Lukuintoa Nilakan nuorille!
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Pielaveden kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Laurinpurontie 14
72400
Bibliotekets telefonnummer : 
0406495709
Bibliotekets e-postadress : 
tiina.makela@pielavesi.fi
ISIL-kod : 
FI-Pilve
FO-nummer : 
0172446-5
Ansvarsperson : 
Tiina Mäkelä
Telefonnummer : 
0406495709
E-post : 
tiina.makela@pielavesi.fi
Projektets målsättning: 

Tavoitteena on palkata neljän kunnan alueella kouluilla ja nuorisotiloilla kiertävä kirjavinkkari.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjastojen henkilökunnat koostavat oppimispäiväkirjan kirjavinkkauksesta

Nuorisotiloilla ja kouluilla vinkkaukseen osallistuneiden määrät

Projektbeskrivning : 

Kirjavinkkari kiertäisi kuntien kouluilla, sekä nuorisotiloilla vinkkaamassa, sekä antaisi henkilökunnalle vinkkauskoulutusta. Vinkkaus toteutettaisiin viikon jaksoissa keväällä ja syksyllä. Kunnat ovat Nilakan alueen kuntia; Pielavesi, Tervo, Vesanto ja Keitele.

Samarbetspartner/s: 
Keiteleen kirjasto, Tervon kirjasto ja Vesannon kirjasto
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Kirjavinkkari kiersi vuonna 2018 Nilakan kuntien (Pielavesi, Tervo, Vesanto ja Keitele) yläkouluilla ja lukioissa, sekä nuorisotiloilla vinkkaamassa, sekä antoi henkilökunnalle vinkkauskoulutusta. Vinkkaus toteutettiin viikon jaksossa syksyllä 2018. Toinen vinkkausjakso ajoittui keväälle 2019 ja kattoi Nilakan kuntien alakoulujen oppilaat.

Webbsidor, publikationer och material: 

Pielaveden kunnankirjaston facebook sivu.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjasto palkkasi hankevaroilla Nilakan kunnissa kouluilla kiertävän kirjavinkkarin. Vinkkari vieraili myös kuntien sivukylien kouluilla.

Vinkattuja kirjoja kysyttiin kirjastosta vielä ainakin puoli vuotta vinkkauksen jälkeenkin. Opettajat ja oppilaat kiittelivät vuolaasti. Vinkkari oli todella osaava ja tykätty.

Koululaisten lukuinnostukseen saatiin ainakin hetkellinen nousu. Henkilökunnan kiinnostus ja tietämys vinkkauksista lisääntyi.

Fortsatta åtgärder: 

Tavoitteena on järjestää kirjavinkkausta jatkossakin, erityisesti kouluikäisille, mutta myös aikuisasiakkaille.

Projektet börjar : 
01/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 076
Egen finansiering: 
€425
Budget sammanlagt: 
€4 501
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 278
Egen finansiering: 
€2 062
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€253

Statistik:
Utbildningar: 
4kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
9henkilö/person
Antalet evenemang: 
30kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
821henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.