Lukuharrastuksen edistäminen Honkajoella ja Siikaisissa
Vuoden 2011 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
ClipArt
Honkajoen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Puistotie 6
38950
Kirjaston puhelin : 
050-5775223
Kirjaston sähköposti : 
minna.hautaluoma@honkajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Honka
Y-tunnus : 
0132697-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Hautaluoma
Puhelin : 
050-5775223
Sähköposti : 
minna.hautaluoma@honkajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Haetaan avustusta lukuharrastuksen edistämiseen pienissä Pohjois-Satakunnan kunnissa Honkajoella ja Siikaisissa. Tavoitteena on kahden eri kirjailijavierailun järjestäminen molemmilla paikkakunnilla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjailijavierailut ja osallistujat

Kuvaus : 

Haetaan avustusta lukuharrastuksen edistämiseen pienissä Pohjois-Satakunnan kunnissa Honkajoella ja Siikaisissa. Tavoitteena on kahden eri kirjailijavierailun järjestäminen molemmilla paikkakunnilla.

Lasten ja nuorten lukuharrastusta edistetään järjestämällä Honkajoen Yhteiskoulun ja Siikaisten yhtenäiskoulun oppilaille kirjailijavierailu heidän omassa koulussaan. Aikuisille lukijoille suunnattu tilaisuus järjestetään Honkajoen ja Siikaisten kirjastojen tiloissa.

Kirjailijan ja lukijan henkilökohtainen kohtaaminen lisää kiinnostusta kirjallisuutta ja lukuharrastusta kohtaan. Kirjastoissa lainausluvut laskevat, joten lisäkannustusta tarvitaan! Pienillä paikkakunnilla on harvoin mahdollisuus tavata merkittäviä kirjailijoita. Välimatkat isoihin kaupunkeihin ja eteläsuomalaisille koululaisillekin tutuiksi tulleille kirjamessuille ovat pitkiä. Kirjailijavieraan saaminen paikkakunnalle on harvinainen merkkitapaus, joka auttaa aloittamaan kerran jo ehkä lopahtaneen lukuharrastuksen uudelleen.

Vierailut toteutetaan vuoden 2012 aikana, esim. nuortenkirjailijavieras keväällä ja aikuistenkirjailijavieras syksyllä. Kumpikin esiintyy saman päivän aikana kahdella eri paikkakunnalla, mikä vähentää kustannuksia mm. matkakulujen osalta. Kuntien välinen etäisyys on n. 30 km.

Haettava avustus on 2020 €. Summa sisältää Lukukeskuksen palvelumaksut, kirjailijoiden esiintymispalkkiot, kirjailijoille maksettavat matkakorvaukset sekä muita tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvia kuluja, kuten lehti-ilmoituksen paikallislehdessä, kirjailijavieraiden lounaat jne.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kirjastosihteeri Katri-Helena Saarinen-Holappa
Siikaisten kunnankirjasto
Kankaanpääntie 2
29810 Siikainen
Puh. 044-7201039

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Honkajoen ja Siikaisten kunnankirjastot järjestivät yhteistyössä kuusi (2x2+1+1) eri kirjailijavierailua paikkakunnilla. Avustusta haimme neljään (2x2) vierailuun, mutta rahat riittivät arvioitua pidemmälle koska osan vierailuista sovimme ilman välikäsiä suoraan kirjailijan kanssa, lehti-ilmoitusten sijaan satsasimme maksuttomaan paikalliseen ilmoitteluun sekä lähiseutujen kirjastoissa että joka kotiin jaettavassa kuntatiedotteessa ja internetissä, osa vieraista käytti julkisia kulkuneuvoja oman auton sijasta ja lisäksi moni heistä tuli paljon lyhyemmän matkan päästä kuin mihin alun perin varauduimme. Harmiksemme huomasimme, että useimmat tiedustelemamme eteläsuomalaiset kirjailijat eivät olleet kovin innostuneita pitkänmatkan keikoista. Lisäksi kun suunnitelmien tarkentuessa päädyimme ajatukseen, että aikuisille meidän täytyy järjestää kaksi toisistaan erillistä kirjailijavierailua illan ollessa osallistumisaktiivisuuden kannalta todennäköisesti paras ajankohta, kaukana asuvia ei yksi yhden illan aikana tapahtuva esiintyminen kauheasti kiinnostanut. Tällä oli erittäin suuri vaikutus kirjailijavieraiden valintaan. Kaikki valintamme osoittautuivat kuitenkin erinomaisiksi emmekä voi olla kuin tyytyväisiä lopputulokseen! Vierainamme olivat:

