Lukki-kirjastojen ja Siuntion kunnankirjaston Suomi 100 -juhlavuoden hanke
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
019-3691477
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050-4621642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tarjota kirjastoissa erilaisia tapahtumia Suomi100-juhlavuoden kunniaksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittareina toimivat tapahtumien määrä ja osallistujien määrä.

Kuvaus : 

Lukki-kirjastot (Karkkila, Lohja, Vihti) ja Siuntion kunnankirjasto  anovat hankerahaa voidakseen aloittaa Suomi 100 vuotta -juhlavuoden suunnittelun v. 2016, jolloin juhlavuoden ohjelmaa voidaan alkaa toteuttaa heti v. 2017 alusta alkaen.

Kirjastojen tarkoituksena on tuoda esille monipuolisesti alueen  kirjallisuutta,  kulttuuria sekä paikallishistoriaa.  Alueen vahvuutena on paikkakuntien rikas kulttuurihistoria.  

Kirjastojen merkitystä tuodaan esille juhlavuoden aikana tuomalla uudenlaisia tapahtumia, musiikki- ja tanssiesityksiä kirjastoihin, mahdollisuuksien mukaan myös lähikirjastoihin. Kaikissa kunnissa kirjastolaitoksen historia on yli 150 vuotta vanhaa (Vihti 1851, Siuntio 1854,  Karkkila 1862 ja Lohja 1865).  Kirjastoja on arvostettu alueen kunnissa, mikä näkyy mm.  kirjastotilojen hyvästä tasosta ja tiheästä kirjastoverkosta.  Tuomme esille kirjastoja merkittävänä sivistystyön toimijana ja koulun yhteistyökumppanina.  Lukuharrastusta on edistetty kirjastoissa ja tiedohaku on ollut mahdollista hyvien kokoelmien ansiosta.

 Vaikka näkökulma on kuluneen ajan esille tuomisessa,  katsomme myös tulevaisuuteen. Tähän asti kehittyneen alueellisen kulttuurin pohjalta on hyvä katsoa eteenpäin. Vanhaa ei saa unohtaa ja jokainen kunta ja  kirjasto voi ottaa oman yhteisönsä historiasta asioita, joita se voi korostaa ja kertoa eteenpäin. Omiin tarinoihin perustuen voidaan luoda myös uutta.

Lohjan Sammatissa syntynyt Elias Lönnrot on suomalaisen kansallisen itsetunnon lujittaja, suurmies, jota juhlavuoden aikana tuodaan esille valtakunnallisesti, mutta myös alueemme ohjelmissa.   Lukki-kirjastojen kokoaman Elias-kirjailijat -tietokannan perusteella alueen kunnissa on lukuisia kirjailijoita ja kotiseutuhenkilöitä, joita voidaan nostaa esille juhlavuoden aikana. Myös tuntemattomampia alueen kirjailijoita voidaan huomioida. Toteuttamistapa voi olla esim. kirjallisuusseminaari. Siuntio on elävästi kaksikielinen kunta, jonka rikasta kulttuuriperintöä huomioidaan ohjelmassa. Esim. Aleksis Kivi asui ja työskenteli Siuntiossa Fanjunkarsin torpassa vuosina 1864-1871.

Tavoitteena on saavuttaa eri ikäisiä ihmisiä lapsista vanhuksiin.  Alueella on erinomaisia toimijoita, joita voitaisiin hyödyntää yhteistyökumppaneina yli kuntarajojen. Lohjalla toimii tasokas Lohjan kaupunginorkesteri, Vihdissä on monipuolinen ohjelmaryhmä Sananjalka ja Karkkilassa, Vihdissä ja Lohjalla  taiteen perusopetusta antava Luoteis-Uusimaan tanssiopisto VINHA. Kirjastot ovat tehneet näiden toimijoiden kanssa yhteistyötä aktiivisesti. Lohjan kaupunginorkesteri on järjestänyt konsertteja pääkirjastossa ja kirjastoautoissa. Ohjelmaryhmä Sananjalka on toteuttanut kirjallisuuspäivien yhteydessä Vihdissä ja myös Lohjalla esityksiä sanoin ja sävelin eri kirjailijoihin tai kirjallisiin teemoihin liittyen. Tanssiopisto VINHA on esiintynyt jo useana vuonna Karkkilan ja Vihdin kirjastoissa "kirjastoviikoilla". Näiden kanssa pyritään yhteistyöhön yli kuntarajojen.

Tapahtumia juhlavuoden aikana eri kirjastoissa. Samat esiintyjät voivat kiertää kuntarajojen yli. Huomioidaan kaikki  kirjastojen vuoden  teemapäivät Lainan päivästä alkaen.

