Luku-Ukuli lentää jälleen!
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
piirros: Jutta Pajunen ;käyttöoikeus: Hyvinkään kaupunginkirjasto
Hyvinkään kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Hämeenkatu 7
05800
Kirjaston puhelin : 
019-4592422
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hyvinkaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hyvin
Y-tunnus : 
0125866-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirkka Kontiainen
Puhelin : 
019-459 2429
Sähköposti : 
sirkka.kontiainen@hyvinkaa.fi
Kuvaus : 

Luku-Ukuli lentää jälleen!  -hanke on alakoululaisille suunnattu lukukilpailu. Lukukampanjan avulla on tarkoitus lisätä yhdessä lukemisen iloa ja kannustaa lapsia kirjojen pariin.

Kampanjassa etsitään alakoulujen lukevinta luokkaa.  Kilpailu on järjestetty Hyvinkäällä aiemmin vuosina 2007, 2009 ja 2011. Etsimme ja hiomme edelleenkin kilpailun muotoja. Uutena mausteena kilpailuun 2013 yritämme lisätä mediavinkkaukseen tai –kasvatukseen liittyvän osion.

Aiemmin kilpailuun on ilmoittautunut n. 40-50 % kunnan alakoululuokista. Nyt yritämme nostaa osallistujamäärää. Kilpailu on vapaaehtoinen koululuokille.

Syyskuussa 2012 Luku-Ukuli -työryhmä alkaa suunnitella kilpailua. Ryhmässä on mukana henkilökuntaa pääkirjastosta ja Hakalan ja Paavolan lähikirjastoista. Työryhmän suuruus on n. 8-10 henkeä.  Se suunnittelee ja toteuttaa kilpailun.  

Syksyn aikana tehdään verkkoon kirjaston sivuille uudet päivitetyt Luku-Ukuli –sivut ja muokataan Luku-Ukulin kirjavinkkisivut ajan tasalle. Lukukortit ja Luku-Ukulin kunniakirjat uudistetaan ja painatetaan kilpailua varten.

Kirjastossamme panostetaan tällä hetkellä kirjavinkkauksen lisäämiseen koululaisille. Hankerahalla voisimme tuoda koululuokkia kirjastoon vinkkitunneille. Tai vaihtoehtoisesti kirjavinkkarit voisivat käydä kouluilla kilpailun aikana. Hankkeen avulla voisimme palkata myös ulkopuolisen vinkkarin/vinkkareita.  Syksyn aikana olemme myös yhteydessä paikallisiin yrittäjiin ( n.3 kpl) , jotka voivat olla myös kannustamassa lapsia lukemaan.

Kilpailuaika.  Opettajat ilmoittavat luokkansa mukaan marras-joulukuussa 2012. Varsinainen kilpailu järjestetään tammi-helmikuussa 2013.  Kilpailu käynnistetään kirjailijavierailulla.

Luku-Ukuli lentää jälleen! –lukukampanjassa lapset lukevat neljän viikon ajan kirjoja. Jokainen lapsi merkitsee omat lukemansa kirjat omaan lukukorttiinsa. Luokan oma opettaja kontrolloi lukemiset. Kisaan hyväksytään myös yhdessä ääneen luetut ja kuunnellut kirjat. Mahdollisesti voisimme ottaa mukaan myös kirjoista tehdyt elokuvat. Näin kilpailu laajentuisi myös kirjoista elokuviin. Esim. kotona yhdessä katsottu elokuva tai iltasaduksi luettu kirja voitaisiin hyväksyä myös lukukorttiin. Kilpailun lopussa jokainen lapsi laskee omat luetut kirjansa yhteen. Sen jälkeen lasketaan yhteen luokan kirjat. Tämä lukumäärä jaetaan luokan oppilasmäärällä. Näin saadaan keskiarvo kuinka monta kirjaa per oppilas luokassa on luettu. Tämä on luokan lukusaalis. Keskiarvoja vertaamalla saadaan selville , missä on kaikkein lukevin luokka.

