LUKUINTO-ohjelma
År 2012 Hyvä käytänne   


LUKUINTO-ohjelma
Bibliotekets adress : 
LUKUINTO-ohjelma, Oulun yliopisto/ Humanistinen tiedekunta, PL 1000
90014
Ansvarsperson : 
Eeva Kurttila-Matero, projektipäällikkö
Telefonnummer : 
050 5255576
E-post : 
eeva.kurttila-matero(at)oulu.fi
Projektbeskrivning : 

LUKUINTO-OHJELMA

Lukuinto on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 3-vuotinen ohjelma, jonka toteuttavat Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta.

Lukuinnossa muodostetaan yhteisö tukemaan ja vahvistamaan lasten ja nuorten monipuolisia lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Yhteisössä kehitämme kirjaston ja koulun uusia toimintamuotoja. Lukuinto on kokonaisvaltainen lukutaidon edistämisen ohjelma, jossa lapset ja nuoret, vanhemmat, kirjastot ja koulut toimivat yhdessä.

Lukuinto-ohjelman tavoitteena on

  • luoda toimintamalli lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseksi
  • vahvistaa opettajien ja kasvattajien tietoisuutta, osaamista ja keinoja lasten ja nuorten monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon ja lukuinnostuksen tukemisessa sekä mediakasvatuksessa
  • vahvistaa lasten ja nuorten kiinnostusta ja kykyä monipuoliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen
  • vahvistaa lasten ja nuorten erilaisten tekstien ja mediasisältöjen käyttöä sekä edistää pääsyä tietoon ja sisältöihin (tiedonhallinta ja medialukutaito)

 Toteutusaikana vuosina 2012-2015

  • luodaan toimijaverkosto
  • kehitetään toimintamalli ja koulutusformaatti
  • levitetään toimintamallia toimijaverkoston kanssa kohderyhmän käyttöön
  • suunnitellaan ja toteutetaan valtakunnallinen Lukuinto-teemavuosi vuonna 2014
  • arvioidaan tavoitteiden toteutumista kehittävän arvioinnin menetelmin

Lukuinto-ohjelman kohderyhmiä ovat 6-16 -vuotiaat lapset ja nuoret, opettajat, kirjastoammattilaiset ja vanhemmat.

Toimintamallia ja koulutusformaattia kehitetään pilotointivaiheen eli vuoden 2013 aikana. Pilottiryhmiksi on hakemusten perusteella valittu koulu ja kirjasto  -pareja eri puolilta maata.

Lukuinnon verkkosivut: www.lukuinto.fi.

 

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Marianna Junes

marianna.junes(at)oulu.fi, p. 040 1800 802

Reija Loukusa-Ahonen

reija.loukusa-ahonen(at)oulu.fi, p. 050 5640504

Projektet börjar : 
01/08/2012
Projektet avslutas : 
30/06/2015
 


Finansiering av ansökan

Förverkligad finansiering