Lukuintoa vertaisvinkkauksella ja kirjailijatapaamisilla
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kotkan kaupunginkirjaston markkinointimateriaali
Kotkan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 204
48101
Kirjaston puhelin : 
(05) 234 4575
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kotka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kotka
Y-tunnus : 
0160225-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Katariina Kupiainen
Puhelin : 
0400 935 923
Sähköposti : 
katariina.kupiainen@kotka.fi
Kuvaus : 

Tausta ja tavoitteet

Kotkaa on perinteisesti pidetty kirjailijakaupunkina ja tälläkin hetkellä paikkakunnalla asuu useita nimekkäitä kirjailijoita. Kuitenkin kotkalaisten kirjastonkäyttö jää hieman alle valtakunnan keskiarvon, vaikka eri ikäryhmien lukemaan innostamiseksi tehdään jatkuvasti töitä. Yhtenä syynä lainauslukujen jäämiseen keskiarvon alle on alhainen aineistomääräraha, joka on ollut asukaslukuun suhteutettuna valtakunnan hännänhuippujen joukossa jo vuosia. Kotkassa toimiva Pekkas-Akatemia järjestää perinteisiä kirjailijavierailuja pääkirjastossa, mutta niiden lisäksi tarvitaan matalan kynnyksen vuorovaikutteisia tapaamisia kirjailijoiden kanssa. Tämän hankkeen tarkoituksena on lisätä lasten, nuorten ja aikuisten lukuintoa tarjoamalla tilaisuus tapaamisiin ja keskusteluihin elävien kirjailijoiden kanssa sekä niin ammattilaisten kuin asiakkaiden lukuvinkkauksella.

Kotkan pääkirjastossa ja Karhulan kirjastossa toimivat kaikille avoimet lukupiirit, joiden vieraaksi on tarkoitus kutsua kirjailijoita lisäämään lukupiirien elävyyttä ja vetovoimaa. Tavoitteena on, että tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia ja keskustelevia ja niihin voivat osallistua muutkin kuin varsinaiset lukupiiriläiset. Suunnitelmissa on myös yleisötapahtumien sarja, jossa niin henkilökunta kuin asiakkaatkin voivat ”vertaisvinkata” lukemistaan kirjoista toisille asiakkaille matalan kynnyksen periaatteella. Tähän tapahtumasarjaan on tarkoitus kutsua vieraaksi myös kirjailijoita kertomaan omista lukuvinkeistään ja omasta kirjailijantyöstään. Tarkoitus on vinkata sekä kauno- että tietokirjallisuutta, samoin kutsuttavat kirjailijat voivat olla myös tietokirjailijoita. Lasten ja nuorten lukuintoa on tarkoitus lisätä paitsi henkilökunnan tekemällä säännöllisellä kirjavinkkauksella, myös elävien kirjailijoiden vierailuilla. Kirjailijavierailut ajoitetaan erilaisille teemaviikoille ja –päiville, kuten Etelä-Kymenlaakson kunnissa vietettävälle satuviikolle lokakuussa, Kymenlaakson nuorisokulttuuriviikolle marraskuussa ja lukuviikolle huhtikuussa. Kyseisillä teemaviikoilla järjestetään myös muita tapahtumia kohderyhmille.

Toimenpiteet

Pääkirjaston ja Karhulan lukupiirit kutsuvat kirjailijavieraita. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja keskustelevia. Haastattelijaa ei tarvita, lukupiiriläiset voivat valmistella etukäteen kysymyksiä. Molemmissa lukupiireissä yksi kirjailijavieras syksyllä 2014, keväällä 2015 ja syksyllä 2015, yhteensä  kuusi kirjailijavierailua.

Lukuvinkkaus: kirjailijat kertovat omista suosikkikirjoistaan, esim. 5 parasta, ja omasta kirjailijantyöstään. Kirjailijoiden vinkit julkaistaan myös kyyti.fi-sivulla ja jaetaan kirjaston Facebook-sivulla. Samassa tilaisuuksien sarjassa myös kirjaston henkilökunta ja asiakkaat vinkkaavat kirjoja matalan kynnyksen periaatteella, ”vertaisvinkkaus”, sekä kauno- että tietokirjoja. Asiakkaiden houkuttelemiseksi vinkkaamaan voidaan aluksi käyttää pientä porkkanaa, kuten kirjapalkintoja. Yhteensä kuusi kirjailijavierasta välillä syyskuu 2014 – marraskuu 2015.

 Lastenkirjailijavierailu satuviikolla lokakuussa 2014 ja 2015, nuortenkirjailijavierailu nuorisokulttuuriviikolla marraskuussa 2014 ja lukuviikolla huhtikuussa 2015. Lisäksi lastenkirjailija helmikuussa 2015 joko Runerbergin tai Kalevalan päivänä ja nuortenkirjailija Aleksis Kiven päivänä lokakuussa 2015. Yhteensä kuusi kirjailijavierasta, jotka vierailevat saman päivän aikana kirjastossa ja yhdessä koulussa tai päiväkodissa.

  

Budjetti

Hankkeen budjetti koostuu yhteensä 18 kirjailijavierailun kustannuksista matkakuluineen ajalla 1.9.2014-31.10.2015, vierailuista kuuteen sisältyy kaksi esiintymistä. Lisäksi budjettiin sisältyy markkinointi- ym. kuluja. Omavastuu koostuu henkilökunnan työpanoksesta lukupiirien ja vertaisvinkkaus-tapahtumasarjan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä lastenosaston henkilökunnan työpanoksesta sekä materiaaleista.

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke painottui aikuisten tietokirjailijavierailuihin, joita järjestettiin kaikkiaan kuusi sekä lasten- ja nuortenkirjailijoiden vierailuihin, joita oli yhteensä viisi. Lisäksi järjestettiin kolme aikuisten kaunokirjallisuusaiheista tapahtumaa ja kirjaston henkilökunta piti kaksi yleisötilaisuutta, joissa vinkattiin tietokirjallisuutta.

Lasten ja nuorten kirjailijavieraat (Jyri Paretskoi, Tittamari Marttinen, Kalle Veirto, Salla Simukka, Tuula Kallioniemi) vierailivat kaikilla kaupungin yläkouluilla, kolmella alakoululla sekä toisessa kaupungin lukioista. Osalla kirjailijoista oli myös erillinen iltatilaisuus kirjastoissa.  Vierailuilla tavoitettiin 1106 kuulijaa. Kirjailijavalinnoilla pyrittiin mm. nostamaan poikien lukuinnostusta, vahvistamaan lasten sidettä kirjastoon sekä tuomaan esille kirjailijan ammattia, josta voi nousta myös kansainväliseen menestykseen. Yhden kirjailijan jättämä jälki on rajallinen ja kertaluontoinen, joten olisi tärkeää saada kirjailijavieraita säännöllisesti, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus altistua kirjalliselle kulttuurille ja sen hyvää tuoville vaikutuksille kouluaikanaan. Tavoitteena onkin jatkossa pyrkiä yhteistyössä opetustoimen kanssa varmistamaan, että lapset ja nuoret tapaisivat elävän kirjailijan kaikilla kouluasteillaan vähintään joka toinen vuosi.

Tietokirjailijavieraat (Antti Heikkinen, Niina Junttila, Petri Pietiläinen, Ari Turunen, Teemu Keskisarja, Jaakko Hämeen-Anttila) valittiin osittain asiakkaiden toivomusten mukaan, osittain aiheiden ajankohtaisuuden ja osittain sen mukaan, minkä aiheiden arvioitiin kiinnostavan asiakkaita. Kirjailijoilta pyydettiin etukäteen lista myös heidän suosittelemistaan kirjoista ja listat julkaistiin kirjaston netti- ja facebook-sivuilla. Kirjastossa oli myös hyvissä ajoin esillä kunkin kirjailijan teoksia sekä aiheeseen liittyvää muuta aineistoa. Nämä asiat auttoivat tapahtumien markkinoinnissa. Tietokirjallisuustapahtumissa kerättiin sekä kirjallista että suullista palautetta ja palaute oli kauttaaltaan positiivista. Tilaisuuksia toivottiin järjestettävän lisää. Yhteensä tilaisuuksissa oli lähes 400 kuulijaa. Eniten yleisöä kiinnosti Jaakko Hämeen-Anttilan tilaisuus, jota oli kuulemassa 170 henkeä.

