Lukuiloa!
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Alajärven kaupunki/Alajärven kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirkkotie 7, PL 29
62901
Ansvarsperson : 
Tarja Kyrönlahti
Telefonnummer : 
040-1836125
E-post : 
tarja.kyronlahti@alajarvi.fi
Projektets målsättning: 

Teema 1: Monipuoliset lukutaidot: Hankkeen tavoitteena on Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan kahdeksasluokkalaisten ja erityisesti poikien lukuharrastuksen edistäminen. Kahdeksasluokkalaiset ja erityisesti pojat ovat yläkoulun ikävaiheessa, joka on lukuharrastuksen säilymisen kannalta kriittinen.
Kaikkien Alajärven yläkoulun ja Vimpelin yhteiskoulun kasiluokkaisille järjestetään julkisuudesta tunnetun vinkkarin vierailu. Lisäksi hankesuunnitelmaan kuuluu nuoria kiinnostavan tunnetun kirjailijan vierailu.
Koulujen 8. luokille järjestetään kirjatraileri –pajoja. Tarkoituksena hankkia Alajärven koulukirjastolle ja Vimpelin yhteiskoululle kirjapaketteja kotimaisilta kirjailijoilta. Useampi oppilas lukisi saman kirjan, jonka jälkeen oppilaat ulkopuolisen ammattilaisen opastuksella tekevät pienryhmissä kirjoista trailereita. Koulut käyttävät yhden iltapäivän/ryhmä traileriprojektiin.
Hankkeen tavoitteena on nuorten lukuharrastuksen aktivointi perinteisillä ja uusilla tavoilla. Lisäksi nuorille, opettajille ja kirjastohenkilökunnalle halutaan saada myöhemminkin hyödynnettävää osaamista kirjatrailereihin ja muihin internetin kirjallisuussisältöihin. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Vaikuttavuutta seurataan toteutuneilla tilaisuuksilla ja osallistujien määrällä.

Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteena on Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan kahdeksasluokkalaisten ja erityisesti poikien lukuharrastuksen edistäminen. Kahdeksasluokkaalaiset ja erityisesti pojat ovat yläkoulun ikävaiheessa, joka on lukuharrastuksen säilymisen kannalta kriittinen.
Kaikkien Alajärven yläkoulun ja Vimpelin yhteiskoulun kasiluokkaisille järjestetään julkisuudesta tunnetun vinkkarin vierailu kirjastoissa Alajärvellä ja Vimpelissä. Vinkkari kertoisi omasta lukuharrastuksestaan ja lukemisesta yleensä ja sen mukavuudesta ja sitten vinkkaisi. Kasiluokkalaisia on Alajärvellä 129 ja luokkia 8 kpl ja Vimpelissä 28 ja luokkia 2 kpl. Lisäksi hankesuunnitelmaan kuuluu nuoria kiinnostavan tunnetun kirjailijan vierailu. Kirjailijavieras käy päivän aikana sekä Alajärven että Vimpelin kouluilla.
Koulujen 8. luokkalaiset tutustuvat verkon kirjatrailereihin, heille järjestetään trailereiden teon opastusta, jota tarjotaan myös opettajille ja kirjaston henkilökunnalle. Järjestetään 6-8 kpl kirjatraileri –pajoja. Tarkoituksena hankkia Alajärven koulukirjastolle ja Vimpelin yhteiskoululle kirjapaketteja kotimaisilta kirjailijoilta. Useampi oppilas lukisi saman kirjan, jonka jälkeen oppilaat ohjaajan opastuksella tekevät pienryhmissä kirjoista trailereita. Tehdyt trailerit viedään verkkoon. Koulut käyttävät yhden iltapäivän/ryhmä traileriprojektiin. Traileripajoja varten hankitaan 6 kpl tabletteja.
Hankkeen tavoitteena on nuorten lukuharrastuksen aktivointi perinteisillä ja uusilla tavoilla. Lisäksi nuorille, opettajille ja kirjastohenkilökunnalle halutaan saada myöhemminkin hyödynnettävää osaamista kirjatrailereihin ja muihin internetin kirjallisuussisältöihin.

Toteuttamisaika: 1.4.2018 – 31.12.2019

Samarbetspartner/s: 
Alajärven yläkoulu ja Vimpelin yhteiskoulu
Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€9 400
Egen finansiering: 
€2 400
Budget sammanlagt: 
€11 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000