  • Terhi Rannela 2.5.2012: kirjailijavierailu Honkajoen Yhteiskoululla ja Siikaisten yhtenäiskoululla, yht. 2 vierailua, n. 100 kuulijaa
  • Eira Pättikangas 17.10.2012: aikuisten kirjailijavieras Siikaisten kunnankirjastossa, 1 vierailu, 11 kuulijaa
  • Paula Havaste 31.10.2012: aikuisten kirjailijavieras Honkajoen kunnankirjastossa, 1 vierailu, 14 kuulijaa
  • Salla Simukka 4.12.2012: kirjavinkkaus Honkajoen Yhteiskoululla ja Siikaisten yhtenäiskoululla, yht. 2 vierailua, n. 100 kuulijaa

Yhteensä kuulijoita oli n. 225 henkeä.

Aikuisten kirjailijavierailut houkuttelivat muutamia kuulijoita myös naapurikunnista. Molempien kirjastojen asiakkailla oli tietysti mahdollisuus osallistua kumpaankin vierailuun, ja joku niin tekikin. Paula Havaste piti osallistumisaktiivisuutta erinomaisena. Kaupungeissa se jää hänen mukaansa usein pienemmäksi runsaslukuisen tapahtumien tarjonnan vuoksi. Aikuisten kirjailijavieraista varsinkin Paula Havasteen tuotannosta ovat vierailun jälkeen olleet kiinnostuneita sellaisetkin, jotka eivät olleet mukana itse tilaisuudessa vaan lukivat siitä myöhemmin paikallisista lehdistä (Kankaanpään Seutu, Honkajoen joululehti. Havasteen vierailuun saatiin siis mukaan myös paikallislehden toimittaja. Joululehteen kirjoitimme artikkelin itse).

Kouluvierailujen osalta opettajilta ja muutamalta oppilaaltakin saatu palaute on ollut erittäin myönteistä ja kiinnostus em. kirjailijoiden tuotantoa kohtaan on noussut. Salla Simukan vinkkaamia kirjoja kyseltiin jonkin verran vierailun jälkeen ja ainakin jotkut yläkouluikäiset pojat lainasivat jopa aikuistenosastolle kuuluvia kirjoja, mikä on melkoisen harvinainen tapaus! Mitään kovin pitkäkestoista, dramaattista innostusta koululaisten osalta ei kuitenkaan ole ollut havaittavissa, joten tällaisia tilaisuuksia pitäisi järjestää säännöllisesti. Se on myös opettajien toive. Jotkut ovat jo pyytäneet uusien kirjailijavierailujen järjestämistä.

Vaikka alakoululaiset jäivät ilman omaa kirjailijavierasta, erityisesti heidän kanssaan yhteistyö on tiivistynyt. Koululaiset käyvät aiempaa useammin kirjastossa joko pelkillä lainauskeikoilla tai alaluokkalaiset myös kirjaston aloittamassa kirjavinkkauksessa. Ehkä opettajatkin muistavat kirjaston olemassaolon vierailujen vuoksi entistä paremmin ja ovat rohkaistuneet kysymään erilaisia palveluita.

Jatkotoimenpiteet: 

Tarkkoja suunnitelmia jatkotoimenpiteistä ei ole tehty, mutta tavoitteeksi tulisi mielestämme ottaa vähintään yhden kirjailijavierailun järjestäminen kouluille vuosittain joko Honkajoen ja Siikaisten yhteistyönä, yhdessä muiden naapurikuntien kirjastojen kanssa tai erikseen. Kirjailijat tuntuvat usein toivovan mieluummin kahta kuin vain yhtä esiintymistä samana päivänä, mikä puhuu kirjastojenvälisen yhteistyön jatkamisen puolesta. Se myös tasaa kustannuksia. Koululaiset ovat kiitollinen kohderyhmä sillä heissä kuulijakunta on taattu, ja päiväsaikaan tapahtuva esiintyminen on myös helpompi järjestää kuin yrittää mahduttaa kahta ilta-aikaan sijoittuvaa esiintymistä saman vuorokauden sisälle. Myös mikäli kirjailijavieras käyttää julkisia kulkuneuvoja, niiden aikataulut asettavat omat rajoituksensa (yhteydet ovat paremmat päivällä). Aikuisten kirjailijavierailujen järjestäminen lienee siis tulevaisuudessakin harvinaisempaa herkkua, mutta hyvin onnistuneista tilaisuuksista innostuneina haluamme yrittää tarjota myös sellaisia jatkossa.

Aloituspäivämäärä : 
31/12/2011
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 020
Oma rahoitus yhteensä: 
€176
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 196
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 589
Oma rahoitus yhteensä: 
€689
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
225henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 900