Luku-Ukuli sarjakuvien siivillä
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Jutta Pajunen. Käyttöoikeudet: Hyvinkään pääkirjasto
Hyvinkään pääkirjasto
Bibliotekets adress : 
Torikatu 5
05800
Bibliotekets telefonnummer : 
0194592422
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@hyvinkaa.fi
ISIL-kod : 
FI-Hyvin
FO-nummer : 
0125866-0
Ansvarsperson : 
Silja Rytkönen
Telefonnummer : 
0194592429
E-post : 
silja.rytkonen@hyvinkaa.fi
Projektets målsättning: 

Luku-Ukuli sarjakuvien siivillä –hankkeen tavoitteena on innostaa lapsia lukemaan.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Lapset pääsevät osallistumaan kirjailijavierailulle.

Lapset saavat lukea haluamaansa kirjallisuutta osallistuessaan kilpailuun.

Luokat lainaavat ahkerasti kirjoja koululle.

Hankkeen lopuksi saadaan palkittua Hyvinkään lukevin luokka.

Projektbeskrivning : 

Hyvinkään pääkirjasto haluaa kannustaa lapsia ja nuoria lukemisen pariin. Haluamme järjestää alakoululaisille jälleen lukukampanjan. Kampanjan maskottina toimii Luku-Ukuli-niminen pöllö. Kampanjassa etsitään Hyvinkään lukevinta luokkaa 2017.

Luku-Ukulin lukukampanja toteutetaan lukukilpailuna, jossa oppilailla on neljä viikkoa aikaa lukea kirjoja. Oppilaat merkitsevät lukukortteihinsa pisteet, jotka saavat lukemistaan kirjosta. Lisäksi kampanjan aikana voi katsoa yhden elokuvan, josta saa yhden pisteen. Vuonna 2017 Luku-Ukuli haluaa julistaa sarjakuvien ilosanomaa. Sarjakuvien lukemista pidetään usein toisarvoisena lukukokemuksena. Sarjakuvat ovat kuitenkin tärkeä kaunokirjallisuuden laji. Niiden kautta saa erilaisen lukukokemuksen verrattuna romaaniin, lukuelämys voi olla jopa voimakkaampi tekstin yhdistyessä kuvaan. Heikomman lukijan saattaa olla helpompi aloittaa lukeminen sarjakuvista ja tätä kautta kynnys siirtyä myös romaanien lukijaksi madaltuu.

Apurahan avulla järjestämme kampanjalle kivan aloitusjuhlan, jossa esiintyy joku alakoululaisten suosiossa oleva kirjailija. Näin arvonnassa onnekkaat koululuokat saisivat innostavan alun luku-urakalle. Hankerahalla tilataan kuljetus tapahtumaan niille luokille, joiden koulu sijaitsee kaukana kirjastosta. Kampanjan aikana kaikkien luokkien on mahdollista tilata kirjavinkkari innostamaan oppilaita lukemaan. Kaikille osallistujille painatetaan lukukortit mihin he merkitsevät pisteensä, lisäksi painotyönä teetetään lukudiplomit kaikille lukijoille.

Lukuajan loputtua lasketaan mikä on Hyvinkään lukevin luokka ja tietysti joka luokkatasolta voittajat. Joka luokkatason lukevimmat luokat kutsutaan voittojuhlaan, johon hankerahan avulla tilataan esiintyjä. Hankerahan avulla ostamme voittajille hieman tarjottavaa ja tietysti palkintoja. Palkintoja arvotaan kaikkien osallistujien kesken ja jaetaan myös tsemppipalkintoja. Hyvinkääläisiä kirja-alan yrityksiä pyydetään myös mukaan palkitsemaan koululuokkia.

Luku-Ukuli-hankkeen avulla kirjasto haluaa alakoululaisten saavan erilaisia lukukokemuksia ja kannustaa lukemista harrastuksena. Olisi hienoa, jos oppilaat saisivat ahaa-elämyksen, että lukeminen voi olla hauskaa. Muutama oppilas on aiempina vuosina oppinut lukemaan Luku-Ukulin ansiosta. Kirjasto haluaa myös kannustaa lapsia hakemaan luettavaa kirjastosta lukukilpailun aikana, ja sitä kautta toivoo saavansa lisää kirjaston aktiivikäyttäjiä. Lukukampanjan aikana erityisesti helppolukuisten kirjojen hylly tyhjenee kirjoista.

