Lukuhetki kullan kallis
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tohmajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Järnefeltintie 1
82600
Yhteyshenkilön nimi : 
Anna Liisa Mäenpää
Puhelin : 
0401054110
Sähköposti : 
liisa.maenpaa@tohmajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on tuoda esille lukemisen tärkeyttä lasten vanhemmille ja lasten parissa työskenteleville. Hankkeen kohderyhmänä on alle kouluikäiset lapset sekä alakoululaiset. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen aikana keräämme palautetta vanhemmilta, kasvatustyöntekijöiltä sekä vapaaehtoisilta.

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on tuoda esille lukemisen tärkeyttä pienten lasten vanhemmille ja lasten parissa työskenteleville. Hankkeen aikana tuetaan ja kannustetaan vanhempia ja vapaaehtoisia lukemaan lapsille sekä annetaan vinkkejä varhaiskasvattajille ja kasvatustyöntekijöille. Tutkimusten mukaan kirjojen lukemisella on pitkälle kantavia vaikutuksia lapsen mielenterveyden, kehityksen, oppimisen ja yhdessä olemisen keinoina. Myöhemmin myös vuorovaikutuksessa ja sosiaalisten suhteiden luomisessa, jatkuen opintoihin ja työelämään asti.

Hankkeessa kirjojen lukeminen tuodaan osaksi päivittäisiä rutiineja mm. loruttelun ja sanataiteen keinoin. Hanke kohdistuu alle kouluikäisistä lapsista alakoululaisiin. Päiväkodissa toteutetun toiminnan kautta tavoitetaan suurin osa lapsista ja kerran viikossa kokoontuvassa MLL:n perhekahvilassa tavoitetaan kotona olevia lapsia. Alakoululaisten lukemistaitoa vahvistetaan lukumummo ja -ukki toiminnalla, jossa rohkaistaan lapsia ääneen lukemiseen koulutunnin lomassa vapaaehtoisten avustuksella. Hankkeen aikana kootaan vihkonen lasten vanhemmille toiminnan jatkuvuuden välineeksi.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000
 
okm
avi