Palkintojuhla järjestetään maalis- huhtikuussa 2013. Juhlassa on tarjoilua ja kulttuuripitoista ohjelmaa. Paras luokka joka luokkatasolta  (1-6) palkitaan. Voittajaluokkien edustajille järjestetään ilmainen kuljetus juhlaan. Lisäksi arvotaan yllätys- ja kannustuspalkintoja kaikkien osallistuneiden luokkien kesken. Jokainen kilpailuun osallistunut lapsi palkitaan kunniakirjalla, jotka lähetetään kouluille.

Luku-Ukuli on saanut paljon positiivista huomiota. Hankerahan avulla voimme järjestää toivotun, monipuolisen kilpailun jatkossakin.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

- Luku-Ukuli -verkkosivut Hyvinkään kaupunginkirjaston sivuilla, laajimmillaan käytössä kilpailun ajan. Kilapilun päätyttyä Luku-Ukulin kirjavinkit ovat edelleen kaikkien käytettävissä :http://www.hyvinkaa.fi/fi/Kulttuuri-ja-vapaaika/Kirjasto/Lasten--ja-nuor...

- Tilaustyönä Luku-Ukuli -kuvitusta media-assistentti Jutta Pajuselta - Luku-Ukulin lukukortit

- Luku-Ukulin kunniakirjat lukevimmille luokille ja jokaiselle viisi kirjaa lukeneelle oppilaalle

 - Mediaseuranta: paikallinen Aamuposti uutisoi kilpailua kisan alkaessa ja päättyessä, esim. kilpailun tuloksista oli näyttävä artikkeli sekä verkko- että paperilehdessä 21.3.2013

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kampanjaan osallistui tänä vuonna 75 luokkaa eri puolilta Hyvinkäätä. (Lisäys v. 2011 8 luokkaa). Osallistuminen oli vapaaehtoista, joten mukaan lähteminen oli paljolti kiinni opettajien innokkuudesta. Viisi Hyvinkään alakoulua kuudestatoista ilmoittautui mukaan kerralla koko koulu kaikilla luokillaan. Ilmassa oli selvästi kyläkoulujen välistä maaotteluhenkeä!

Lastenkirjojen lainaus nousi huikeasti edellisvuoteen verrattuna. Lasten- ja nuortenosaston lainaus nousi tammi-helmikuussa yht. 14 %. Kirjojen lainaus lastenosaston kokoelmasta lisääntyi 21 %, myös elokuvia lainattiin 14 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Oletamme, että Luku-Ukulilla oli suuri osuus näihin lainausmäärien nousuihin. Tosin kirjaston viereen avattu kauppakeskuskin on toivottavasti tuonut uusia asiakkaita. Kampanjan aikana kirjastoon saapui kokonaisia perheitä etsimään Luku-Ukuli -luettavaa. Mukaan kotiin lähti varmasti lainattavaa muiltakin osastoilta.

Kirjaston kirjavinkkarit tekivät neljä vinkkausmatkaa eri kouluille. He kävivät yhteensä kymmenessä luokassa koukuttamassa lapsia kirjojen pariin. Vinkkikirjoja ja muuta hauskaa luettavaa sisältävät yllätyslaatikot jäivät luokkiin luettaviksi kahdeksaksi viikoksi. Samoin vinkatuista kirjoista jaettiin jokaiselle lapselle kirjalistat, joitten kanssa he voivat tulla myöhemmin kirjastoon etsimään samoja kirjoja. Erityisesti erityiskoulujen luokissa vastaanotto ja innostus oli valtava. Vinkkaukset kestivät yleensä normaalin oppitunnin eli n. 45 min. Videotykkiä käytettiin havainnollistamisessa. Kirjavinkkaus työmuotona sai lisää tunnettavuutta kouluissa. Vinkkareille on ollut kysyntää kilpailun jälkeenkin sekä kouluissa että kirjastossa.