Tidigare projekt: 

Luku-ukulin lukukampanja on järjestetty aiemmin viisi kertaa joka toinen vuosi.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Luku-Ukuli sarjakuvien siivillä -hankkeessa etsittiin Hyvinkään lukevinta luokkaa. Hyvinkääläiset alakoululuokat ilmoittautuivat vuodenvaihteessa 2016-2017 lukukilpaan. Kilpaan ilmoittautui 982 oppilasta. Tiettyyn päivämäärään mennessä ilmoittautuneiden luokkien kesken arvottiin pääsy tapaamaan sarjakuvataiteilija Kalle Hakkolaa. Hakkola esiintyi kolme kertaa n. 50 oppilaan yleisölle. Oppilaat pääsivät kirjastolle Luku-Ukulin kustantamalla bussikuljetuksella.

Luokat lukivat 4 viikon ajan ahkerasti kirjoja ja merkitsivät lukukortteihinsa lukusaaliin. Lukukortit oltiin painatettu monistamossa. Luettavat kirjat oppilaat saivat päättää itse, apuna valintaa helpottamassa oli kirjaston henkilökunnan laatimat kirjalistat. Kilpailua varten oltiin myös rakennettu nettisivut, joista näki kirjalistoja ja pystyi vaikka tulostamaan uuden lukukortin edellisen loputtua. Lukuajan päätyttyä luokat laskivat yhteisen lukusaaliinsa ja ilmoittivat sen kirjastolle. Kilpailuaikana kirjaston vinkkarit kävivät vinkkaamassa kouluilla. Ensimmäistä kertaa kaikki sarjakuvat olivat vapaasti luettavissa kilpailun aikana. Tämä uudistus otettiin innolla vastaan.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa kilpailun historiassa suurimmat lukusaldot saivat alakoulun ylimmät luokat. Hyvinkään lukevin luokka vuonna 2017 on Puolimatkan koulun viides luokka. Lukevimmat luokat joka ikätasolta palkittiin ja kutsuttiin palkintojuhlaan kirjastoon. Juhlassa esiintyi vatsastapuhuja Sari Aalto ja juhlan jälkeen lapset pääsivät herkuttelemaan. Kirjavälitys Oy ja Suomalainen kirjakauppa olivat mukana palkitsemassa kilpailun voittajia ja osa sai pienen avustuksen luokkaretkikassaan.

Webbsidor, publikationer och material: 

Kirjasto teki hankkeelle omat nettisivut ja tuotti jokaiselle oppilaalle omat lukupassit ja lukudiplomit. Lisäksi tehtiin aiheenmukaiset kirjalistat.

http://www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/lapsetjanuoret/l...

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Opettajilta tuli hyvin positiivista palautetta kilpailusta. Erityisesti erityisluokat ja alakoulun alimmat luokat ovat kokeneet kilpailun auttavan oppilaiden lukutaidossa. Kilpailu muita luokkia vastaan innostaa ehkä eri lailla oppilaita yrittämään lukemista. Kirjastossa näkyi myös Luku-Ukulin ihme, sillä luokat kävivät tavallista ahkerammin lainaamassa kirjoja, ja kouluihin lähetettiin tavallista enemmän kirjapaketteja. Kirjoja oli tavallista enemmän lainassa varsinkin helppolukuisissa kirjoissa. Tämä oli odotettu ja toivottu tulos. Kirjaston vinkkareita ei kuitenkaan pyydetty vierailemaan luokissa niin paljon kuin edellisinä kertoina. Tämä olisi voinut innostaa oppilaita vielä enemmän lukemaan.

Kirjailijavierailun vaikutus on aina positiivinen ja moni oppi varmasti uutta sarjakuvien tekemisestä. Monelle tämä oli myös vuoden ainoa mahdollisuus päästä kirjastoon yhdessä luokan kanssa. Sarjakuvien lukemisen salliminen oli todella hyvä juttu. Yksikin opettaja kertoi, että saa sarjakuvien avulla houkuteltua niitä innottomia oppilaita osallistumaan yhteiseen lukemiseen. Sarjakuvien mukaanotto näkyi lukusaldoissa ja siinä minkä ikäiset innostuivat lukeman paljon. Osallistuneiden luokkien lukusaldot olivat edellisiä vuosia korkeampia. Edellisinä kertoina 1. ja 2. luokat ovat lukeneet eniten, mutta nyt lukumäärät tasoittuivat täysin.

Fortsatta åtgärder: 

Saadun palautteen perusteella päätimme järjestää Luku-Ukulin lukukilpailun tästä lähtien joka vuosi. Olisi hienoa, että kilpailusta tulisi vielä tunnetumpi ja osa Hyvinkääläisten koululaisten kouluvuotta.

Projektet börjar : 
01/12/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 500
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€7 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€4 716
Egen finansiering: 
€2 716
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
6kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
113henkilö/person
Antalet evenemang: 
4kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
204henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 000