Lukuilo Uuraisilla - intoa omatoimikirjastoon
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kristiina Lähteenmäki
Uuraisten kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Topintie 2
41230
Bibliotekets telefonnummer : 
0142672650
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@uurainen.fi
ISIL-kod : 
FI-Uura
FO-nummer : 
0177224-8
Ansvarsperson : 
Minna Puntala
Telefonnummer : 
0142672651
E-post : 
minna.puntala@uurainen.fi
Projektets målsättning: 

Kehitetään toimintamalleja, joilla edistetään eri-ikäisten lukuvalmiuksia ja- tottumuksia tavoitteena monilukutaitojen ja lukemisharrastuksen kehittäminen sekä elinikäisen oppimisen tukeminen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tapahtumien määrä, osallistujien määrä, kirjastokävijöiden määrä, lainauksen aktiivisuus

Projektbeskrivning : 

Vanhemman ja lapsen yhteiset lukutuokiot tukevat lapsen kielellistä kehitystä. Ääneen lukeminen kannattaisi aloittaa jo raskausaikana, sillä vauva tunnistaa syntymänsä jälkeen jo aiemmin kuulemansa tutut äänet, toteaa Päivi Heikkilä-Halttunen kirjassaan Lue lapselle. Vanhemman esimerkki lukijana on suuri myöhemminkin: Kun lapsi näkee vanhempansa lukevan hiljaa ja rauhassa, hän saa kokemuksen, että lukeminen kuuluu elämään. Päivähoidossakin on monta paikkaa sadulle ja tarinalle. Ääneen lukeminen kasvattaa mielikuvituksen siivet ja auttaa löytämään kirjat myös pitkän tauon jälkeen. Koulussa isompien oppilaiden malli voi toimia tärkeänä virikkeenä, myös lukemisessa. Pojat, joiden lukutaidon kehittäminen ja ylläpito on herättänyt huolta, saattavat yllättää hurjalla tarinankerrontapotentiaalillaan, joka voi peittyä esim. huonoon oikeinkirjoitustaitoon. Tätä kaikkea lukuiloittelua haluamme hankkeessamme edesauttaa kirjastotoiminnan osana. Lukeminen on pohjimmiltaan sosiaalista toimintaa, syntyy henkinen yhteenkuuluvuus kirjailijaa ja muita lukijoita kohtaan. Tämä tukee osallistavaa läsnäoloa mikä virkistää kehoa ja mieltä, toteaa neurotutkija Markku T. Hyyppä. Pyrimme aktivoimaan mukaan väkeä, joka ei välttämättä ole kokenut lukemista omakseen sekä tarjoamaan innostavaa sisältöä lukemisen suurkuluttajille. Pienessä kunnassa korostuu kirjaston sidosryhmätyö tapahtumien toteuttamisessa. Hankkeella kokonaisuudessaan pyritään aktivoimaan omatoimikirjaston käytön alkuvaihetta. Lukuintoa lapsille ja lapsiperheille yhteistyössä MLL:n Uuraisten osaston, päivähoidon sekä esiopetuksen kanssa. Perheiden lukemisen tärkeyttä korostetaan hankkeen osa-alueessa, joka tuo sanataidetta perhekerhoihin ja muihin tapahtumiin. Ulkopuolinen sanataideosaaja toteuttaa tuokioita yhdessä kirjastolaisten kanssa. Kirjavinkkareita ja kirjailijavieraita ala- ja yläkouluun kyläkouluja unohtamatta (yht. 4 koulua): Genrevinkkaus ja sarjakuvavinkkaus (-vierailu) erityisinä painopisteinä; poikia innostavat sisällöt esiin. Ideana se, että kirjavinkkarit ja aineistot jalkautetaan ensisijaisesti sinne, missä kohderyhmä on. Kirjastovierailujen muodossa syvennetään saatua antia ja hyvistä kirjalistoista hyötyvät opettajat kirjastolaisten lisäksi pitkään. Aluksi kartoitetaan millaisia tarpeita ja toiveita kentällä on vierailijoiden suhteen ja tämän jälkeen räätälöidään ja kohdennetaan vierailupaketit kouluittain. Kirjasvinkkariyhdistyksen vinkkareiden tilannetta kartoitetaan tapahtumia varten. Kirjailijavieraat hankitaan Lukukeskuksen kautta tai suorilla kontakteilla. Eloa omatoimikirjastoon: Kädentaitohetkiä kierrätysteemalla (poistetut kirjat, toimistopaperin hyödyntäminen ym.) ja muita teematapahtumia varsinaisen palveluajan ulkopuolella. Tiedotus hyvin tärkeää. Kädentaitoaiheiset aineistonäyttelyt oheen aineistokiertoa parantamaan. Kädentaidot ovat paikkakunnalla suosittu harrastus. Aihe tukee ja tuo esille myös kestävää kehitystä. Pajavetäjiä kartoitetaan lähiseudulta. Satutuokiot ja sanataidepajat: Eskareille ja päivähoidolle sekä alakoulun pienimmille tarjotaan sekä perinteisiä sanataiteeseen keskittyviä hetkiä että kirjastoon tutustumiseen orientoivia sanataideseikkailuja. Osa tapahtumista rakennetaan kirjaston oman maskotin Kerttuli Kimalluksen ympärille - tähän on kehitteillä materiaalia. Tuokioissa käytetään sanataideammattilaisia. Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi kulttuuripaja vanhustyön asiakkaille: Käydään läpi suomalaisuuteen kuuluvia teemoja sanataiteen avulla ja tuodaan esille suomalaisten kirjailijoiden kaunokirjallista tuotantoa. Tapahtuma viedään vanhusten arkiympäristöön. Kuntaan palkattavan Lukuystävän toimenkuvaan kuuluisi kirjaston toiminnan esittely kotipalvelun asiakkaille, mutta sopivaa työvoimaa ei 2017 ole tarjolla: Hankitaan muisteluaineistoa ja esineistöä työn tueksi ja kootaan muistelukasseja tarpeiden mukaan. Tätä palvelua markkinoidaan myös muulle vanhustyölle ja erityisryhmille. Muisteluaineistojen suunnittelun ja koostamisen tekee tilanteen mukaan sopiva henkilö (henkilöt) ja aineistoja käytetään esim. sanataidehetkien tukena mahdollisimman monipuolisesti. Koska hankkeelle myönnettiin 1500 e vähemmän avustusta kuin haettiin, QR-koodisuunnistus apuna kirjastoon tutustumisessa jää kokeiluna pois ohjelmasta. Henkilöstoresurssiongelmien ja henkilöstömuutosten takia hanke sai jatloaikaa 1.6.2019 asti.

