Lukuhetki kullan kallis
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Tohmajärven kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Järnefeltintie 1
82600
Ansvarsperson : 
Anna Liisa Mäenpää
Telefonnummer : 
0401054110
E-post : 
liisa.maenpaa@tohmajarvi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tarkoituksena on tuoda esille lukemisen tärkeyttä lasten vanhemmille ja lasten parissa työskenteleville. Hankkeen kohderyhmänä on alle kouluikäiset lapset sekä alakoululaiset. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeen aikana keräämme palautetta vanhemmilta, kasvatustyöntekijöiltä sekä vapaaehtoisilta.

Projektbeskrivning : 

Hankkeen tarkoituksena on tuoda esille lukemisen tärkeyttä pienten lasten vanhemmille ja lasten parissa työskenteleville. Hankkeen aikana tuetaan ja kannustetaan vanhempia ja vapaaehtoisia lukemaan lapsille sekä annetaan vinkkejä varhaiskasvattajille ja kasvatustyöntekijöille. Tutkimusten mukaan kirjojen lukemisella on pitkälle kantavia vaikutuksia lapsen mielenterveyden, kehityksen, oppimisen ja yhdessä olemisen keinoina. Myöhemmin myös vuorovaikutuksessa ja sosiaalisten suhteiden luomisessa, jatkuen opintoihin ja työelämään asti.

Hankkeessa kirjojen lukeminen tuodaan osaksi päivittäisiä rutiineja mm. loruttelun ja sanataiteen keinoin. Hanke kohdistuu alle kouluikäisistä lapsista alakoululaisiin. Päiväkodissa toteutetun toiminnan kautta tavoitetaan suurin osa lapsista ja kerran viikossa kokoontuvassa MLL:n perhekahvilassa tavoitetaan kotona olevia lapsia. Alakoululaisten lukemistaitoa vahvistetaan lukumummo ja -ukki toiminnalla, jossa rohkaistaan lapsia ääneen lukemiseen koulutunnin lomassa vapaaehtoisten avustuksella. Hankkeen aikana kootaan vihkonen lasten vanhemmille toiminnan jatkuvuuden välineeksi.

Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€9 000
Egen finansiering: 
€2 500
Budget sammanlagt: 
€11 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 000