Lukuintoa lapsille ja nuorille
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Mirka Jerisjärvi
Muonion kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 52, Pirkantie 3
99300
Kirjaston puhelin : 
040 3566254
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@muonio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Muoni
Y-tunnus : 
0191824-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Elli Kangosjärvi
Puhelin : 
040 4895110
Sähköposti : 
elli.kangosjarvi@muonio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria käyttämään kirjastoa sekä perinteisin keinoin että sosiaalisen median avulla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tilaisuudet ja niihin osallituminen

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria käyttämään kirjastoa sekä perinteisin keinoin että sosiaalisen median avulla. Lisäksi Enontekiön ja Yhteispohjoismaisen kirjaston kautta myös Muonion lapset ja nuoret on tärkeä tutustuttaa saamenkieliseen aineistoon ja saamelaiskirjailijoiden tuotantoon.

Rahoituksen avulla pystymme kutsumaan kirjailijoita vierailemaan kunnissamme, sekä maksamaan palkkiota ohjaajalle, joka opastaa nuoria tuottamaan omaa tekstiä, esim. kirja-arvosteluja verkkoon. Lisäksi haluamme tarjota lapsille pienimuotoisia teatteri-, nukketeatteri- ja musiikkiesityksiä, jotka tukevat monipuolista kirjaston käyttöä.

Talousarvioon on laskettu:
- kahden kirjailijan palkkiot ja matkakulut Enontekiön ja Muonion kuntiin
-4 kuukauden palkka ohjaajalle, joka opastaa tuottamaan tekstiä verkkoon, esim. uuteen asiakasintroon. Ohjaaja toimisi puolet ajasta Enontekiöllä ja puolet Muoniossa.
-teatteri- ja musiikkiesityksiä
-lautapeli-iltoja suomeksi ja saameksi
-kirjavinkkausta ja satutuokioita

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Enontekiön kunnankirjasto

anneli.aro@enontekio.fi

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lapsia on innostettu käyttämään kirjastoa tanssin, teatterin, nukketeatterin, satutuntien ja vinkkauksen avulla. Muonion ja Enontekiön lasten parissa ovat kiertäneet tanssiteos Mapa, Teatteri Pensas: Tarinatuokio,  Nukketeatteri Sytkyt: Pessi ja Illusia  ja Teatteri Höpsis Köpsis: Eläinsatuja, tähän sisältyi myös työpajoja.

Tässä projektissa saamenkielisen kirjallisuuden esittely on jäänyt aika vähäiseksi, koska saamelaisalueella toimiva Jutaava kirjasto on huolehtinut tästä aihealueesta. Muonion kirjastossa on kirjastonhoitaja esitellyt saamelaisten kansallispäivänä päiväkoti-ikäisille saamelaiskirjailijoiden suomennettua tuotantoa ja saamelaiskulttuuria.

Kirjailijavieraina Muonion ja Enontekiön kouluilla ovat esiintyneet Vilja-Tuulia Huotarinen, Ante Aikio ja Salla Simukka. Kaikki kolme ovat kirjoittaneet lähinnä nuorille suunnattua tekstiä. Ante Aikio on itse saamelainen ja hän toi esiintymisessään hyvin esille myös saamelaiskulttuuria.

Hankkeessa on neljä kuukautta tehnyt töitä kunnan kirjastovirkailija, joka on ollut virkavapaalla varsinaisesta  kirjastovirkailijan työstään. Hän on valmistellut kirjavinkkauspaketteja nuorille, sekä tutustuttanut nuoria verkkokirjoittamiseen. Hanketyöntekijä järjesti myös  blogikirjoittaja Hanna Pudaksen vierailun Muonion yläkoululle. Esitelmää oli kuuntelemassa 60 henkilöä, joukossa opettajia ja yläasteen oppilaita. Luennosta oli myös videoneuvotteluyhteys Kilpisjärven koululle. Hanna Pudas kertoi blogistaan Kirjainten virrassa, kirjojen lukemisesta ja bloggaamisesta. Hankkeen tavoitteena oli myös opettaa nuoria kirjoittamaan kirja-arvosteluja uuteen verkkokirjastoon, mutta verkkokirjaston viivästymisen vuoksi tämä tavoite ei täysin toteutunut. Muutama nuorten kirjoittama kirja-arvostelu on saatu julkaistua Luoteis-Lappi-lehdessä ja muutama ilmestyy helmikuussa avattavassa verkkokirjastossa. Tulevaisuudessa saadaan varmaan useampikin nuori kirjoittamaan lehteen ja verkkoon arvosteluja.

Muonion kirjastoon on hankittu käsinukkeja elävöittämään satutunteja. Sadunpäivänä Muonion kirjaston henkilökunta veti kolme myyräsatutuokiota päiväkoti- ja esikouluikäisille. Käsinuket on tarkoitus laittaa lainattavaksi muillekin kirjastoille. Hanketyöntekijä on osallistunut kahden päivän mittaiseen kirjavinkkauskoulutukseen ja nukketeatteri- ja nukkien valmistuskoulutukseen

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeesta jäivät elämään kirjavinkkaukset, kirja-arvostelujen kirjoittaminen, nukketeatterinuket sekä lukudiplomikirjalistat. Huomattava saavutus on, että ainakin Muonion koulun seitsemäsluokkalaisten äidinkielen opetussuunnitelmaan on saatu sisällettyä säännölliset kirjavinkkaukset. Pienten lasten riemunkiljahdukset nukketeatteriesitysten ja satutuokioiden aikana, kannustavat edelleen tekemään tätä työtä.

Lisätietoa: 

Oma rahoitus koostuu Muonion ja Enontekiön kirjastohenkilökunnan työpanoksesta ja pienistä toimistokuluista.

Aloituspäivämäärä : 
06/05/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/11/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€23 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€23 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 965

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
7kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
197henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
37kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 499henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€21 500

Hanke pyrkii kehittämään lukuharrastusta sekä huomioi myös saamenkielisen väestönosan.

 
okm
avi