Samarbetspartner/s: 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uuraisten paikallisyhdistys, Uuraisten sivistystoimi
Tidigare projekt: 

Syntynyt lukemaan : tuttikerholaisesta eskariksi Lukuharrastuksen polku ...ja monia muita...

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hanke sai resurssi- ja aikataulutusongelmien takia lisäaikaa kesäkuun 2019 alkuun. Hankkeessa testattiin sen koko keston aikana  toimintamalleja edistämään eri-ikäisten lukuvalmiuksia ja -tottumuksia tavoitteena monilukutaitojen ja lukemisharrastuksen kehittäminen sekä elinikäisen oppimisen tukeminen. Pyrimme huomioimaan eri käyttäjäryhmiä ja  vahvistamaan mm. kunnan sisäistä yhteistyötä. Hankkeen omarahoitusoiolla on toteutettu merkittävä osa kunnan lukemisharrastustoiminnasta ja esim. vanhustyön virikkeellisistä sanataidetta ja musiikkia yhdistävistä tapahtumista, jotka suunnattiin suoraan kohderyhmälleen ja toteutettiin osallistujien omassa arkiympäristössä, mutta avoimina, joten ne ovat lisänneet myös eri elämänvaiheisten kuntalaisten kanssakäymistä.

Erityisesti vanhustyölle ja kouluille suunnattujen teemallisten muistelusalkkujen materiaaleja ja sisältöjä alettiin työstää 2017. Työhön käytettiin mm. kirjaston työkokeilijan ja työllistämistuetun panosta 2017-2018. Henkilövaihdokset ja vaihteleva yhteistyö vanhuspalveluiden kanssa hankaloitti lukuystävätoiminnan jurruuttamista ja se jäi katkolle 2019. Jouluaiheinen tarinallinen salkku käyttöohjeineen esiteltiin joulun alla 2017 sanataidetuokiossa vanhuspalveluiden asiakkaille ja esitys sai jatkoa 2018. Hankimme "peruspakillisen" esineistöä, josta voidaan jatkossa reusurssien salliessa tarpeen mukaan koostaa kokonaisuuksia erilaisista teemoista. Joulusalkussa on tarkat esinekuvaukset ja vinkit salkun käyttöön, jatkossa mietitään vapaamuotoisempaa otetta. Lähtökohtana tulee olemaan entisaikainen elämänmeno, mikä tarkoittaa eri ikäisille hyvinkin eri asioita: varastossamme on nyt esineistöä sukanpitimistä 1970-luvun joulukuusenkoristeisiin. Salkuilla voidaan elävöittää myös kotiseutua koskevaa muistelua vaikka esineet eivät Uuraisilta olekaan.

Itsenäisyyspäivän 2017 alla järjestimme Järjestimme  kaikille avoimen Sinivalkoisen kahvihetken (Suomi 100)  osana Suomen kirjastojen  Etkot kirjastossa-tapahtumia. Hissen joulu -satutuokioista yksi tarjottiin osana kunnan Suomi 100 ohjelmaa. Kirjaston päivänä 2019 Mimi ja Kuku esiintyivät kahdessa kaikille avoimessa esityksessä 220 hengelle koulukeskuksen auditoriossa.

