Lukuiloa Paavolaan!
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Paavolan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kapulantie 2
05880
Kirjaston puhelin : 
019 459 4261
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.paavola@hyvinkaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hyvin
Y-tunnus : 
0125866-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Marita Pohjasniemi
Puhelin : 
019 459 4261
Sähköposti : 
marita.pohjasniemi@hyvinkaa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on, että mahdollisimman monella lapsella heräisi aito kiinnostus ja ilo lukemiseen, lapset löytäisivät innostavaa, itseään kiinnostavaa ja osaamistasolleen sopivaa luettavaa. Maahanmuuttajataustaisia oppilaita kannustetaan myös lukemaan kirjallisuutta omalla äidinkielellään. Hankkeessa lapsia tutustutetaan monipuolisesti kirjallisuuteen, joka osaltaan kehittää yhä enemmän tarvittavaa monilukutaitoa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjavinkkaritoiminnan kehittäminen Kirjailijavierailut Toiminnalliset työpajat

Kuvaus : 

Hankkeen tarvekuvaus ja toteutus: Lasten ja nuorten lukutaito on heikentynyt viime vuosina. Yhtenä syynä tähän pidetään lukemisen vähäisyyttä. Kiinnostus kirjallisuuteen ja lukemiseen rakennetaan jo lapsuudessa, ja tätä Lukuiloa Paavolaan! -hanke haluaa olla osaltaan edistämässä. Hankkeen tarkoituksena on innostaa lapsia lukemaan, parantaa lukutaitoa sekä tiivistää ja kehittää Paavolan kirjaston ja koulun yhteistyötä. Kirjasto ja koulu ovat tehneet yhteistyötä monin eri tavoin, ja luokat vierailevat aktiivisesti kirjastossa. Yhteistyössä koulun kanssa kirjasto tukee lasten lukuharrastuksen herättämistä ja kehittämistä. Paavolan koulu on yksi Hyvinkään kaupungin maahanmuuttajaopetuksen keskittämiskouluista. Tällä hetkellä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus koko koulun oppilaista on 30 prosenttia. Tutkimuksissa on havaittu, että maahanmuuttajaoppilaiden lukutaidon taso on laskenut ja ero kantaväestön nuoriin kasvanut. Lisäksi koulu sijaitsee alueella, jossa aikuisten keskimääräinen koulutustaso on selkeästi valtakunnallista keskiarvoa alhaisempi ja työttömyysaste korkeampi. Nämä tekijät vaikuttavat heikentävästi lukutaitoon. Kun lukutaidon tasoeroja pyritään kaventamaan, ovat tällaiset hankkeet tärkeässä asemassa. Paavolan koulussa on toteutettu kirjavinkkausta eri muodoissa lähinnä luokkien sisällä. Lukuiloa Paavolaan! -hankkeen tarkoituksena on kehittää vinkkaritoimintaa (esim. videot, QR-koodit, draama) ja laajentaa sitä luokkarajojen yli. Koulusta valitaan kirjaston oma kummiluokka, jotta oppilaat saadaan mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan vinkkaritoimintaa. Tämän lisäksi lukuintoa on tarkoitus lisätä kirjailijavierailujen ja toiminnallisten työpajojen muodossa. Perinteiset kirjailijavierailut voidaan kohdentaa suuremmille oppilasjoukoille. Vastaavasti toiminnalliset työpajat järjestetään kohdennetusti pienemmille oppilasryhmille ja tietyille luokka-asteille.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Paavolan koulu
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

Lukuiloa Paavolaan!   -   Hyvinkäällä Paavolan kirjaston ja Paavolan koulun yhteinen hanke 2017-2018

 

 

 

Lukuiloa Paavolaan - hankkeen tarkoituksena oli, että lapselle heräisi aito kiinnostus ja ilo lukemiseen sekä lapset löytäisivät kiinnostavaa ja omalle tasolle sopivaa luettavaa. Kirjaston ja koulun yhteistyötä tiivistämällä yritetään kasvattaa lukuintoa ja lukutaitoa.

 

Paavolan koulu on yksi Hyvinkään maahanmuuttajaopetuksen kehittämiskouluista  (maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus on tällä hetkellä 30 % koulun oppilaista).

 

 

 

 • Kirjailija Kalle Veirto kävi pitämässä 4 eri työpajaa 4.- 6. luokille (7.2.2018 ja 12.9.2018). Hän kertoi kirjoittamisesta, tuotannostaan ja kirjailijan työstä. Oppilaat saivat myös esittää hänelle kysymyksiä.

  Sen lisäksi oppilaat tekivät kirjoitustehtävän, missä he kertoivat omasta aamustaan.

  Tausta-ajatuksena oli, että kun monet sanovat, etteivät tiedä, mistä kirjoittaa, niin aina voi valita ”klassikon:  Kun tänään heräsin”.

  Kalle Veirto myös luki oppilaiden tekstejä ja antoi niistä kommentteja.

   

 • Kirjailija Veera Salmi vieraili koululla 4.12.2018. Vierailuun osallistuivat valmistavan luokan ja 1. – 3. luokan oppilaat. Salmi kertoi, miten hänestä tuli ja millaista on olla kirjailija. Hän esitteli tuotantoaan, kertoi kirjoistaan ja niiden synnystä. Oppilaat saivat myös esittää kysymyksiä.

 

 

 

 • Kirjavinkkausta käytiin kirjaston taholta pitämässä koululla useamman kerran. Vinkkausta kohdistettiin koko koulun eri luokille (1. – 6.lk).

   

   

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke oli onnistunut. Koulun ja kirjaston yhteistyö lisääntyi hankkeen aikana.

Jatkotoimenpiteet: 

Vinkkausta jatketaan koululla.

Lisätietoa: 

Henkilöstökuluihin on arvioitu 300 euron suuruinen oman henkilökunnan työpanos (projektin suunnittelu ja toteutus sekä kirjavinkkauksien toteuttaminen).

Aloituspäivämäärä : 
09/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 889
Oma rahoitus yhteensä: 
€389
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
200henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
200henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 500

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.