Lukki-kirjastojen uusi asiakasliittymä
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Karkkilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtatie 26, PL 50
03600
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3667
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@karkkila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Karki
Y-tunnus : 
0127046-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Antti Karhos
Puhelin : 
09 4258 3666
Sähköposti : 
antti.karhos@karkkila.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa luodaan Lukki-kirjastojen yhteinen sekä mahdollisesti kuntien omat asiakasnäkymät. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Käyttöliittymän rakentaminen

Kuvaus : 

Lukki-kirjastot ovat mukana Kansallisen digitaalisen kirjaston toisessa aallossa, joka alkaa vuoden 2013 aikana. KDK:n asiakasliittymä Finnaa tullaan käyttämään myös Lukki-kirjastojen asiakasliittymänä.

KDK-hankkeessa luodaan kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen asiakasliittymä, jonka kautta niiden tietovarannot tuodaan asiakkaiden ulottuville. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto VuFindin pohjalta rakennettavan asiakasliittymän voi integroida kirjastojen kotisivuihin, portaaleihin ja muihin järjestelmiin. Organisaatiot voivat räätälöidä eri käyttäjäryhmille tarkoitettuja näkymiä asiakasliittymästä.

Lukki-kirjastot ovat toimineet kirjastokimppana vuodesta 2005 lähtien. Käytössä on nyt Axiellin Origo ja asiakasliittymänä web-Origo.  Asiakasliittymä ei enää kuitenkaan vastaa nykypäivän asiakkaan tarpeita. Se on niin toiminnallisesti kuin ulkonäöltäänkin vanhahtava. Asiakasliittymä ei myöskään tosiasiallisesti mahdollista kirjastojen yhteistä näkymistä verkkokäyttäjille, vaan jokainen kunta käytännössä käyttää omaa web-Origo-näkymäänsä.

Hankkeessa luodaan Lukki-kirjastojen yhteinen sekä mahdollisesti kuntien omat asiakasnäkymät. Asiakasliittymä muokataan Lukki-kirjastojen käyttäjien tarpeita vastaavaksi yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa. Kirjastojen henkilökunta koulutetaan ylläpitämään yhteistä asiakasnäkymää.

Lisäksi hankkeessa luodaan Lukki-kirjastojen yhteinen verkkosivusto, joka sisältää yhteisen asiakasliittymän/verkkokirjaston. Yhteiseen verkkosivustoon siirtyminen tarkoittaa suurta muutosta kirjastojen tiedottamisessa ja markkinoinnissa ja ylipäänsä verkkonäkymisessä. Lukki-sivustolle luodaan yhteiset toimitusperiaatteet ja määritellään mm. millaista aineistoa julkaistaan yhteisesti, millaista kuntien sivustoilla sijaitsevilla kirjastojen omilla sivuilla. Lisäksi selvitetään millaista muuta (esim. kirjastot.fi:n tuottamaa) aineistoa yhteinen verkkosivusto sisältäisi.

Yhteisen Lukki-verkkosivuston luominen sekä asiakasliittymän integrointi siihen vaatii kirjastojen ulkopuolista osaamista, koska kirjastolla ei ole esimerkiksi verkkosivustossa todennäköisesti käytettävän Drupal-julkaisujärjestelmän tuntemusta eikä graafisen suunnittelun tai käytettävyyssuunnittelun osaamista. Myös verkkosivuston suunnittelu tarvitsee asiantuntevaa ohjausta. Sivuston ylläpitoon ja toimittamiseen tarvitaan koulutusta.  

Hankkeen tehtävät:

  • Asiakasliittymän ja  yhteisen Lukki-verkkosivuston vaatimusmäärittelyn laatiminen ja ylläpito
  • yhteisen Lukki-käyttöliittymän suunnittelu; (sivukartat, ulkoasu ym.) testaus, ja toteuttaminen 
  • Sisältöjen haravointi KDK:oon
  • Sisällöntuotannon uudelleen organisointi, (ohjeistus, vastuut)
  • koulutus, käyttöönotto ja ylläpidon järjestäminen
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lukki-kirjastot: Karkkila, Lohja (Karjalohja, Nummi-Pusula), Vihti

Aiemmat hankkeet: 

Kyyti-mobiilihanke,Viisaasti verkossa

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen toteutus 2013

Kansalliskirjasto ja Axiell eivät saaneet vuoden 2013 aikana toteutetuksi rajapintoja Origosta Finnaan, joten hankkeessa ei päästy konkreettisesti tekemään uutta asiakasliittymää. Hankeen toiminta keskittyikin ainoastaan tilanteen seuraamiseen, alustavaan suunnitteluun ja kirjastojen johtajien ja henkilökunnan pitämiseen ajan tasalla.

Hankkeen toteuttamisesta on keskusteltu Lukki-johtoryhmässä sekä keskusteluissa kuntien tietojärjestelmistä vastaavan Kuntien Tieran edustajien kanssa. Aivan alustavasti on yhteistyöstä hankkeen tiimoilta keskusteltu myös Turun kaupunginkirjaston kanssa.

Hankkeeseen liittyen pidettiin Lukki-kirjastojen henkilökunnalle kaksi samansisältöistä koulutusta kirjastojen tietojärjestelmien tulevaisuuden näkymistä 29.10. ja 6.11.2013. Koulutuksissa esiteltiin Kansalliskirjaston Finna-asiakasliittymää ja käsiteltiin suunnitelmia Lukki-kirjastojen yhteisen asiakasliittymän toteuttamiseksi Finnan pohjalta.

Aloituspäivämäärä : 
01/02/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€28 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€33 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€33 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
60henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€28 000

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) painottaa, että KDK/Finnaan perustuvia kehittämishankkeita tulee viedä eteenpäin yhteistyössä muiden vastaavien hankkeiden kanssa. 

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013