Mediavinkkausta ei alkuperäissuunnitelman mukaisesti toteutettu eikä ulkopuolisia vinkkareita palkattu, koska saatu hankeraha oli pienempi kuin oli haettu. Elokuvan katselu lisättiin kuitenkin uutena osiona kampanjaan. Lähes jokainen kampanjaan osallistunut lapsi katsoi elokuvan, joka perustui johonkin lastenkirjaan. Kirjavinkkilistoihin lisättiin elokuvavinkit valintaa helpottamaan. Lukukorttiin sai laittaa yhden elokuvan.

Lukukampanja avattiin tammikuussa kirjailijavierailulla. Kirjastoon saapui FinlandiaJunior -palkittu Siri Kolu. Kolun erinomaisen hauskaa ja mukaansatempaavaa esitystä Me Rosvoloista ja kirjailijantyöstä saapui kuulemaan kolme bussilastillista koululaisia. Samalla luokat pääsivät tutustumaan kirjaston lastenosastoon ja lainaamaan. Kirjailijavierailu oli erittäin onnistunut ja sai paljon postiivista palautetta.

Päätösjuhlassa 20.3 paljastettiin Hyvinkään Lukevin luokka 2013, joka on Nopon koulun 1. luokka. Lisäksi palkittiin joka vuosiluokalta kolme parasta luokkaa. Kaikille osallistuneille erityisluokille lähetettiin tsemppipalkinnot innokkaasta osallistumisesta. Palkintojuhlassa esiintyi tamperelainen lastenteatteri Mukamas, joka esitti n. 40 min. kestävän Hölmöläiset näytelmän. Hankkeen kautta pystyimme tarjoamaan laadukkaitta kulttuurielämyksiä laajalle joukolle lapsia. Hankerahalla ja paikallisten kannustajien lahjoituksilla pystyttiin toteuttamaan kaikki palkitsemiset. Paikallisia kannustajia ja lahjoittajia olivat Suomalainen kirjakauppa, Hyvinkään Kirja&Idea ja Kirjavälitys Oy. Lahjoitukset olivat kirjapalkintoja.

Hankkeen ansiosta kirjaston lasten- ja nuorten sivut ovat saaneet uutta ilmettä uudella kuvituksella ja uusilla kirjavinkkilistoilla.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Luku-Ukuli -lukemiskilpailusta on tullut näkyvä osa Hyvinkään kirjaston ja koulujen välistä yhteistyötä. Lukukampanjaa tullaan jatkamaan vuorovuosittain yläkoululaisille tarkoitetun Kaappaa kirja! -kampanjan kanssa.

Kampanjasta saatu palaute on ollut positiivista. Ainoastaan kriittistä palautetta on tullut siitä, että ohuista ja paksuista kirjoista lapselle on tullut sama suorite = yksi kirja. Seuraavaan Luku-Ukuli -lukemiskilpailuun harkitsemme lukemisen uudelleenpisteyttämistä kirjan sivumäärän mukaan. Kilpailujen väliajalla Luku-Ukulin kirjavinkit ovat kaikkien käytettävissä.  Hanke on lisännyt myös kirjavinkkauksen tunnettavuutta ja kysyntää. Vinkkauksesta on tullut tärkeä osa kirjastonhoitajiemme työtä.

Lisätietoa: 

Henkilöstökuluihin on arvioitu 3000 euron suuruinen oman henkilökunnan työpanos ajalla 2.9.-30.4.2013. Tämä on ollut lasten- ja nuortenosaston henkilökunnan (osastonjohtaja, kijrastonhoitaja, 3 kirjastovirkailija, oppisopimusharjoittelija) tekemää hankkeeseen liittyvää kirjastotyötä oman työn ohessa. Työ sisältää kilpailun suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin.

Aloituspäivämäärä : 
02/09/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/04/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 531
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 531
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
183henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
211henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000
 
okm
avi