Lukuinnostusta aikuisille
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kalajoen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Pohjankyläntie 6
85100
Kirjaston puhelin : 
044-4691289
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kalajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaljo
Y-tunnus : 
0185924-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eila Ainali
Puhelin : 
044-4691287
Sähköposti : 
eila.ainali@kalajoki.fi
Kuvaus : 

Kalajoen kaupunginkirjasto hakee avustusta aikuisten kirjastonkäytön ja lukemisharrastuksen aktivoimiseen. Lasten ja nuorten kirjastonkäyttöä ja lukuharrastusta on edistetty Kalajoella viime vuosina erilaisilla hankkeilla, ja tärkeää on nyt panostaa myös aikuisasiakkaisiin kirjailijavierailuin, kirjavinkkauksin ja erilaisin aineistonesittelyin.

Hankkeen aikana järjestetään Kalajoen pääkirjastossa ja Himangan kirjastossa kirjailijavierailu ja vinkkaustilaisuuksia. Tavoitteena on innostaa nykyisiä asiakkaita kaunokirjallisuuden lukemiseen ja kirjastonkäytön jatkamiseen ja hankkia samalla kirjastolle myös uutta asiakaskuntaa ja uudenlaista näkyvyyttä. Samalla myös  kirjaston henkilökunta saa ideoita ja malleja aikuisille vinkkaamiseen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana järjestettiin Kalajoen pääkirjastossa ja Himangan kirjastossa yhteensä kolme yleisölle avointa kirjavinkkaustilaisuutta, jotka toimivat samalla myös kirjastohenkilökunnan koulutustilaisuutena. Vinkkarina toimi Eila Telinkangas, jonka vinkkauspakettiin kuului kotimaista ja ulkomaista proosaa sekä tietokirjallisuutta.

Kirjailijavierailuja toteutettiin hankeaikana kolme: Maarit Verrosen, Tapani Baggen ja Pekka Jaatisen vierailut. Baggen ja Jaatisen vierailuilla tuotiin esille kotimaista jännitys- ja sotakirjallisuutta. Maarit Verronen taas paitsi monipuolisti näkökulmaa tieteis- ja fantasia-aineksisella nykyproosallaan myös toi paikallisulottuvuutta tapahtumiin, onhan hän syntyjään kalajokinen.

Proosan lisäksi myös runoutta nostettiin hankkeessa esille. Sekä Kalajoen pääkirjastossa että Himangan kirjastossa järjestettiin lausuntataiteilija Reijo Vähälän toiverunotilaisuus.

Etenkin kirjailijavierailut toivat yleisempääkin näkyvyyttä kirjastolle. Vierailut huomioitiin Kalajoen kaupungin sosiaalisessa mediassa sekä paikallislehdessä, ja esimerkiksi Maarit Verrosesta ilmestyi juttu kolmessa eri lehdessä, yhtenä maakuntalehti Keskipohjanmaa. Kirjailijoiden tuotantoa myös lainattiin vierailujen yhteydessä kirjastosta tavanomaista enemmän.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeesta saadun tapahtumatuotanto-opin ja -kokemuksen pohjalta on helppo järjestää vastaavia tapahtumia ja kulttuuritilaisuuksia myös jatkossa, kunhan vain saadaan tarvittava rahoitus.

Jatkossa kirjaston tapahtumia kannattaisi järjestää muuallakin kuin kirjaston tiloissa, jotka ovat Kalajoella ahtaat isoihin yleisötilaisuuksiin. Hankkeen aikana yksi tilaisuus, Maarit Verrosen vierailu, järjestettiin kirjaston lähellä sijaitsevassa auditoriossa, Merenojansalissa, mikä mahdollisti isomman yleisömäärän; kirjaston muiden asiakkaiden lisäksi Merenojansaliin kirjailijaa mahtui kuuntelemaan myös lukioryhmiä.

Lisätietoa: 

Hanke toteutettiin ajalla 25.11.2014 - 31.12.2015. Vastuuhenkilöinä toimivat Eila Ainali ja Anne Tihinen.

Aloituspäivämäärä : 
15/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
15/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 016
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 016
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
9kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
253henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi