Lukki-kirjastojen kirjallinen joulukalenteri
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
013-369 1478
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050- 462 1642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukki-kirjastojen lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekevistä henkilöistä kootaan työryhmä, joka keväällä 2013 kokoaa listan joulukalenterin vinkkaajista ja vinkattavista kirjoista.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Joulukalenterin käyttö

Kuvaus : 

Lukki-kirjastojen lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekevistä henkilöistä kootaan työryhmä, joka keväällä 2013 kokoaa listan joulukalenterin vinkkaajista ja vinkattavista kirjoista.

Syksyllä 2013 toteutetaan kirjavinkkausten videointi. Kuvaukset tapahtuvat yhdessä paikassa, esim. Lohjan pääkirjastossa. Kuvauspaikka ei edellytä suurisuuntaisia lavasteita, mutta eri kuvauksissa lavastusta voidaan muuttaa. Kuvauksen suorittavat Länsi-Uudenmaan ammattioppilaitos Luksian audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat opettajansa johdolla. Kuvauksiin on arvioitu menevän 6-8 päivää eli 3-4 kuvausta / päivä. Projektiin ei tarvita erillistä ohjaajaa. Luksian opiskelijat editoivat materiaalin ja tallentavat sen siirtokovalevylle, josta se voidaan siirtää kirjaston kotisivulle.

 

Kustannukset:

 3 600 € Kuvaukset  ( 150 €/vinkkaus, 150 x 24 = 3 600 €). Hinta sisältää kaluston, kuvaamisen ja editoinnin.

100 € Tallennusmedia eli siirtokovalevy kuvatun materiaalin tallentamiseen ja siirtoon

500 € Kuvauspaikan lavastus ym. sekalaiset kulut

200 € Matkakulut (suunnittelukokoukset, nauhoitukset / Luksia ja lähikirjastoista saapuvat esiintyjät)

200 € Markkinointi (esim. lehdistötilaisuus)

3300 € Henkilöstökulut (suunnittelu, kokoukset, kuvauspaikan somistus, esiintyminen,   tiedottaminen, raportointi)

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lukki-kirjastot: Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula ja Vihti (1.1.2013 alkaen toteutuu Karjalohjan, Nummi-Pusulan ja Lohjan kuntaliitos).

Aiemmat hankkeet: 

Kirjavinkkausten taltiointi ja markkinointi -hanke Opetusministeriön erityisavustuksella v. 2011.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Lohjan kaupunginkirjaston sivu josta kaikki vinkit löytyvät on: http://palvelut.lohja.fi/kirjasto  

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lukki-kirjastot (Karkkilan, Lohjan ja Vihdin kirjastot) saivat Etelä-Suomen aluehallintovirastolta hankerahoitusta kirjallisen joulukalenterin tekemistä varten. Tarkoituksena oli luoda 24 videoitua kirjavinkkausta, jotka ovat katsottavissa Lukki-kirjastojen kotisivuilta.  Kalenterin ensimmäinen luukku avautui kirjastojen kotisivuilla 1.12.2014. Päivittäin julkaistiin uusi video, josta löytyy kirjaesittely lasten- tai nuortenkirjasta. On tarkoitus, että videot ovat katsottavissa myös jatkossa. Kohderyhmänä on alakoulu-ikäiset. Videoiden kuvauksista vastasi pääosin Länsi-Uudenmaan ammattiopiston (Luksian) audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat.

Vinkkivideot pyrittiin toteuttamaan pääosin vertaisvinkkauksella. Tämä tarkoittaa sitä, että projektiin osallistui myös oppilaita paikallisista kouluista.

Lukki-kirjastoista koottiin työryhmä lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekevistä, jotka kevään ja syksyn 2014 aikana kokosivat listan joulukalenterin vinkkaajista ja vinkattavista kirjoista. Työryhmään kuului edustajat Karkkilan, Lohjan ja Vihdin kirjastoista.  Projektia johti kirjastonhoitaja Lohjan kirjastosta.  Työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Kokouksiin osallistui myös muita projektin parissa työskennelleitä.

Videoiden kuvauksista, yhtä lukuun ottamatta, vastasivat Luksian audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat lehtorinsa johdolla. He myös editoivat ja tallensivat valmiit videot siirtokovalevylle.

Vinkkaajina toimi oppilaita viidestätoista eri koululuokasta Lohjalta ja Vihdistä sekä Lukki-kirjastojen henkilökuntaa. Vihdistä oli mukana 6 luokkaa kahdesta eri koulusta ja Lohjalta 9 luokkaa viidestä eri koulusta. Luokat olivat pääosin luokka-asteilta 2-6, mutta mukana oli myös yksi esiluokka ja yksi vanhempia oppilaita käsittänyt erityisluokka. Lohjalta oli projektia tekemässä 184 lasta ja 11 opettajaa ja Vihdistä mukana oli 103 lasta ja 12 opetushenkilökuntaan kuuluvaa

Kirjastojen työntekijöistä vinkkaajina toimi: Karkkilasta 1, Lohjalta 5 ja Vihdistä 2 henkilöä.  

Keväällä 2014 perustetun työryhmän jäsenet ottivat yhteyttä paikallisten alakoulujen rehtoreihin ja muutamiin opettajiin. Yhteistyökumppani Luksian halukkuutta osallistua projektin tekoon oli kysytty jo ennen työryhmän perustamista. Osa luokista ilmoittautui mukaan heti keväällä osa vasta syyslukukauden 2014 alkaessa. Syksyllä kysyttiin vielä varmennus jo ilmoittautuneilta luokilta.

Syksyllä 2014 projektiin ilmoittautuneet luokat valitsivat kirjat, lukivat ne ja tekivät sen pohjalta käsikirjoituksen kuvaajia varten. Käsikirjoituksen tuli olla valmis lokakuun loppuun mennessä. Myös aikuisvinkkarit tekivät käsikirjoitukset omista kirjoistaan. Työryhmän tehtävänä oli koordinoida, ettei kahdella luokalla ollut samaa kirjaa. Työryhmän jäsenet auttoivat luokkia tarvittaessa kirjavinkin tekemisessä ja esityksen suunnittelussa.

Luvat kirjojen käytölle pyydettiin kustantajilta syys- lokakuussa 2014.

Lokakuun alussa lähetimme opettajien kautta osallistuvien lasten huoltajille kuvausluvat allekirjoitettavaksi. Ne pyydettiin takaisin lokakuun loppuun mennessä.

Lokakuussa 2014 Luksian opiskelijoiden edustajat kävivät yhdessä opettajansa kanssa projektiin osallistuvissa luokissa keskustelemassa projektista ja videoiden kuvaamisesta.

Oli tarkoitus, että videot kuvattaisiin jo aiemmin syksyllä, mutta aikatauluongelmien vuoksi ne kuvattiin vasta 6.11. ja 7.11. 2014. Videot kuvattiin kolmessa eri kirjastossa, Vihdissä pääkirjastossa ja Lohjalla Mäntynummen ja Virkkalan kirjastoissa, kaikissa samoina päivinä. Kuvaukset sujuivat hyvin ja pysyivät aikataulussa.

Luksian opiskelijat editoivat videoita marras-joulukuussa 2014 ja ne vietiin YouTubeen Lohjan kaupunginkirjastossa.

YouTube:sta ne voitiin upottaa Lukki-kirjastojen kotisivuille.

Ensimmäinen video julkaistiin 1.12.2014 ja viimeinen 24.12.2014

 

Videoiden katselukertoja oli 7.1.2015 mennessä 6481. Katselumäärät eivät kuitenkaan kerro sitä, kuinka monta ihmistä videon on nähnyt. Videoita on katseltu paljon kouluissa luokan kanssa tai mahdollisesti päivänavauksen yhteydessä isommassakin ryhmässä. Niitä on myös katseltu mm Mäntynummen kirjaston kirjastovälitunneilla ryhmissä.

Videot ovat julkaisunsa jälkeen saaneet hyvää palautetta. Ne ovat muodoltaan ja sisällöltään erilaisia ja suunnattu eritasoisille lukijoille, jotkut luokat ovat katsoneet kaikki joulukalenterin videot yhdessä.  Ne ovat myös olleet joillekin päivän kohokohta. Lasten kautta videoita ovat katselleet myös heidän vanhempansa. Projektissa mukana olleilta opettajilta on tullut vain hyvää palautetta projektista ja myös oppilaat ovat olleet tyytyväisiä.

Joulukalenteria markkinoitiin kirjastoissa julistein ja flyereilla sekä sosiaalisessa mediassa. Opettajille lähetettiin Wilman kautta tietoa projektista.

