Lukki-kirjastojen palvelut näkyville
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
019-3691478
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050-4621642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukki-kirjastot nimeävät markkinointityöryhmän, joka tekee markkinointisuunnitelman.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Markkinointisuunnitelman toteuttaminen

Kuvaus : 

Lukki-kirjastot nimeävät markkinointityöryhmän, joka tekee markkinointisuunnitelman.

Julkaistaan joka kotiin jaettava lehti, jossa esitellään kirjastojen palveluita ottamalla esim. mukaan aktiivisten käyttäjien haastatteluja.  Kuntaliitostilanteessa lehdellä on painoarvoa ja positiivinen vaikutus.

Lukki-kirjastoille laaditaan oma logo, jota käytetään esitteissä ja tiedotteissa. Tiedotteiden laatutasoa nostetaan.

Kirjastojen palveluita markkinoidaan opistoille ja erityisryhmille. 

Kotisivuilla lisätään Lukki-kirjastojen tiedotteiden näkymistä mm. tapahtumien markkinoimiseksi.

Kustannusarvio:

5000 € lehti noin 30 000 kpl (painatus 2000 €, postitus 2000 € ja editointi 1000 €)

2000 € tiedotteiden visuaalisen ilmeen luominen

2000 € yhteisten tiedotteiden tuottaminen

3000 € kirjastojen oman työn osuus, kokoukset ja suunnittelutyö

500 € matkakustannukset

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lukki-kirjastot: Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula ja Vihti (Karjalohjan, Lohjan ja Nummi-Pusulan kuntaliitos toteutuu 1.1.2013 alkaen).

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

http://issuu.com/lukkikirjastot/docs/lukki-lehti_2015

Lukki-kirjastot 10 vuotta, Karkkilan, Lohjan ja Vihdin kirjastojen asiakaslehti 2015

Julkaisu on julkinen tiedote, 12-sivuinen, tabloid, 4/4 (CMYK), sanomalehtipaperi 54 g/m2, painosmäärä 45 000 kpl

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lukki-kimpan 10-vuotisen yhteistyön kunniaksi päätettiin tehdä jokaiseen kotiin jaettava lehti, jossa avattaisiin kirjastojen palveluita ja kerrottaisiin myös Lukki-kirjastojen yhteistyön hyödyistä.   Valittiin työryhmä, johon kuului kunkin kirjaston johtaja sekä jäseniä kaikista kirjastoista, yht. 7 henkilöä.  Työryhmä kokoontui neljä kertaa ja suunnitteli artikkelien aiheet ja kirjoittajat. Työryhmä nimesi keskuudestaan toimitussihteerin ja päätoimittajan. Päätoimittaja hoiti taiton ja painattamisen sekä jakelun kilpailuttamisen  ja yhteydenpidon toimittajiin. Toimitussihteeri oli yhteyshenkilönä kirjoittajiin ja suoritti myös oikoluvun. Molemmat nimetyt vastuuhenkilöt tarvittiin ja työ sujui joustavasti varsinkin loppuvaiheessa, jolloin taittaja lähetti erilaisia versioita tarkistettavaksi. Lehden graafisesta ilmeestä lehden nimen ja kuvien osalta vastasi yksi työryhmän jäsen. Lehden jakelu satutettiin Lainan päivää edeltävälle viikolle, jolloin kirjastot ovat esillä muutenkin.

Työryhmä päätti, että lehteen kirjoitetaaan artikkelit seuraavista aiheista:

Pääkirjoitus: Lukki-kirjastot Karkkila, Lohja ja Vihti yhteistyössä 10 vuotta,  päätoimittaja

Päivitä kirjastokäsityksesi! Sivistystoimentarkastaja Taina Pirhosen katsaus nykypäivän kirjastopalveluihin

Näyttelijäperheessä luetaan kotona, bussissa, teatterissa ja boksissa. Näyttelijäperheen Minna Suuronen ja Antti Virmavirran ja tyttärien Iitu, Varpu ja  Myrsky haastattelu heidän aktiivisesta kirjaston käytöstään ja lukuharrastuksestaan.

Puheenjohtajat puhuvat. Karkkilan, Lohjan ja Vihdin kulttuurilautakuntien puheenjohtajien  haastattelut.

Lasten lukutaito ja medialukutaito, useita artikkeleita.

Koulu ja kirjasto yhteistyössä, Vihti

Valtakunnallinen  Lukuinto-teemavuosi, Lohja

Kansainvälisiä vieraita Lohjan pääkirjaston lastenosastolla

Vad händer på svenska i Lojo bibliotek?

Kirjastopisteiden ja kirjastoautojen esittely kuvineen ja aukioloaikoineen

Kirjastoautot - kirjastopalveluita pyörien päällä. Artikkeli kirjastoautopalveluista Lohjalla ja Vihdissä.

Yhteisöllistä lukemista (lukupiirit, neule- ja novelli-illat, miesten kirjallisuuspiiri Lohjalla ja Vihdissä)

Etelä-Suomen AVI:n avustuksilla toteutettujen projektien esittelyä:

Minna-Karoliina Heinon haastattelu Sarjakuvapajojen ja Kasvukipuja -projektien ohjaajana

Elias-kirjailijatietokanta kasvaa, tietokirjailijat Elias tietokantaan. Projektin esittely

Lukki-kirjastojen kirjallinen kalenteri -hankkeen esittely.

Sähköisistä palveluista esiteltiin sähkökirjat, e-sanomalehdet ja striimaus

Siviilipalvelusmiehen kokemuksia kirjastotyöstä Lohjalla

Omatoimisesta kirjastonkäytöstä esittey Karkkilan kirjastosta.

Musiikkikirjastotyön esittely

Lisäksi lyhyet tietolaatikot, joissa keskeisiä kirjastoasioita Tiesitkö että ... -muodossa

Lehdestä tuli monipuolinen palveluita esittelevä lehti. Se päätettiin jakaa myös haja-asutusalueiden koteihin, jotka yleensä jätetään vastaavanlaisissa jakeluissa jakelun ulkopuolelle. 

Huomattiin, että vähempikin artikkeleiden määrä olisi riittänyt lehteen. Olisi ollut parempi, jos jutut olisivat olleet hieman lyhyempiä ja kuvia olisi ollut enemmän. Kuvien suhteen tuli yllätyksenä se, että juttujen mukana toimitetut kuvat eivät kelvanneet paperilla painettaviksi, vaikka ne verkossa toimivat hyvin. Loppuvaiheessa jouduttiin erittäin hyviä kuvia vaihtamaan ja etsimään uusia tilalle.  Kuvien tuli annettujen ohjeiden mukaan olla vähintään 300 pixeliä, mutta harva kuva oli ohjeen mukainen. Loppujen lopuksi lehteen kuitenkin saatiin tyydyttävä määrä kuvia. Varsinkin ns. julkkisjutun kuva oli onnistunut ja houkutteli avaamaan lehden.

Yhteistyö lehden taittajan kanssa sujui hyvin. Vaikka työryhmässä oli graafikko, taiton tilaaminen oli hyvä ratkaisu, sillä taitto vei paljon aikaa. Lisäksi taittaja antoi hyviä vinkkejä esim. ensimmäiselle sivulle tulevista lyhyistä juttujen esittelyistä.  Vaikka kirjoittajia on monia,  tekstien tyyli pysyi yhtenäisenä ja toimistussihteerin kädenjälki näkyy positiivisesti. Useita juttuja jouduttiin lyhentämään.  Ruotsinkielinen kirjastopalveluista saatiin  hyvä, tiivis esittely.

Lehdestä on saatu positiivista palautetta. On sanottu, että siinä kuvataan hyvin kirjastopalveluita ja kaikki kunnat on huomioitu tasapuolisesti. Aineisto ei vanhene hetkessä, siihen voi palata myöhemminkin. Lehti on värikäs ja hyvälle paperille painettu, se on houkuttelevan näköinen.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastopalveluiden esittely lehden muodossa on hyvä tiedottamistapa. Lehti voisi ilmestyä vuosittain tai joka toinen vuosi, mikäli se olisi taloudellisesti mahdollista.

Lisätietoa: 

Hankkeen kulut:

lehden taitto ja painatus, yht. 3825,00 e

lehden postitus jokaiseen kotiin Lohjalla, Vihdissä ja Karkkilassa 5009,17 e, 44 194 kpl, viiden arkipäivän aikana ennen Lainan päivää

kirjastossa tehty suunnittelu- ja oikolukutyö yht. 191 h á 20,65 e, yht. 3944, 15 e, työn osuuteen ei ole huomioitu lehtiartikkelien kirjoittamiseen mennyttä aikaa

Lehdessä painetuista Hiiden Opiston ja Länsi-Uudenmaan Musiikkiopiston mainoksista on laskutettu sisäisesti molemmista 200 e.  Avustuksen ylittävä summa 834 e jaetaan myöhemmin Lukki-kirjastojen kesken asukaslukujen suhteen mukaisesti.

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 778
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 778
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000
 
okm
avi