Lukuintoa kaarinalaisten lasten ja nuorten vanhemmille
Vuoden 2014 Hyvä käytänne   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kaarinan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Oskarinaukio 5
20780
Kirjaston puhelin : 
02 588 4400
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kaarina.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaari
Y-tunnus : 
0133226-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Kaarina Sainio
Puhelin : 
02 588 4403
Sähköposti : 
kaarina.sainio@kaarina.fi
Kuvaus : 

Vuosi 2014 on Lukuinto-teemavuosi. Kaarinan ruotsinkielinen koulu osallistuu Lukuinto-hankkeen pilotointiin yhdessä Kaarinan kaupunginkirjaston kanssa, mutta kirjastolla haluamme tuoda lukuintoa myös suomenkielisten lasten arkeen. Tässä vanhemmilla on suuri merkitys.

Kaarinan kaupunginkirjastolla on paljon laadukkaita palveluja ja tapahtumatarjontaa kouluille, päiväkodeille ja perhepäivähoitajille. Lapsien vanhemmat ovat kuitenkin usein tietämättömiä näistä palveluista ja niiden merkityksestä lapsiensa kasvulle. Siksi uuden hankkeemme kohderyhmänä ovatkin kaarinalaiset vanhemmat. Hankkeen tavoitteena on lisätä vanhempien tietoisuutta lukemisen tärkeydestä ja Kaarinan kaupunginkirjaston palveluista lapsille ja nuorille, jolloin he voivat omalta osaltaan edistää lastensa lukuharrastusta ja innostua lukemisesta yhdessä lastensa kanssa.

 Alle kouluikäisten lasten vanhempia kutsutaan kirjastolle avoimiin satuiltoihin, joissa Kirjan talon sanataiteilija johdattelee lapsia ja vanhempia yhdessä satujen maailmaan. Satuiltoja järjestetään yhteensä 10 ja niihin ovat tervetulleita 3-6 vuotiaat lapset vanhempineen. Satuiltojen tarkoituksena on tutustuttaa koko perhe satujen, kirjojen ja lukemisen maailmaan sekä samalla houkutella perheitä kirjaston käyttäjiksi.

Kouluikäisten lasten vanhemmat kutsutaan lapsen omalle koululle. Kutsun saavat myös koulujen henkilökunta ja vanhempainyhdistykset. Kirjasto järjestää yhteensä 13 vanhempainiltaa, joissa kirjastonhoitajat ja lasten- tai nuortenkirjailija yhdistävät voimansa vakuuttaakseen vanhemmat lukemisen tärkeydestä. Tunnettu kirjailija houkuttelee vanhemmat paikalle ja kertoo lukemisen tärkeydestä, kirjastonhoitajat vinkkaavat vanhemmille lasten- ja nuortenkirjallisuuden nykytarjontaa ja esittelevät koulukirjastojen toimintaa ja palveluja niissä kouluissa, joissa on koulukirjasto. Vanhempainiltoja järjestetään kaikilla ala- ja yläkouluilla aivan pienimpiä kouluja lukuun ottamatta. Alakouluille kutsutaan kaikki 4-6 luokkalaisten vanhemmat ja yläkouluille kaikki yläkoululaisten vanhemmat. Vanhempainyhdistyksille annetaan mahdollisuus esitellä toimintaansa sekä järjestää esim. kanttiini. Illat järjestetään syyslukukaudella mahdollisimman lähellä koulun alkua, jolloin ne antavat oivan startin koko lukuvuoteen.

Hankkeessa luodaan oma, vanhemmille suunnattu vinkkauspaketti lasten- ja nuortenkirjallisuudesta. Lisäksi tehdään tiivis tietopaketti lukemisen hyödyistä ja Kaarinan kirjaston palveluista peruskouluille. Tietopaketti pyritään jakamaan sähköisessä muodossa kaikkien Kaarinan koululaisten vanhemmille. Hankkeen jälkeen Kaarinan kaupunginkirjaston lasten- ja nuortenkirjastonhoitajat ovat aiempaa valmiimpia osallistumaan koulun ja nuorisotoimen järjestämiin vanhempainiltoihin.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kaarinan ala- ja yläkoulut

Kaarinan koulujen vanhempainyhdistykset

Koululaisten vanhemmat

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjastonhoitajien pitämät esitykset vanhempainilloissa laitettiin kirjaston verkkosivuille. Esitys antaa vanhemmille tietoa lukemisen tärkeydestä sekä Kaarinan kirjaston palveluista peruskouluille että lasten- ja nuortenkirjavinkkejä.

http://www.kaarina.fi/kirjasto/lapsetjanuoret/fi_FI/lapsetjanuoret/

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vanhempainiltoja järjestettiin Kaarinan kouluissa yhteensä kymmenen. Tapahtumiin osallistuneet pitivät tapahtumia onnistuneina. Kirjailijoiden ja kirjastonhoitajien esityksistä pidettiin. Esityksien kirjoja käytiin kyselemässä kirjastoista tapahtumien jälkeen, joten tavoitteet lukemisen innostamisesta sekä lisätä tietoutta kirjaston palveluista toteutuivat. Ainoastaan vanhempainiltoihin osallistui vähemmän väkeä kuin odotettiin.

Satuiltoja järjestettiin Kaarinan pääkirjastossa ja Piikkiön lähikirjastossa yhteensä kahdeksan kertaa yhteistyössä Kirjan talon kanssa. Satuilloista nauttivat yhdessä vanhemmat ja alle kouluikäiset lapset.

Lisäksi hankeraha mahdollisti kolme kirjailijavierailua kaarinalaisissa kouluissa. Vierailut tapahtuivat syksyllä 2015. Kirjailijavierailuiden jälkeen kirjailijoiden teokset olivat kysyttyä aineistoa ja lukuinnostus kasvoi.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastonhoitajat saivat hyvää esiintymiskokemusta vanhempainilloista ja voivat hyödyntää sitä jatkossa kirjaston ja koulun yhteistyössä.
Vanhempainiltojen ohjelman laativat ja esittivät Kaarinan kirjaston lastentiimin kirjastonhoitajat, lisäksi jokaisessa vanhempainillassa oli mukana aina toinen lasten tiimiin kuuluva kirjastonhoitaja oppimassa toisen tapaa toimia esiintymistilanteessa.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 585
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 585

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
10kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
10henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
21kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
649henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.

 
okm
avi