Avustusta haettiin alun perin kirjaston henkilökunnan lapsille tekemään joulukalenterin muodossa olevan videoitujen kirjavinkkien sarjaan. Projektin luonne muuttui lähtötilanteesta jonkin verran.  Mukaan päätettiin jo hankeavustuksen myöntämisen jälkeen pyytää myös kohderyhmän edustajia, sillä niin sanottu vertaisvinkkaus on osoittautunut tehokkaammaksi keinoksi lasten lukemaan innostamiseen. Projektiin osallistuneet lapset saivat itse nähdä millä tavalla video syntyy ja mitä siihen tarvitaan. Tämä oli lapsista mielenkiintoista ja jännittävää. Lapset oppivat samalla sekä kirjallisuudesta että saivat mediakasvatusta.

Lasten mukaan ottaminen teki projektista haasteellisemman, sillä lasten kanssa toimiminen ja lapsiryhmien liikuttaminen paikasta toiseen vaatii enemmän aikaa ja suunnittelua. Tämä aiheutti haasteita sekä kuvauspaikkojen valintaan että aikataulutukseen. Lapsiryhmät mukaan ottamalla saimme kuitenkin hankkeesta paljon enemmän irti kuin vain kirjaston henkilökunnan tekemänä. Kirjallinen joulukalenteri oli myös erinomainen lisä Lohjan kaupungin koulussa yhä jatkuvalle Lukuinto projektille.

Jatkotoimenpiteet: 

Kalenterissa vinkatut kirjat eivät ole jouluaiheisia, joten niitä voi katsoa läpi vuoden. Koulujen kanssa hankkeen aikana saatiin hyvä yhteistyö. Ilman opettajien ja koululaisten innostumista ja sitoutumista hankkeeseen, ei lopputulos olisi ollut näin hyvä.  Yhteistyö jatkuu erilaisilla tavoilla mm. Lukuinto-teemavuoden aikana.  Kirjavinkkaus videoiden muodossa on tehokas tapa lukuharrastuksen edistämiseen ja toivottavasti jatkossakin voidaan tehdä tällaisia yhteisiä projekteja.

Lisätietoa: 

Henkilökunnan suunnittelukokouksiin käytetty 243 h x 20,65 e=5018 e.  Suurin osa kustannuksista oli kuvauskuluja Luksialle.

 Videoiden katselukerrat 7.1. mennessä. Koonnut Tapio Hyppänen:

- 1.12. Ella ja Äf Yksi, 801 katelukertaa (kirjastojen lisäksi Lohjan kaupunki jakoi tämän videon linkin, uutinen myös Länskärissä)
- 2.12. Heinähattu ja Vilttitorru loman tarpeessa, 445 katselukertaa
- 3.12. Poika joka menetti muistinsa, 410 katselukertaa
- 4.12. Tatun ja Patun kummat keksinnöt kautta aikojen, 239 katselukertaa
- 5.12. Risto Räppääjä ja Sevillan saituri, 1643 katselukertaa (videota on ilmeisesti markkinoitu jossain kolmannen tahon toimesta paljonkin)
- 6.12. Tuula Kallioniemen Karoliina-kirjat, 214 katselukertaa
- 7.12. Maan kätkemät, 190 katselukertaa
- 8.12. Kuinka pikku Täplästä tuli iso koira, 190 katselukertaa
- 9.12. Tatu ja Patu päiväkodissa, 302 katselukertaa
- 10.12. Risto Räppääjä ja kaksoisolento, 434 katselukertaa
- 11.12. Tuula Kallioniemen Konsta-kirjat, 109 katselukertaa
- 12.12. Atte ja Nysä-Putte, 180 katselukertaa
- 13.12. Leikkihaitari, 131 katselukertaa
- 14.12. Coraline varjojen talossa, 190 katselukertaa
- 15.12. Tallilla tapahtuu, Sinttu!, 269 katselukertaa
- 16.12. Konnan raivolla, 88 katselukertaa
- 17.12. Noidan veli, 115 katselukertaa
- 18.12. Eetu Keinäsen ihmeelliset seikkailut, 103 katselukertaa
- 19.12. Karting team Vintiöt, 80 katselukertaa
- 20.12. Tuliterä, 144 katselukertaa
- 21.12. Hyvää huomenta, Apo Apponen, 44 katselukertaa
- 22.12. Paten aikakirjat, 86 katselukertaa
- 23.12. Jäätelökioskin arvoitus, 36 katselukertaa
- 24.12. Hugo Cabret, 38 katselukertaa

YHTEENSÄ: 6481 katselukertaa

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 048
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 048
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000
 
okm
avi