Lukuintoa, tekniikkaa ja suvaitsevaisuutta
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Uuraisten kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Topintie 2
41230
Kirjaston puhelin : 
014-2672650
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@uurainen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Uura
Y-tunnus : 
0177224-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Puntala
Puhelin : 
014 2672651
Sähköposti : 
minna.puntala@uurainen.fi
Hankkeen tavoite: 

Eri kohderyhmien lukemisharrastuksen ja kirjailijatietämyksen edistäminen Uuraisten kunnassa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtuminen määrä
Osallistujien määrä

Kuvaus : 

Kirjaston haasteena on innostaa ja ylläpitää erilaisten asiakkaiden lukuintoa ja houkutella uusia käyttäjiä kirjastopalveluiden käyttäjiksi. Tarjoamme hankkeessa teemallista sanataidetta kohdennetusti, olennaisia ovat erilaiset vierailut. Tapahtumien yhteyteen järjestettävät aineistonäyttelyt lisäävät tietämystä kirjaston tarjonnasta ja palveluista. Onnistunut vierailu saa aineistot liikkeelle. Pyrimme kierrättämään hyviä vieraita mm. Äänekosken kirjaston suuntaan vaikka meillä itsenäiset rahoitukset onkin. Kirjaston ja koulun yhteistyössä mediakasvatus ja monilukutaidot ansaitsevat huomiota. Uuraisilla Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma liitetään v. 2016 koulun opetussuunnitelmaan. Valmistaudumme tähän mediaosaamista tukevien käytäntöjen kokeilulla, jossa yhdistyvät erilaiset mediakasvatustapahtumat (satutuokiot, pajat, näyttelyt). Hankitaan 8 iPadia, joiden avulla voidaan harjoitella ja kokeilla oppilasryhmien kanssa mediataitoja paikkaan sitoutumatta esim. pajoissa kyläkouluilla. (Laiteiden teknisistä vaatimuksista ja tapahtumien teknisestä toteutuksesta on keskusteltu kunnan ATK-tuen kanssa.) Mediaosaaja Sari Kanala pajaohjaajana. Poikien lukutaito on oma haasteensa: PISA-arvioinnissa todettiin, että tytöt lukevat kaikissa maissa poikia paremmin. Suomessa ero tyttöjen hyväksi on OECD-maiden suurin. Heikot lukijat ovat siis usein poikia. Hankkeen keskiössä on mm. poikien lukutaidon kehittäminen. Mahdollisia vieraitamme ovat esim. lukuintolähettiläs Aleksi Delikouras, kirjailijat Pasi Lönn ja Kari Vaijärvi, Harri István Mäki sekä lukuintolähettiläs Siri Kolu. Sarjakuvakerronta innostaa lukemaan ja ansaitsee arvostusta, sarjakuvavinkkauksen avulla tutustutaan sarjakuvateoksiin ja niiden tekijöihin sekä erilaisiin tyyleihin ja teemoihin sarjakuvassa. Sarjakuvan avulla heikko lukija voi jopa löytää lukemisen idean. Kirjavinkkari Markku Kesti ja Milla Paloniemi sekä Anni Nykänen ovat mahdollisia sarjisvieraitamme. Teemana on myös kansainvälisyys, ihmisten kohtaaminen ja suvaitsevaisuus: Uurainen pieni ja sangen homogeeninen kantasuomalainen kunta, jossa suvaitsevuus ja erilaisten kulttuurien kohtaaminen rikastuttaisivat koululaisten arkea. Ideana tarjota suvaitsevuuteen kannustavia ja samalla lukemaan innostavia vierailuja erityisesti koululaisille. Mahdollisia vieraitamme ovat kirjavinkkari Marja-Leena Mäkelä sekä Wilson Kirwa. Nojatuolimatkat tuovat erilaisia kulttuureja lähelle helposti, tiedossa on ainakin venäläinen teematapahtuma, jonka vieraina kirjastonjohtaja Viktoria Kulmala (kirjavinkkaus ja nojatuolimatka venäläiseen kohteeseen), taiteilija Paula Marttila sekä kirjastonjohtaja Aira Kärkkäinen (venäläisen kulttuurin luento ja paja). Muut nojatuolimatkat räätälöidään tarjonnan mukaan eri maita koskeviksi paljolti paikallisin voimin. Suvaitsevuus ei ole välttämättä helppoa ja erilaisuus voi pelottaa: Kouluvierailuissa ei ole tarkoitus karttaa vaikeita aiheita vaan nimenomaan nostaa niitä esille tarpeen mukaan. Tähän mainioita vierailijoita ovat kirjavinkkarit Reetta Saine ja Jaana Kakkonen sekä kirjailija Terhi Rannela. Uuraisten koulujen teemana vuodelle 2015 on lähiympäristö, ja pyrimme hyödyntämään tätä myös kirjaston toiminnassa. Ideana on luoda sanataidetta ja kotiseutumuseokokoelmaa yhdistäviä pajoja, jotka kohdennetaan lapsille ja ikääntyneille. Vanhus- ja vammaistyölle ideoidaan sanataidevierailuja, jotka suunnataan vanhusten ja vammaisten arkiympäristöön. Keskisuomalaiset kirjailijat ovat resurssi, jota hyödynnetään hankkeessa. Vieraitamme ovat mahdollisesti kirjailijat Marika Laijärvi, Risto Urrio, kouluttaja-kirjailija Vesa Karvinen, kirjailijat Sari Kanala, Pirjo Hassinen, Hannele Huovi ja Aino Suhola sekä dramaturgi-kirjailija Annukka Kiuru (Tonttu Toljanterin käsikirjoittaja). Vierailut tukevat myös jo käynnistynyttä lukupiiritoimintaa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Uuraisten kunnan sivistystoimi, vanhustyö, kulttuuri- ja museotoimi ja nuorisotoimi, Uuraisten 4 h, Uuraisten MLL
Aiemmat hankkeet: 

