä väheni viidestä kolmeen, toiminta-alue pysyi samana. Muutoksiin pyrittiin varautumaan Koulutusstarteissa Päivölän Virkistyskodissa Vihdissä 26.9.2012 ja 3.10.2012.  Puolen päivän koulutuksen teemana oli Mielekäs muutos - mistä löytyy työn ilo. Kouluttajaksi oli saatu luova johtaja Marjo Risku Leader On -yrityksestä. Luennolla käytiin läpi muutosten kohtaamisen psykologiaa. Suunniteltiin myös yhdessä tulevia koulutuksia, aiheina asiakaspalvelu, sosiaalinen media ja markkinointi, kokoelmien avaaminen ja lastenkirjastotyö. Ryhmätöiden tulosten perusteella koulutustyöryhmä suunnitteli myöhemmin koulutusohjelmaa.

Työhyvinvointiin ja muutosten kohtaamiseen sekä ajankohtaisiin kirjastoasioihin paneuduttiin Kylpylähotelli Päiväkummussa kahdessa samansisältöisessä koulutuspäivässä 29.10.2013 ja 6.11.2013. Päivän aikana kuultiin psykologin luento Luovat ratkaisut muutostilanteissa ja saatiin myös kokeilla pilates- tai kuntosalituokiota ohjatusti. Päivän hyväksi koettua antia oli oman henkilökunnan järjestämä katsaus kirjastojärjestelmiin, Finnaan,  UKJ:hin ja muihin ajankohtaisiin kirjastoasioihin. Päivän aikana keskuteltiin myös Lukki-kirjastojen säännöistä ja käytännöistä.  Koulutuspäivä oli tarkoitettu koko henkilökunnalle.

Toivottua tiedonhaun ja sosiaalisen median koultusta järjestettiin siten, että koko henkilökunnalle tarjottiin 2 päivää kestävä koulutus joko 11.-12.9.2014 tai 18.-19.9.2014, toinen Lohjalla ja toinen Vihdissä. Kouluttajaksi saatiin yliopettaja Ari Haasio Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Ensimmäisenä päivänä teemana oli medialukutaidot, mm. medialukutaidon eri osa-alueet, lähdekritiikki ja verkkoaineistojen arviointi, verkkopedagogiikka ja kirjastojen rooli sekä verkon vaarat ja uhat. Toisena päivänä keskityttiin verkko-osaamiseen. Aiheina olivat mm. Googlen tehokäyttö, sosiaalisen median mahdollisuudet kirjastossa ja sosiaalisen median haltuunotto. Koulutus oli juuri sellaista, mitä henkilökuntamme on kaivannut.   Ilman koulutusmäärärahaa ei olisi ollut mahdollista saada kahden päivän erinomaista koulutusta koko henkilökunnalle. 

Asiakaspalvelun uusiin virtauksiin tutustuttiin Tampereen kaupunginkirjastoon tehdyn vierailun aikana 8.3.2013. Kirjastossa esiteltiin Metso lentoon -asiakaspalvelukonseptia. Teimme vierailuja myös oman kimppamme kirjastoihin neljä eri kertaa syksyllä 2013.  Tutustuimme  kaikkiin Lukki-kirjastoihin. Jokaisesta löytyi joku esittelemisen arvoinen asia, joka kiinnosti muita ja josta voi ottaa oppia,  esimerkkinä  Karkkilan kirjaston itsepalvelulainaus, Lohjalla Mäntynummen kirjaston uusi tekniikka  ja Vihdissä arvokas Nuorisoseuran kokoelma.

Hämeenlinnan kaupunginkirjastoon tehtiin vierailut kolmena ryhmänä syksyllä 2014. Siellä saatiin erinomainen monipuolinen opastus pyytämistämme aiheista. Meille esiteltiin kirjaston hallintorakenne, johtamismalli,  tiimien toiminta ja kokouskäytännöt, lähikirjastojen toiminta, keskitetty aineistohankinta, verkkopalvelut, kirjastoautotoiminta sekä koulujen ja kirjastojen yhteistyö. Tutustuimme myös kirjastoauto Bellaan ja Jukolan omatoimikirjastoon. Myöhemmin Hämeenlinnan kirjastovierailulla saaduista vaikutteista on keskusteltu omissa kokouksissa. Koettiin, että monessa asiassa voi ottaa mallia Hämeenlinnan kirjaston uudistuksista.

Erityisryhmille järjestettiin toivottua koulutusta. Tilasimme  kaksipäiväisen, meille räätälöidyn kuvankäsittelykoulutuksen Hiiden Opistosta, joka on seudullinen kansalaisopisto. Aiheina oli painokelpisen esitteen laatiminen (Scribus), tulostuskelpoisen esitteen valmistaminen ja kuvankäsittely taittoa varten (Gimp). Koulutukset olivat kaksipäiväisiä ja niitä järjestettiin kahteen kertaan 11.-12.9.2014 ja 18.-19.9.2014.  Molemmissa koulutuksissa oli mukana 10 henkilöä. Koulutus koettiin erittäin hyödylliseksi ja taidot paranivat kaikilla.

Lastenkirjastoväki teki vierailun Hangon kaupunginkirjastoon Agneta Möller-Salmelan luo 31.5.2013. Päivän aikana 12 henkilön joukko sai paljon uusia ideoita omaan työhönsä.

Turun kaupunginkirjastoon järjestettiin vierailu lähinnä pääkäyttäjille ja luetteloijille 16.11.2012.  Aurora-kirjastojärjestelmä ja Areena-asiakasliittymä sekä kirjaston markkinointi olivat tutustumiskohteina.

Kirjastoaineistojen sisältöjen avaamiseksi  järjestettiin erilaisia luentoja oman henkilökunnan toimiessa vinkkaajina. Sarjakuvat olivat aiheina 9.11. ja 30.11.2012,  edellisen vuoden kirjauutuudet 7.2.2013 ja helppolukuiset kirjat 28.2.2013.

Kirjastomarkkinoinnista järjestettiin kaksi luentoa. 18.3.2013 Päivi Litmanen-Peitsala luennoi aiheenaan Kirjastojen markkinointi muuttuvassa maailmassa esitellen myös Kirjastot.fi -sivujen sisältöä. Kulttuurijohtaja Merja Kukkonen luennoi 22.11.2013 kirjaston markkinoinnista.

Kirjastopalveluiden tuotteistamisesta järjestettiin luento 22.11.2013. Maarit Maury Kissconsulting-yrityksestä avasi tuotteistamisen mahdollisuuksia.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Monipuolista koulutusta on saatu aiheista, joita kirjastojen henkilökunnat ovat toivoneet. Uusia ideoita toiminnan kehittämiseen on saatu kirjastovierailujen aikana.  Kuluvan vuoden aikana kirjastoissa joudutaan pohtimaan palveluverkko- ja tuottavuusasioita ja etsimään uudenlaisia tapoja tuottaa palveluita. Koulutuksissa saatu tieto on hyvä pohja suunnittelulle. Kimpalle suunnattu koulutusavustus on tehokas tapa antaa täydennyskoulutusta henkilökunnalle ja  Lukki-kirjastojen henkilökuntien osaaminen on varmasti kehittynyt koulutushankkeen ansiosta. Erinomaiset luennot muutosten kohtaamisen psykologiasta olivat myös paikallaan koulutusjakson alkupuolella.  Hankehakemuksen tavoitteet ovat toteutuneet erinomaisesti. Hankesuunnitelmassa olivat aiheina osaamisen johtaminen, työhyvinvointi, pitkäkestoinen asiakaspalvelukoulutus, sosiaalisen median koulutus, sisällöntuntemus ja erityisryhmien koulutus. Kaikista hankesuunnitelmassa olleesta kokonaisuudesta on järjestetty koulutusta tai asiaan on tutustuttu benchmarkkauskäynneillä.  Työvuorojärjestelyt ovat olleet haasteellisia, jotta kaikki ovat voineet osallistua koulutuksiin. Hyvällä tahdolla ja joustavuudella on kuitenkin pystytty toimimaan niin, ettei kirjastoja ole suljettu koulutusten aikana. Uutta oli myös erityisryhmille järjestetty koulutus, mikä koettiin hyvänä.

Lisätietoa: 

Oman rahoituksen osuudeksi on esitetty avustusrahan ylittävä osuus 933,42 e. Tämän lisäksi kaupungin rahoituksella on maksettu matkakuluja 175,35 e ja ostettu ateriapalveluita 642,35 e:lla.  Nämä ovat yhteensä 1751,12 e.  Lisäksi kaupungin omaksi rahoitukseksi on arvioitu henkilökunnan kokouksiin ja koulutusjärjestelyihin käyttämä aika 51 h (51 h x 20,65 e= 1053,15 e). Oma rahoitus on yhteensä 2804,25 e.

Aloituspäivämäärä : 
31/03/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€31 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€22 804
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 804
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
25kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
436henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000
 
okm
avi