Luku-Ukulin lukuhuispaus
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Piirros: Jutta Pajunen; Käyttöoikeus: Hyvinkään kaupunginkirjasto
Hyvinkään kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirjastopolku 2
05800
Bibliotekets telefonnummer : 
0194592422
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@hyvinkaa.fi
ISIL-kod : 
FI-Hyvin
FO-nummer : 
0125866-0
Ansvarsperson : 
Silja Rytkönen
Telefonnummer : 
0194592429
E-post : 
silja.rytkonen(a)hyvinkaa.fi
Projektbeskrivning : 

Luku-Ukulin lukukilpailu –hanke on Hyvinkään alakoululaisille suunnattu lukemaan edistämiskampanja. Kampanjan tavoitteena on innostaa lapsia lukemaan ja saada lapselle hyvä lukukokemus. Tavoitteena on myös, että paljon lukevat oppilaat saisivat onnistumisen kokemuksia luokkaympäristössä.

Luku-Ukulin lukukilpailu pyritään järjestämään seuraavan kerran vuoden 2015 alussa. Lukukampanja kestää noin kuukauden ajan, jolloin kampanjaan osallistuneet koululuokat kilpailevat Hyvinkään lukevimman luokan tittelistä. Rahoituksen avulla voisimme palkata kirjailijavieraan avaamaan lukukampanjaa tammikuussa. Kaikille mukaan ilmoittautuneille lapsille lähetetään lukukortit ja avauspäivänä julkaistaan myös Luku-Ukulin kirjavinkkilistat ja päivitetyt verkkosivut.

Oppilailla on noin kuukausi aikaa lukea kirjoja, ja merkata niitä lukukorttiinsa. Muutoksena edellisiin vuosiin tulevana vuonna aiomme muuttaa kirjojen laskutapaa. Ennen yhdestä kirjasta sai yhden merkinnän lukukorttiin, joten paksuja kirjoja lukevat saivat kampanjan aikana vähemmän merkintöjä. Nyt aiomme muuttaa merkintätapaa hieman tasapuolisemmaksi. Luokkia vertaillaan lukukorttimerkintöjen keskiarvolla. Lisäksi lukukorttiin voi merkitä yhden elokuvan.

Lukuajan loputtua kirjaston henkilökunta merkitsee jokaiselta luokka-asteelta lukevimmat luokat. Kaikille osallistuneille lapsille lähetään Luku-Ukulin allekirjoittamat kunniakirjat. Luokka-asteen parhain luokka kutsutaan palkitsemisjuhlaan, johon pyritään palkkaamaan joku esiintyjä. Parhaimmat luokat saavat myös palkinnot hienosta luku-urakastaan. Luku-Ukuli lähettää myös kannustuspalkintoja hyvin suoriutuneille sekä arvotuille luokille. Vuonna 2015 Luku-Ukuli pyrkii panostamaan palkintoihin.

Kampanjan aikana kirjaston henkilökunta käy vinkkaamassa kivoja kirjoja halukkaissa koululuokissa. Kirjasto pyytää paikallisia yrityksiä mukaan yhteistyöhön. Yrityksiltä pyydetään palkintolahjoituksia, ja esimerkiksi sanomalehteä pyydetään tekemään juttuja Luku-Ukulista.

Lukukampanja suunnitellaan ja toteutetaan kirjaston oman henkilökunnan voimin. Mukana työryhmässä on henkilökuntaa myös Hyvinkään kahdesta lähikirjastosta. Hankerahan avulla voisimme siis palkata esiintyjiä kirjastoon, kuljettaa kouluryhmiä bussikyydillä kirjastoon, painattaa luku- ja kunniakortteja, ostaa uusia Luku-Ukuli -kuvia graafikolta sekä ostaa palkintoja ja muita tarjottavia palkintojuhlaan. Kirjasto kustantaa henkilökunnan projektiin käyttämät työtunnit.

Tidigare projekt: 

Luku-Ukulin lukukilpailu on järjestetty aikaisemmin neljä kertaa.

Webbsidor, publikationer och material: 

Luku-Ukuli-kampanjalla oli omat henkilökunnan suunnittelemat ja toteuttamat verkkosivut. Sivut eivät valitettavasti löydy enää Hyvinkään verkkosivuilta, sillä Hyvinkää uudisti sivustonsa keväällä 2015. Verkkoon laitettiin itse laaditut Luku-Ukulin kirjalistat. Niitä oli jaossa myös kampanjan ajan kirjastossa.

 

Kirjasto tuotti myös jokaiselle kampanjaan osallistuvalle oppilaalle lukukortit, jotka painettiin tilaustyönä. Suunnittelusta vastasi kirjaston henkilökunta. Jokainen oppilas sai myös kunniakirjan osallistumisesta kampanjaan. Lisäksi jokaisen luokkatason lukevimmalle luokalle annettiin kunniakirja.

