Lukuiloa!
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Alajärven kaupunki/Alajärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 7, PL 29
62901
Yhteyshenkilön nimi : 
Tarja Kyrönlahti
Puhelin : 
040-1836125
Sähköposti : 
tarja.kyronlahti@alajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Teema 1: Monipuoliset lukutaidot: Hankkeen tavoitteena on Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan kahdeksasluokkalaisten ja erityisesti poikien lukuharrastuksen edistäminen. Kahdeksasluokkalaiset ja erityisesti pojat ovat yläkoulun ikävaiheessa, joka on lukuharrastuksen säilymisen kannalta kriittinen.
Kaikkien Alajärven yläkoulun ja Vimpelin yhteiskoulun kasiluokkaisille järjestetään julkisuudesta tunnetun vinkkarin vierailu. Lisäksi hankesuunnitelmaan kuuluu nuoria kiinnostavan tunnetun kirjailijan vierailu.
Koulujen 8. luokille järjestetään kirjatraileri –pajoja. Tarkoituksena hankkia Alajärven koulukirjastolle ja Vimpelin yhteiskoululle kirjapaketteja kotimaisilta kirjailijoilta. Useampi oppilas lukisi saman kirjan, jonka jälkeen oppilaat ulkopuolisen ammattilaisen opastuksella tekevät pienryhmissä kirjoista trailereita. Koulut käyttävät yhden iltapäivän/ryhmä traileriprojektiin.
Hankkeen tavoitteena on nuorten lukuharrastuksen aktivointi perinteisillä ja uusilla tavoilla. Lisäksi nuorille, opettajille ja kirjastohenkilökunnalle halutaan saada myöhemminkin hyödynnettävää osaamista kirjatrailereihin ja muihin internetin kirjallisuussisältöihin. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vaikuttavuutta seurataan toteutuneilla tilaisuuksilla ja osallistujien määrällä.

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan kahdeksasluokkalaisten ja erityisesti poikien lukuharrastuksen edistäminen. Kahdeksasluokkaalaiset ja erityisesti pojat ovat yläkoulun ikävaiheessa, joka on lukuharrastuksen säilymisen kannalta kriittinen.
Kaikkien Alajärven yläkoulun ja Vimpelin yhteiskoulun kasiluokkaisille järjestetään julkisuudesta tunnetun vinkkarin vierailu kirjastoissa Alajärvellä ja Vimpelissä. Vinkkari kertoisi omasta lukuharrastuksestaan ja lukemisesta yleensä ja sen mukavuudesta ja sitten vinkkaisi. Kasiluokkalaisia on Alajärvellä 129 ja luokkia 8 kpl ja Vimpelissä 28 ja luokkia 2 kpl. Lisäksi hankesuunnitelmaan kuuluu nuoria kiinnostavan tunnetun kirjailijan vierailu. Kirjailijavieras käy päivän aikana sekä Alajärven että Vimpelin kouluilla.
Koulujen 8. luokkalaiset tutustuvat verkon kirjatrailereihin, heille järjestetään trailereiden teon opastusta, jota tarjotaan myös opettajille ja kirjaston henkilökunnalle. Järjestetään 6-8 kpl kirjatraileri –pajoja. Tarkoituksena hankkia Alajärven koulukirjastolle ja Vimpelin yhteiskoululle kirjapaketteja kotimaisilta kirjailijoilta. Useampi oppilas lukisi saman kirjan, jonka jälkeen oppilaat ohjaajan opastuksella tekevät pienryhmissä kirjoista trailereita. Tehdyt trailerit viedään verkkoon. Koulut käyttävät yhden iltapäivän/ryhmä traileriprojektiin. Traileripajoja varten hankitaan 6 kpl tabletteja.
Hankkeen tavoitteena on nuorten lukuharrastuksen aktivointi perinteisillä ja uusilla tavoilla. Lisäksi nuorille, opettajille ja kirjastohenkilökunnalle halutaan saada myöhemminkin hyödynnettävää osaamista kirjatrailereihin ja muihin internetin kirjallisuussisältöihin.

Toteuttamisaika: 1.4.2018 – 31.12.2019

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Alajärven yläkoulu ja Vimpelin yhteiskoulu
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi