Lukki-kirjastojen uusi asiakasliittymä
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Karkkilan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Valtatie 26, PL 50
03600
Bibliotekets telefonnummer : 
09 4258 3667
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@karkkila.fi
ISIL-kod : 
FI-Karki
FO-nummer : 
0127046-7
Ansvarsperson : 
Antti Karhos
Telefonnummer : 
09 4258 3666
E-post : 
antti.karhos@karkkila.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeessa luodaan Lukki-kirjastojen yhteinen sekä mahdollisesti kuntien omat asiakasnäkymät. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Käyttöliittymän rakentaminen

Projektbeskrivning : 

Lukki-kirjastot ovat mukana Kansallisen digitaalisen kirjaston toisessa aallossa, joka alkaa vuoden 2013 aikana. KDK:n asiakasliittymä Finnaa tullaan käyttämään myös Lukki-kirjastojen asiakasliittymänä.

KDK-hankkeessa luodaan kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen asiakasliittymä, jonka kautta niiden tietovarannot tuodaan asiakkaiden ulottuville. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto VuFindin pohjalta rakennettavan asiakasliittymän voi integroida kirjastojen kotisivuihin, portaaleihin ja muihin järjestelmiin. Organisaatiot voivat räätälöidä eri käyttäjäryhmille tarkoitettuja näkymiä asiakasliittymästä.

Lukki-kirjastot ovat toimineet kirjastokimppana vuodesta 2005 lähtien. Käytössä on nyt Axiellin Origo ja asiakasliittymänä web-Origo.  Asiakasliittymä ei enää kuitenkaan vastaa nykypäivän asiakkaan tarpeita. Se on niin toiminnallisesti kuin ulkonäöltäänkin vanhahtava. Asiakasliittymä ei myöskään tosiasiallisesti mahdollista kirjastojen yhteistä näkymistä verkkokäyttäjille, vaan jokainen kunta käytännössä käyttää omaa web-Origo-näkymäänsä.

Hankkeessa luodaan Lukki-kirjastojen yhteinen sekä mahdollisesti kuntien omat asiakasnäkymät. Asiakasliittymä muokataan Lukki-kirjastojen käyttäjien tarpeita vastaavaksi yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa. Kirjastojen henkilökunta koulutetaan ylläpitämään yhteistä asiakasnäkymää.

Lisäksi hankkeessa luodaan Lukki-kirjastojen yhteinen verkkosivusto, joka sisältää yhteisen asiakasliittymän/verkkokirjaston. Yhteiseen verkkosivustoon siirtyminen tarkoittaa suurta muutosta kirjastojen tiedottamisessa ja markkinoinnissa ja ylipäänsä verkkonäkymisessä. Lukki-sivustolle luodaan yhteiset toimitusperiaatteet ja määritellään mm. millaista aineistoa julkaistaan yhteisesti, millaista kuntien sivustoilla sijaitsevilla kirjastojen omilla sivuilla. Lisäksi selvitetään millaista muuta (esim. kirjastot.fi:n tuottamaa) aineistoa yhteinen verkkosivusto sisältäisi.

Yhteisen Lukki-verkkosivuston luominen sekä asiakasliittymän integrointi siihen vaatii kirjastojen ulkopuolista osaamista, koska kirjastolla ei ole esimerkiksi verkkosivustossa todennäköisesti käytettävän Drupal-julkaisujärjestelmän tuntemusta eikä graafisen suunnittelun tai käytettävyyssuunnittelun osaamista. Myös verkkosivuston suunnittelu tarvitsee asiantuntevaa ohjausta. Sivuston ylläpitoon ja toimittamiseen tarvitaan koulutusta.  

Hankkeen tehtävät:

  • Asiakasliittymän ja  yhteisen Lukki-verkkosivuston vaatimusmäärittelyn laatiminen ja ylläpito
  • yhteisen Lukki-käyttöliittymän suunnittelu; (sivukartat, ulkoasu ym.) testaus, ja toteuttaminen 
  • Sisältöjen haravointi KDK:oon
  • Sisällöntuotannon uudelleen organisointi, (ohjeistus, vastuut)
  • koulutus, käyttöönotto ja ylläpidon järjestäminen
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Lukki-kirjastot: Karkkila, Lohja (Karjalohja, Nummi-Pusula), Vihti

Tidigare projekt: 

Kyyti-mobiilihanke,Viisaasti verkossa

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeen toteutus 2013

Kansalliskirjasto ja Axiell eivät saaneet vuoden 2013 aikana toteutetuksi rajapintoja Origosta Finnaan, joten hankkeessa ei päästy konkreettisesti tekemään uutta asiakasliittymää. Hankeen toiminta keskittyikin ainoastaan tilanteen seuraamiseen, alustavaan suunnitteluun ja kirjastojen johtajien ja henkilökunnan pitämiseen ajan tasalla.

Hankkeen toteuttamisesta on keskusteltu Lukki-johtoryhmässä sekä keskusteluissa kuntien tietojärjestelmistä vastaavan Kuntien Tieran edustajien kanssa. Aivan alustavasti on yhteistyöstä hankkeen tiimoilta keskusteltu myös Turun kaupunginkirjaston kanssa.

Hankkeeseen liittyen pidettiin Lukki-kirjastojen henkilökunnalle kaksi samansisältöistä koulutusta kirjastojen tietojärjestelmien tulevaisuuden näkymistä 29.10. ja 6.11.2013. Koulutuksissa esiteltiin Kansalliskirjaston Finna-asiakasliittymää ja käsiteltiin suunnitelmia Lukki-kirjastojen yhteisen asiakasliittymän toteuttamiseksi Finnan pohjalta.

Projektet börjar : 
01/02/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€28 000
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€33 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€33 000
Egen finansiering: 
€5 000

Statistik:
Utbildningar: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
60henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€28 000

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) painottaa, että KDK/Finnaan perustuvia kehittämishankkeita tulee viedä eteenpäin yhteistyössä muiden vastaavien hankkeiden kanssa. 

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013