Kirjailija Sari Kanalan Mutavelliä ja lummesoppaa lorukirjoja hankittiin koululaisten lukutempausten arvontapalkkioiksi sekä eskarien lukuintoa nostamaan. Kirjailija Sari Kanala toteutti kirjaston maskotin lohikäärme Kerttuli Kimalluksen seikkailujen ympärille laaditun puuhakirjan paperiversion jatkokäyttöä varten. Materiaali on valmis myös verkkojakeluun. Teatteri Kruuvauksen esitys mieletön mystinen metsäseikkailu erityisesti esiopetusväelle toteutui useita kertoja ja musiikkipainotteinen esitys senioreile kaikille avoimena kerran. Vanhustyön kaikille avoimena esityksenä toteutui myös Kuplettiduo Virtanen ja Nuoralan esitys, jossa musiikin lisäksi avattiin kuplettien taustoja. Minnan Canthin päivän 2019 luento kirjailijan elämästä ja tuotannosta toteutettiin vanhustyölle, mutta kaikille avoimena.

Kirjailija Sirpa Kähkönen luennoi 8. – ja 9. luokille sekä kaikille avoimessa iltatapahtumassa osana kunnan Suomi 100-tapahtumia. Hän valotti Suomen historiaa  tuotantonsa  ja oman sukunsa vaihdeiden kautta elävästi ja monipuolisesti. Kirjailijavieras Jyri Paretskoi puolestaan luennoi Perheet lukemaan-koulutustapahtumassa Keski-kimpan ja Uuraisten kunnan kirjasto- ja varhaiskasvatushenkilöstölle sekä kertoi työstään ja tuotannostaan koulukeskuksen 6. luokille. Pia Rask-Jussila tarjoili vierailullaan monipuolisen kirjavinkkaussetin kaikille 7. luokille. Kirjailijavieras Harri Istvan Mäki kertoi työstään ja tuotannostaan elävästi Uuraisten kaikilla kyläkouluilla.

 

Kirjastoon ja vanhustyöhön kokeeksi palkattu Lukuystävä on kertonut kirjaston palveluista kotipalvelun asiakkaille osana vanhuspalveluiden toimintaa. Kierrätysteemaa toteutettiin Kierrätyspäivänä 2018-2019 ja Yökirjastoleirin yhteydessä 2018, jolloin  linnunpelätit ja juhannussalot toteutettiin kierrätys- ja luonnonmateriaaleista. Yökirjastoleirin sanataidepajojen sisältö keskittyi vanhan ja uuden  juhannusperinteen ympärille. Tapahtumista erityisesti kierrätyspäivä, iltakirjasto ja yökirjastokokeilu toteutettiin kunnan yhdistys- ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä.

 

 

 

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Jouluaiheiseen muistelusalkkuun laadittiin yksityiskohtainen esinekuvaus ja tekstit, joita voi käyttää pohjana ryhmille räätälöitävien muistelutapahtumien toteuttamisessa esim. kouluilla tai vanhustyössä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeessa saatiin kirjastolle näkyvyyttä ja totesimme kirjastoaineistoon vain löyhästi kytketyt tapahtumat suosituiksi perinteisempien lisäksi. Lukuystävän kirjastolähettilästyölle olisi kysyntää, tarvetta saatiin kartoitettua ja palvelua testattua. Resurssien salliessa muistelutyötä ja lukuystäväpalvelua olisi mielekästä kehittää edelleen. Kirjaston käyttöaste on viime vuosina lisääntynyt, ei vähiten "perinteisen " omatoimikirjastoasioinnin myötä, mutta kirjaston monipuolisista palveluista tiedotus ja postiviivinen esilläolo on omalta osaltaan kantanut hedelmää.

Fortsatta åtgärder: 

Jatketaan lukemisharrastuksen edistämistä myös muilla kuin suoraan kirja-aineistoon keskittyvillä keinoilla; Kirjaston näkyvyyttä ja hyvää fiilistä henkiviä tapahtumia pyritään kehittämään niukkienkin resurssien vuosina eri toimijoiden yhteistyöllä.

Ytterligare information: 

Hankkeen yhteydessä saatiin toteutettua kokonaisuuteen liittyviä toimintoja (vierailut, lukuystävä), jotka olisivat voineet eri tlanteessa olla myös hankkeesta erillään. Synergian takia toimittiin näin ja tämä selittää hankkeen omarahoitusosuuden alkuperäistä suuremman osuuden.

Projektet börjar : 
01/09/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 500
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€8 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€10 419
Egen finansiering: 
€4 419
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
50henkilö/person
Antalet evenemang: 
26kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 053henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017