Lukuintoa Taivalkoskelle
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Taivalkosken kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 4
93400
Kirjaston puhelin : 
0408608999
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@taivalkoski.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tavko
Y-tunnus : 
0190100-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Rea Tiirola-Tyni
Puhelin : 
040 860 8998
Sähköposti : 
rea.tiirola-tyni@taivalkoski.fi
Hankkeen tavoite: 

Saada kirjat ulos kansistaan, lisätä lukuintoa, lisätä lukemisesta puhumista lasten keskuudessa, lisätä tasa-arvoa lukuedellytyksissä sekä vahvistaa lasten toimijuutta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestettyjen tapahtumien määrä

Osallistujien määrä

Kuvaus : 

Taivalkosken Lukuinto-yhteisöön kuuluvat kirjasto, kirkonkylän alakoulu, Päätalo-instituutti ja neuvolan perhetyö. Pilotiksi lähdimme ensimmäisessä aallossa alkuvuodesta 2013.

Lukuinto-yhteisönä olemme kehittäneet elämyksellisiä ja toiminnallisia menetelmiä lukemisen tukemiseen. Tavoitteena on ottaa menetelmiä vakituiseen käyttöön ja kehittää toimintamalleja edelleen. Tätä työtä on tarkoitus tehdä mm kirjailijavieraiden, nukketeatterin, sanataiteen, erilaisten taideprojektien ja sähköisen median keinoin. Pienryhmät ja erilaiset oppijat ovat erityisen huomion kohteena, samoin kirjastoagentit, jotka ovat kirjaston yhteyshenkilöitä luokissa.

Koko Lukuinto-työn tavoitteena Taivalkoskella on saada kirjat ulos kansistaan, lisätä lukuintoa, lisätä lukemisesta puhumista lasten keskuudessa, lisätä tasa-arvoa lukuedellytyksissä sekä vahvistaa lasten toimijuutta.

Pienryhmille ja erilaisille oppijoille olemme koonneet monikanavaisia aineistoja sekä suunnitelleet toiminnallisia kirjastotunteja. Toiminnallisia menetelmiä ovat esimerkiksi erilaiset aarrekartat, pelit, sanataide, yhteinen tarinankerronta ja pöytä- ja nukketeatteriavusteiset satutunnit. Käytämme myös Celian aineistoja ja sähköisiä kirjoja. Välineistöä ei ole toistaiseksi pystytty juuri hankkimaan; tavoitteena on hankkia riittävä määrä käsinukkeja ynnä muuta rekvisiittaa. Jo yhden nuken käyttö helpottaa heti lasten keskittymistä. 

Neuvolan perhekerho kokoontuu kirjastossa, ja kirjasto järjestää yleensä heille satutuokion. Toiminnalliset menetelmät, mm. erilaiset käsinuket ovat pienten lasten kanssa työskennellessä tarpeen.

Tarkoituksena on myös järjestää erilaisia elämyksellisiä tapahtumia ja työpajoja. Mahdollisina esimerkkeinä näistä ovat ilta- tai yökirjastot, video-, kuvataide-, sanataide-, digitarina- ja draamapajat. Tavoitteena näissä on vahvistaa lasten toimijuutta ja tarinankerrontaa sekä tuoda lasten töitä esille kunnassa. Pajoja varten tarvitsemme erilaisia materiaaleja sekä resursseja asiantuntijavieraisiin, kuten taidepajojen vetäjiin tai kirjailijavieraisiin. Kirjastoagenttien kanssa olemme suunnitelleet videopajoja, joissa he tekisivät kirjatrailereita.

Erilaiset lukemisesteet ovat yleisiä. Eräänä apuvälineenä kunnassamme ovat Celian yhdistelmäkirjat. Kirjastolla näitä voitaisiin käyttää tablettien avulla. Tabletit tulevat käyttöön myös mediakasvatuksen tukena, video- ja digitarinapajoissa sekä kirjastossa että kouluilla. Lisäksi tabletit ovat tarpeeseen sähköisten kirjojen käyttöopastuksissa.

Haemme rahaa seuraavasti:

teatterinuket + muu esineistö 1 500 €

tablettitietokone 4 kpl 2 000 €

palkka- ja matkakustannukset 3 000 €

materiaalit työpajoihin 2 000 €

ilmoitukset, kahvitukset ym. 500 €

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Anu Suomalainen, rehtori, Taivalkosken kirkonkylän alakoulu Minna Sonninen, PR 3-4 opettaja, Taivalkosken kirkonkylän alakoulu Harri Huttu, opettaja, Taivalkosken kirkonkylän alakoulu Susanna Käsmä, neuvolan perhetyöntekijä Kati Koivukangas, rehtori, Päätalo-instituutti Minna Lehtola, kulttuuri- ja kotiseutuohjaaja

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeessa toteutimme sanataide-, kuvataide- ja kirjatrailerityöpajoja, joista viimeinen oli suunnattu kirjastoagenteille eli alakoululaisille kirjaston yhteyshenkilöille, kaksi ensimmäistä kouluille. Lisäksi hankimme erilaista nukketeatteri- ja tarinankerrontavälineistöä kuten käsinukkeja, nukketeatterisermin ja tarinahyllykön. Hankimme tablettitietokoneita, joita on käytetty muunmuassa sanataidetehtävissä ja trailerien teossa.