- 8 esitystä á 500 e, yht. 4000 e

 Koululaisille järjestetään kirjailijavierailuja.   

- 9 päivän aikana 3 esitystä/päivä á 750 e, yht. 6750 e

Päiväkotilapsille ja koululaisille järjestetään kirjavinkkausta. Yksi henkilö Lukki-kirjastojen henkilökunnasta kiertää   kuukauden ajan eri kirjastoissa. Teemana voisi olla historialliset kirjat. Sijainen palkataan projektin ajaksi.

- sijaisen palkkaamiseen 2600 e

Studia generalia -sarja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa alueen kirjallisuudesta, kulttuurista, historiasta jne. Luennoitsijat alueen  tutkijoita ja kirjailijoita, jotka voivat kiertää eri paikkakuntien kirjastoissa.

- 21 esitystä, á 300 e, yht. 6300 e

 

Kustannukset yhteensä 19650  e

 Oman työn osuus koostuu hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta eri kirjastoissa. Kaikki lähikirjastot ovat mukana hankkeen toteuttamisessa. Järjestelyistä vastaa 18 henkilöä eri kirjastoissa. Kukin käyttää noin 10 tuntia työaikaa suunnitteluun ja organisointiin.

18 x 10 h x á 21 e, yht. 3780 e 

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lukki-kirjastot, Siuntio, Vihti ja Karkkila

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Lukki-kirjastoille ja Siuntion kunnankirjastolle myönnettiin hankerahaa tapahtumien järjestämiseen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden aikana. Suomi100-hankkeen myötä järjestettiin monipuolisesti erilaisia tapahtumia eri ikäryhmille. Tarjolla oli musiikkia, tanssiesityksiä, kirjailijavieraita, vinkkausta ja työpajoja. Juhlavuoden kruunasi Kirjastojen etkot, joita järjestettiin lähes kaikissa alueen kirjastoissa. Lohjan kaupunginkirjaston pedagoginen informaatikko Melina Aremaa vinkkasi 9-luokkalaisille Lohjalla, Vihdissä, Siuntiossa ja Karkkilassa. Kirjavinkkauksessa esiteltiin palkittuja ja suosittuja suomalaisia nuorten aikuisten kirjoja ja kirjailijoita. Kirjavinkkauksia oli yhteensä 15 ja niihin osallistui 369 oppilasta. Vihtiläisen sanataiteilija ja kuvataiteilija Minka Heinon vetämiä Runosta räppiin -työpajoja tarjottiin 6-luokkalaisille Lohjan, Vihdin ja Karkkilan kouluissa. Pajoihin osallistui yhteensä 33 luokkaa ja 759 oppilasta. Pajojen sisältö: Runoräppiä Suomi 100 hengessä Mistä syntyy runoräppi? Se syntyy tästä hetkestä, Suomesta, koulusta, meistä. Yhden tunnin aikana luodaan yksin tai ryhmässä runoräpillinen säkeistö. Säkeistöistä kootaan kokonainen kappale, luokan oma biisi. Aiheena Suomi 100, nyt! Muut tapahtumat: Eija Komu: Väinö Linna, Kansakunnan ääni (Lohja, Vihti, Karkkila ja Siuntio) Lohjan kaupunginorkesteri: Crusell (Lohja), Kimmo Leppälä orkesteri ja Fredi (Vihti) Ohjelmaryhmä Sananjalka (Lohja, Vihti ja Karkkila) Tanssiopisto Vinha (Lohja, Vihti ja Karkkila) Hannu Mäkelä (Lohja, Vihti ja Karkkila) Teemu Keskisarja (Karkkila) Runoilta: Katso pohjoista taivasta (Lohja ja Vihti) Kirjastojen etkoilla oli kahvitarjoilun lisäksi tarjolla myös erilaista ohjelmaa. Esimerkiksi Karkkilan kaupunginkirjastolla esiintyi Ukulele-orkesteri ja Vihdin pääkirjastolla Mikael Konttinen ja Kimmo Leppälä orkestereineen. Suomi100-juhlavuoden hanke onnistui odotusten mukaisesti. Kirjastoissa järjestettiin monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja asiakkaat osallistuivat aktiivisesti juhlavuoden tapahtumiin. Vuoden 2017 aikana järjestettiin yhteensä 79 tapahtumaa, joissa oli yhteensä 3921 kävijää. Kirjastot saivat asiakkailta positiivista palautetta tapahtumista.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuuteen on laskettu hankkeessa mukana olleiden kirjastojen henkilökunnan hankkeeseen käyttämät työtunnit: 175 työtuntia x 21 euroa (tuntipalkka) = 3675 euroa

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 650
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 780
Budjetti euroissa yhteensä: 
€23 430
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 823
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 823
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
79kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
3 921henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000