Sähköä ja säpinää kirjastoon Sanataidetta ja tekniikkaa kehiin - aineistot kiertoon Sarjakuvaa! Uuteen tietojärjestelmään Uuraisten kunnankirjastolla Hyvinvointia kirjastosta

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeessa järjestettiin ryhmille kohdennettuja kirjallisuuteen ja sanataiteeseen liittyviä tapahtumia sekä kirjastolla että esim. koulukeskuksen ja vanhustyön tiloissa. Hankkeessa keskityttiin käyttämään olemassa olevaa tekniikkaa ja painotettiin lukemisharrastuksen kehittämistä sekä lukuintoa nimenomaan sisältöjen kautta. Suunnitelluista teemoista toteutuivat poikien lukemisharrastuksen kehittäminen, suvaitsevuus, sarjakuva sekä kansainvälisyys.

Kirjailija Harri Istvan Mäki esiintyi koulukeskuksen 3. – 4. luokille. Mäki kertoi työstään ja tuotannostaan. Vierailussa näkyi suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys, koska Mäen juuret ovat Unkarissa ja hänellä on hyvin monipuolinen kulttuuritausta eri taiteenlajeista. Kirjailija-elokuvaohjaaja Aleksi Delikouraksen vierailu koulukeskuksen 7. luokille tuki erityisesti poikien lukemisharrastusta. Delikouras tarjosi samastumispintaa myös niille kuulijoille, jotka eivät koe teini-iässä koulunkäyntiä ensisijaiseksi elämäntehtäväkseen. Sarjakuvataiteilija Milla Paloniemi veti yläasteen oppilaille sarjakuvapajat sekä kertoi työstään ja sarjakuvataiteilijan ammatista. Vierailua täydennettiin itsenäisesti sarjakuvasisältöisillä osioilla arkikoulutyössä. Kirjastossa on järjestetty lukuisia aineistonäyttelyitä vierailujen teemoja noudattaen.

Muistijälkiä-lukupiiri kokoontui kirjastolla 5 kertaa – lukupiiritoiminta juurtui hankkeen aikana kuntaan hyvin. Harri Istvan Mäki esiintyi vanhustyön päiväkerholaisille sanataidehetkessä, jossa paneuduttiin hänen kasvuunsa kirjailijana ja käsikirjoittajana. Mäki oli valovoimainen ja kohderyhmälleen räätälöity suvaitsevuuslähettiläs verratessaan unkarilaista ja suomalaista mielenmaisemaa toisiinsa.

Uuraisten kirjaston 20-vuotisjuhlaohjelman osana kuultiin Aira Kärkkäisen luennot Aleksis Kivestä ja Aino Kallaksesta, taiteilija Paula Marttila ohjasi lopuksi teemoihin suunnitellut pajatyöskentelyt. Juhlaviikon ohjelmaan kuului myös kirjailija Marja Korhosen vierailu. Kärkkäinen ja Marttila toteuttivat hankkeen aikana myös Venäläiset myyttiset hahmot- sekä Kissojen kulttuurihistoria-pajat sekä Sergei Jeseninin elämä ja runous-kokonaisuuden. Kirjailija Risto Urrion ja Sari Kanalan sanataidetuokiot kirjaston joulutapahtumassa toteutettiin vanhainkodilla, kunnanvirastolla sekä kirjastolla.

Hankkeen puitteissa toteutui useita alakouluikäisten ja pienempien sanataidetuokioita: Saippa Saimaannorppa-kirjan teemoja noudattava satutuokio kirjastolla; Pääsiäissanataidetuokiot koulukeskuksen eskareille ja ekaluokkalaisille; Sanataidesatutuokiot Pikkulan ja Hirvasen päiväkodeissa toteuttajana Sari Kanala.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeella saatiin hyvin esille kirjallisuutta ja kirjailijoita kunnassa. Vierailujen jälki on pitkä, koska ideat ja esimerkiksi erilaiset kirjalistat palvelevat kauan vierailujen jälkeenkin sekä kirjastoa ja kouluja. Kirjaston rooli aktiivisena toimijana saatiin hankkeella näkyväksi. Koska saatu rahoitus oli pienempi kuin mitä haettiin, myös omarahoitus jäi pienemmäksi - hanke muotoutui resurssien mukaiseksi kohdentamalla järjestetyt vierailut mahdollisimman tehokkaasti.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjailijavierailuja jatketaan ja ne muodostavat oman osionsa kunnan kulttuuriopetussuunnitelmassa. Lukupiiritoiminta jatkuu juurruttuaan osana JKL:N kansalaisopiston toimintaa, kirjasto tarjoaa toiminnalle tilat ja auttaa aineistojen hankkimisessa. Lukemisharrastuksen tärkeyttä korostetaan jatkossakin kirjaston käyttäjäryhmille ja innostetaan lukuintoa erilaisin asiantuntijavierailuin.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/1015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 190
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
31kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
724henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000