Henkilökunnan pitämiä tietokirjavinkkauksia tuli sen sijaan kuulemaan harmillisen pieni yleisömäärä. Hankkeen alkuperäinen tavoite saada myös asiakkaat vinkkaamaan toisilleen ei toteutunut. Ilmeisesti julkinen esiintyminen yleisön edessä, vaikka pienenkin, on liian suuri kynnys. Jatkossa kannattaa keskittyä helpommin toteuttaviin tapoihin, jolloin asiakkaat voivat vaikka vain nostaa esille tai laputtaa muille suosittelemiaan kirjoja. Myös henkilökunnan aiheen mukaiset vinkkaukset tai uutuuskirjaesittelyt kannattaa suunnata täsmäyleisöille kuten erilaisille harrastusjärjestöjen jäsenille.

Lukupiirien kirjailijavierailuita toteutui lopulta vain yksi, kun Helena Ruuska vieraili kirjastossa Eeva Joenpelto -elämäkerran merkeissä. Lukupiiriläiset olivat tutustuneet Eeva Joenpellon tuotantoon ja valmistelleet etukäteen kysymyksiä aiheesta. Tilaisuus oli kaikille avoin ja keräsikin n. 50 hengen yleisön. Palaute oli kauttaaltaan kiittävää. Muita kaunokirjallisuuteen liittyviä tapahtumia olivat Rosa Liksomin ja Elina Hirvosen vierailut.

Hankkeen vaikutuksia kotkalaisten lukuinnostukseen on vaikea täsmällisesti arvioida, mutta ainakin saatu palaute on ollut positiivista ja kirjasto on ollut hyvin esillä mediassa lukuisten tapahtumien vuoksi. Tapahtumien yhteydessä on myös nostettu esille kuhunkin aiheeseen tai kirjailijaan liittyvää aineistoa. Usein kuulee kaupunkilaisten sanovan, että "teillä kirjastossa on sitten ihania kirjailijavierailuja ja muita tapahtumia", joten aivan väärillä jäljillä emme varmaankaan ole.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjallisuuden ja kirjailijoiden esillä pitämistä jatketaan käytettävissä olevien resurssien mukaan. Toiminnan suunnitelmallisuus ja jatkuvuus tulisi turvata niukoista resursseista huolimatta mm. tekemällä yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden ja yhdistysten kanssa.

Jatkossakin panostetaan erityisesti henkilökunnan tekemään lasten ja nuorten kirjavinkkaukseen, jolla saavutetaan vuosittain suuri osa tietyn kouluasteen oppilaista. Opetustoimen kanssa pyritään pääsemään sopimukseen säännöllisten kirjailijavierailujen järjestämisestä ja kustannusten jakamisesta, sillä kirjaston resurssit eivät tähän yksin riitä. 

Tietokirjallisuuden esillä pitämistä kaunokirjallisuuden rinnalla jatketaan pyrkimällä saamaan ainakin muutamia kiinnostavia tietokirjailijoita vuosittain vierailulle kirjastoon. Rajoituksena ovat tässäkin rahalliset resurssit. Kirjastolla on ollut hyvää yhteistyötä Suomen Tietokirjailijat ry:n aluetoiminnan kanssa ja tätä yhteistyötä pyritään jatkamaan ja elvyttämään.

Henkilökunnan pitämiä kirjavinkkauksia ja -esittelyjä jatketaan, mutta ei välttämättä kaikille avoimina yleisötilaisuuksina vaan suunnittelemalla tilaisuudet yhdessä erilaisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Asiakkaiden vinkkaukseen pyritään löytämään mahdollisimman helppo ja vaivaton toteutustapa.

 

Aloituspäivämäärä : 
13/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 460
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 960
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 160
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 160
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
17kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 643henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000