Kutsuimme Salla Simukan Naperoviikon kirjailijavieraaksi. Hän esiintyi kirkonkylän ala- ja yläasteella.

Naperoviikolla 2015 juhlimme Peppi Pitkätossun syntymäpäiviä. Tapahtumassa oli mukana mm. Nuorisoseuran väkeä leikittämässä lapsia. Tapahtumassa hyödynnettiin Pepin maailmaa monella tavoin, muun muassa laulaen, leikkien, tarinankerronnan ja sanataiteen keinoin. Tapahtuma oli hyvin suosittu. Pienempänä tapahtumana mainittakoon yökirjasto.

Valveen sanataidekoululta tilasimme Riimikissa karkuteillä -näyttelyn, joka oli meillä helmikuun 2016 ajan. Opastettuihin näyttelykierroksiin osallistuivat lähes kaikki varhaiskasvatuksen piirissä olevissa lapsista sekä suuri osa alakoululaisista. Myös yläkoulun kuvataideryhmiä sekä muita yksittäisiä ryhmiä kävi opastuksissa. Lapset myös oleskelivat vapaa-ajallaan näyttelyssä. 

Taivalkosken Lukuinto-työtä esiteltiin monella taholla. Perhetyöntekijä Susanna Käsmän kanssa tekemästämme yhteistyöstä kerroimme Torniossa Lapin alueen Lukuinto-koulutuksessa. Oulussa hanketta esiteltiin parikin kertaa erilaisissa koulun ja kirjaston koulutustilaisuuksissa. Valtakunnallinen terveydenhuoltoalan Tehy-lehti teki perhekerhosta ison jutun.

Hankerahaa jäi käyttämättä 99,33€. Summa on palautettu. 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Koko Lukuinto-työn tavoitteena Taivalkoskella oli saada kirjat ulos kansistaan, lisätä lukuintoa, lisätä lukemisesta puhumista lasten keskuudessa, lisätä tasa-arvoa lukuedellytyksissä sekä vahvistaa lasten toimijuutta. Nämä tavoitteet toteutuivat hyvin.

Erilaisten tapahtumien avulla (Riimikissa, Peppi Pitkätossun syntymäpäivä) kirjat todella tulivat ulos kansistaan. Kokemukset näistä olivat todella positiivisia. Erilaisissa työpajoissa lapset pääsivät itse tekemään. Kirjastoagenttien tekemiä kirjatrailereita näytettiin kirjavinkkausten yhteydessä muille luokille.

Alkuopetuksen ryhmät sekä pienryhmät käyvät säännöllisesti satutunneilla ja käyttävät kirjaston palveluja erityisen aktiivisesti. Tätä toivoimmekin hankkeen edistävän.

Kirjaston ja sote-puolen yhteistyö ei ole kovin yleistä, ja perhekerho ynnä muu yhteistyö on herättänyt paljon kiinnostusta, mikä toivottavasti lisää rohkeutta yhteistyöhön muissakin kunnissa.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Tavoitteena meillä on tuoda iloa ja elämyksiä tarinoiden avulla. Perusmenetelmänä ovat satutunnit, ja niitä meillä pidetään paljon. Jatkossa kokeilemme vielä erilaisia tapoja, kuten musiikkia, tarinaa elävöittämään. 

Nukke- ja pöytäteatteri on vakiintunut osaksi lastenkirjastotyötä. Toteutamme 1-2 produktiota vuodessa. Yleensä suurin osa Taivalkosken lapsista osallistuu esityksiin. 

Perhekerho on myös vakiintunut osa kirjaston arkea. Perhekerhossa pidämme satuhetkiä ja tietoiskuja sekä esittelemme ajankohtaista kirjallisuutta vanhemmille.

Jatkamme resurssien mukaan sanataidepajoja, yökirjastoja, kirjailijaesittelyjä jne. 

Lisätietoa: 

Yhteistyökumppanin rahoitusosuuteen on laskettu tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen liittyvää työtä. Perhekerhosta mukaan on laskettu vain esittelyyn kulunut aika, koska toiminta on olemassa hankkeessa riippumatta.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 941
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 440
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€600

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
24kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
369henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
27kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
723henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi