LUKUINTO-ohjelma
Vuoden 2012 Hyvä käytänne   


LUKUINTO-ohjelma
Kirjaston osoite : 
LUKUINTO-ohjelma, Oulun yliopisto/ Humanistinen tiedekunta, PL 1000
90014
Yhteyshenkilön nimi : 
Eeva Kurttila-Matero, projektipäällikkö
Puhelin : 
050 5255576
Sähköposti : 
eeva.kurttila-matero(at)oulu.fi
Kuvaus : 

LUKUINTO-OHJELMA

Lukuinto on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 3-vuotinen ohjelma, jonka toteuttavat Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta.

Lukuinnossa muodostetaan yhteisö tukemaan ja vahvistamaan lasten ja nuorten monipuolisia lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Yhteisössä kehitämme kirjaston ja koulun uusia toimintamuotoja. Lukuinto on kokonaisvaltainen lukutaidon edistämisen ohjelma, jossa lapset ja nuoret, vanhemmat, kirjastot ja koulut toimivat yhdessä.

Lukuinto-ohjelman tavoitteena on

  • luoda toimintamalli lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseksi
  • vahvistaa opettajien ja kasvattajien tietoisuutta, osaamista ja keinoja lasten ja nuorten monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon ja lukuinnostuksen tukemisessa sekä mediakasvatuksessa
  • vahvistaa lasten ja nuorten kiinnostusta ja kykyä monipuoliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen
  • vahvistaa lasten ja nuorten erilaisten tekstien ja mediasisältöjen käyttöä sekä edistää pääsyä tietoon ja sisältöihin (tiedonhallinta ja medialukutaito)

 Toteutusaikana vuosina 2012-2015

  • luodaan toimijaverkosto
  • kehitetään toimintamalli ja koulutusformaatti
  • levitetään toimintamallia toimijaverkoston kanssa kohderyhmän käyttöön
  • suunnitellaan ja toteutetaan valtakunnallinen Lukuinto-teemavuosi vuonna 2014
  • arvioidaan tavoitteiden toteutumista kehittävän arvioinnin menetelmin

Lukuinto-ohjelman kohderyhmiä ovat 6-16 -vuotiaat lapset ja nuoret, opettajat, kirjastoammattilaiset ja vanhemmat.

Toimintamallia ja koulutusformaattia kehitetään pilotointivaiheen eli vuoden 2013 aikana. Pilottiryhmiksi on hakemusten perusteella valittu koulu ja kirjasto  -pareja eri puolilta maata.

Lukuinnon verkkosivut: www.lukuinto.fi.

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Marianna Junes

marianna.junes(at)oulu.fi, p. 040 1800 802

Reija Loukusa-Ahonen

reija.loukusa-ahonen(at)oulu.fi, p. 050 5640504

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2015
 


Anomuksen rahoitus

Toteutunut rahoitus


 
okm
avi