Lukki-kirjastojen uusi asiakasliittymä
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
019-369 1478
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050-462 1642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Hankkeen tavoite: 

Luoda Lukki-kirjastojen yhteinen asiakasliittymä sekä yhteinen verkkosivusto.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Asiakasliittymän toimivuus.
Asiakaspalaute. Webropol-lomake sivuille julkistamisen yhteydessä.

Kuvaus : 

Lukki-kirjastot ovat päivittämässä kirjastojärjestelmänsä Axiell´n Origosta Auroraan ensi vuoden aikana, jolloin myös asiakasliittymä on vaihdettava. Kirjastot ovat mukana Kansallisen digitaalisen kirjaston toisessa aallossa, jolloin KDK voi olla käyttöliittymäratkaisumme.

KDK-hankkeessa luodaan kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen asiakasliittymä, jonka kautta niiden tietovarannot tuodaan asiakkaiden ulottuville. Asiakasliittymän voi integroida kirjastojen kotisivuihin, portaaleihin ja muihin järjestelmiin. Hakutoimintoja voidaan liittää esimerkiksi sähköisiin oppimisympäristöihin ja sosiaalisiin verkkopalveluihin. Organisaatiot voivat räätälöidä eri käyttäjäryhmille tarkoitettuja näkymiä asiakasliittymästä. Myös asiakkaat voivat personoida järjestelmää.

Liittyminen ja mukana oleminen eivät aiheuta organisaatiolle suoria rahallisia kustannuksia, mutta vaativat henkilöstöresursseja. Kustannuksia voi tulla esim. taustajärjestelmien rajapintojen teosta ja tiedonsiirrosta taustajärjestelmästä ja oman näkymän räätälöinnistä.  

Lukki-kirjastoilla ei ole henkilöstöresursseja eikä osaamista asiakasliittymän integroimiseen ja räätälöintiin toimivaksi palveluksi.  Anomme avustusta Lukki-kirjastoille  it-taitoisen henkilön palkkaamiseen kolmen kuukauden ajaksi asiakasliittymän intergroimiseksi Lukki-kirjastojen kirjastojärjestelmään.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vihdin, Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kirjastot

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Uudenmaan ELY -keskus myönsi 19.3.2013 Lukki-kirjastojen uusi asiakasliittymä -hankkeeseen avustusta 28 000 € Karkkilan kaupunginkirjastolle. Henkilövaihdosten vuoksi hankkeen hallinnointi sekä käyttämätön avustus siirrettiin Lohjan kaupunginkirjastolle helmikuussa 2014. Karkkilan kaupunginkirjasto on tehnyt selvityksen avustuksen käytöstä sinä aikana, kun se oli Karkkilan kaupunginkirjaston tilillä. Helmikuusta 2014 Lohjan kaupunginkirjasto on vastannut avustussummasta. Lukki-kirjastojen kirjastojärjestelmävaihdoksen vuoksi avustuksen käytölle on anottu jatkoaikaa ensin 31.12.2015 saakka ja uudelleen 31.12.2016 saakka. Lohjan kaupunginkirjastolle siirtyi hankerahaa helmikuussa 2014 yht. 27 200 €.

Projektin tavoitteena oli luoda Lukki-kirjastoille uusi asiakasliittymä sekä yhteinen verkkosivusto. Projekti aloitettiin tutustumismatkalla Turun kaupunginkirjastoon, jossa saimme esittelyn Vaski-Finnan toteutuksesta tammikuussa 2016. Projektiin nimettiin Lohjan kaupunginkirjastosta projektin vetäjä, joka aloitti työnsä 1.4.2016. Hänen sijaisekseen palkattiin ulkopuolinen henkilö ensin ajalle 1.4.-31.5.2016 ja 1.9.-31.12.2016. Sijainen teki myös osittain Finna-projektia, erityisesti loppuvuodesta, jolloin oli tavoitteena tehdä korjauksia Lukki-kirjastojen rekisteriin Finna-hakujen onnistumisen varmistamiseksi. Projekti alkoi teknisellä selvityksellä Kansalliskirjastolle, joka haravoi Axiell´n hallinnoimaa Lukki-kirjastojen tietokantaa ja toimitti Finnaan tietokannassamme olevat tietueet huhti- toukokuun vaihteessa 2016 ja avasi lukki.finna-test -testinäkymän. Lukki-kirjastojen kotisivustohankkeen vuoksi oli luotava menurakenne. Lukki-kirjastoille hankittiin Konsepto Oy:ltä WordPtress-sisällönhallintajärjestelmä, jolla voidaan toteuttaa helposti tapahtumatietoja Finna-sivuille. Projektin edetessä tehtiin useita ehdotuksia hakujen kehittämiseksi ja useita muutoksia onkin toteutettu Kansalliskirjastossa.

Syksyllä 2016 nimitettiin sisältötyöryhmä, joka kokosi kotisivutietoja verkkokirjaston yhteyteen. Projektinvetäjän ehdotuksesta päädyttiin ratkaisuun, jossa kaikki sisältö järjestettiin ensisijaisesti sisällön mukaan ja kuntien tiedot menevät samaan artikkeliin peräkkäin.

Kotisivutekstit on käännetty ruotsiksi ja englanniksi. Projektin aikana järjestettiin HTML-kielen perusteista ja WEB-sivujen muokkauksesta ja hallinnasta koulutuspäivä Lohjalla, johon osallistui 11 henkilöä Lukki-kirjastoista. Finnan markkinointia varten hankittiin mainostoimistosta kaksi roll-uppia.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Lukki-Finna -verkkokirjasto löytyy osoitteesta lukki.finna.fi. Julkistaminen tapahtuu Lainan päivänä 8.2.2017.
Uudessa Lukki-Finna verkkokirjastossa voi hakea ja varata kirjastojen aineistoa, uusia lainoja ja päivittää omia yhteystietojaan. Haussa teosten kirjastokohtaiset saatavuustiedot on esitetty selkeästi ja Finna mukautuu helposti erilaisille mobiililaitteille. Kirjastokorttinumeron perusteella käyttäjälle luodaan Finna-tili, johon voi linkittää esim. lasten kirjastokortit, jolloin kaikkien korttien lainat voi uusia yhdellä kirjautumisella. Tilille voi luoda myös erilaisia suosikkilistoja, joita voi halutessaan jakaa muillekin.

Lukki-Finnaa voi käyttää tiedon etsimiseen ilman kirjautumista.

Lukki-Finnasta asiakas voi hakea seuraavia tietoja: Palvelut, E-aineisto, Lapset ja nuoret, Koulut ja yhteisöt, Yhteystiedot, Palaute.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lukki-kirjastot ovat saaneet monipuolisemman asiakasliittymän kuin nykyinen liittymä. Parhaimpia puolia on se, että hakutuloksessa asiakas näkee aineiston saatavuustiedot heti. Oman Finna-tilin ansiosta voidaan hallinnoida lasten korteilla lainattua aineistoa helpiosti. Fasettien käyttö mahdollistaa monipuolisia hakuja ja rajauksia. Se, että kuntien kotisivutiedot saatiin asiakasliittymän yhteyteen lisää kirjastotiedotuksen näkyvyyttä. Nykyisillä kotisivuilla vierailee pieni määrä verkkokirjaston käyttäjistä. Myös henkilökunta voi hyödyntää suosikkilistoja tekemällä niistä julkisia.

Jatkotoimenpiteet: 

Finnan puutteita on osastohaun puuttuminen, johon on yritetty saada korjausta. Lisäksi Finna-tilin tiedot häviävät, jos asiakkaalle tehdään uusi kortti.

Lisätietoa: 

Lukki-kirjastojen oma rahoitus:
Axiell Oy:ltä hankittu joukkomuutostyökalu, jolla tehtiin korjauksia Lukki-kirjastojen rekisteriin, yhden kuukauden vuokra 556,56 € (ohjelma hankittiin käyttöön kolmeksi kuukaudeksi ja sitä käytetään vielä alkuvuodesta 2017).
Matkakustannukset Turkuun tutustumaan Vaski-Finnaan sekä henkilökunnan matkakustannuksia, yht. 553,45 €, mainoskuluja 2 €, yht. 1112 €
Lisäksi henkilökunnan omaa työtä 175 h, kustannukset yht. 4257 € (97 h x 27 €, + 78 h x 21 €)
Oma rahoitus yht. 5369 €
Karkkilan kaupunginkirjasto on tehnyt tiliselvityksen 12.2.2014, jonka mukaan hankerahaa oli käytetty 800 € koulutukseen (Kirjaston henkilökunnalle koulutusta Päiväkummussa, kouluttajien palkkoihin 800 €). Yhteensä rahaa oli käytettävissä hankkeeseen Karkkilassa 800 € ja Lohjalla 27200 .€, yht. 28 000 €

Aloituspäivämäärä : 
31/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€32 569
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 369
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012 Kansalliskirjasto on KDK-asiakasliittymän ylläpitäjä ja vastaa sen kehittämisestä ja yhteistyöverkoston rakentamisesta.

 
okm
avi