Aamuposti (lehdessä 13.3.2015) teki jutun Luku-Ukulin päätösjuhlasta. Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja matkailulehti Villarissa oli myös juttua Luku-Ukulin kampanjasta. Kirjaston omassa kuukausiajankohtaistiedotteessa oli kampanjasta tietoa, samoin kirjaston nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Koko kampanjan ajan alakoululaisille suunnatut aineistonäyttelyt koskivat Luku-Ukulia.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Luku-Ukulin luku-huispaus oli Hyvinkään alakoululaisille suunnattu lukukilpailu, joka etsi Hyvinkään lukevinta luokkaa 2015.

Opettajat ilmoittautuivat Luku-Ukulin lukukampanjaan mukaan joulukuussa 2014. Samalla he osallistuivat arvontaan, mitkä luokat pääsevät katsomaan kirjailija Johanna Hulkkoa. Kirjasto kustansi luokkien kuljetuksen kirjastoon. Hulkko avasi Luku-Ukulin lukukilpailun maanantaina 19.1. esiintymällä kolme kertaa täydelle yleisölle. Kampanjan alettua osallistuneilla luokilla oli 4 viikkoa aikaa lukea kirjoja. Kampanjaan osallistui 66 koululuokkaa ja 1184 oppilasta. Kaikille oppilaille lähetettiin kirjaston henkilökunnan suunnittelemat lukukortit. 19.1. julkistettiin myös Luku-Ukulin nettisivut ja kirjavinkkilistat.

Koululaiset lukivat innokkaasti kirjoja, sen näki jo lastenosaston tyhjenevistä kirjahyllyistä. Lastenosaston kirjavinkkarit kiersivät myös keikoilla kouluilla. Oli hienoa, että kirjavinkkareita pyydettiin keikalle myös sellaiseen kouluun, joka ei ollut ennen osallistunut vinkkauksiin. Vinkkauksen teho tuli jälleen kerran todistettua, sillä oppilaat innostuivat lukemaan vinkattuja kirjoja.

Oppilaat merkitsivät lukukorttiin pisteitä sen mukaan kuinka paksuja kirjoja he lukivat. Yhden pisteen sai 0-50 sivun kirjasta, 2 pistettä 51-100 sivun kirjasta ja niin edelleen. Koko luokan pisteet suhteutettiin luokan oppilasmäärään. Kilpailun tulokset julkistettiin 11.3. palkintojuhlassa, jossa joka luokkatasolta palkittiin lukevin luokka. Koko Hyvinkään lukevin luokka sai extra-palkinnon. 2015 vuoden lukevin luokka voitti huimalla 53,4 pisteen saaliilla. Palkintoja voittajille lahjoittivat myös Hyvinkään Suomalainen kirjakauppa ja Kirjavälitys. Palkintojuhlassa esiintyi Riesa-pelle, joka sai yleisön nauramaan niin kovasti, että nähtiin ainakin yksi patjalta putoaminen.

Opettajilta tuli paljon positiivista palautetta Luku-Ukulin lukukampanjasta. Opettajat kokevat sen tärkeäksi. Lukukampanjalla voi olla tärkeä rooli etenkin pienten oppilaiden lukuinnon herättämisessä ja lukutaidon vahvistamisessa. Kirjastoa ilahdutti etenkin erityisluokkien aktiivinen osallistuminen kampanjaan. Oppilaat olivat innostuneet leikkimielisen kilpailun varjolla lukemaan oikein kovasti. Positiivista palautetta tuli myös siitä, että muutimme tänä vuonna pisteytystä. Ennen pisteitä sai vain luettujen kirjojen määrän verran. Paksujen kirjojen lukijat saivat siis selkeästi vähemmän pisteitä kuin ohuiden kirjojen lukijat. Luku-Ukuli-kampanja näkyi kirjastossa selkeästi lastenosaston lainamäärien nousussa kilpailun ajalta.

Lukukampanja onnistui kirjaston mielestä hyvin. Saavutimme tavoitteen, eli oppilaat innostuivat lukemaan tavallista enemmän. Ja toivottavasti useampi oppilas sai lukukipinän ja jatkaa lukuharrastusta kilpailun jälkeen. Kirjasto tuli myös monelle lapselle tutuksi, sillä kirjastosta haettiin niin runsaasti luettavaa.

Fortsatta åtgärder: 

Hyvinkään pääkirjasto aikoo järjestää Luku-Ukulin lukukilpailun uudestaan vuonna 2017. Uudessa kampanjassa aiotaan nostaa esille sarjakuvien tärkeyttä.

Projektet börjar : 
01/09/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 300
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€8 300
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 590

Statistik:
Antalet evenemang: 
10kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
373henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000