Lukuintoa vinkkauksesta
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Parkanon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Parkanontie 57
39700
Kirjaston puhelin : 
044 7865560
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@parkano.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parka
Y-tunnus : 
0136311-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Paula Latvajärvi
Puhelin : 
044 7865561
Sähköposti : 
paula.latvajarvi@parkano.fi
Kuvaus : 

Kirjaston henkilökunnan vähyyden takia "omatekoinen" kirjavinkkaus lasten ja nuorten keskuudessa on riittämätöntä. Valtakunnallisella Lukuinto-ohjelmalla ollaan jälleen kiinnittämässä huomiota lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitoon ja lukemisharrastukseen.

Lukuintoa vinkkauksesta -hankkeen avulla kutsutaan vierailevia kirjavinkkareita Parkanon esikouluun, peruskoulun ala- ja yläluokille ja lukioon. Esikoulussa hankkeen avulla tuetaan syksyllä 2012 aloitettua satudiplomitoimintaa, jossa perheitä yllytetään lukemaan yhdessä. Vinkkari antaa uusia vihjeitä lukemisen sisältöihin ja tapaan lukea. Alaluokille kutsutaan lukemiseen innostava vinkkari, jonka vinkkaamista kirjoista tehdään koululle listat vastaista käyttöä varten. Vinkkari käy myös Parkanon ainoalla kyläkoululla Pohjois-Parkanossa sekä perusopetuksen pienryhmissä. Yläkoululla vierailee sarjakuvavinkkari, joka mahdollisesti musiikin tukemana innostaa sarjakuvien maailmaan. Tämän toivotaan herättävän myös poikien lukuintoa. Sarjakuvia vinkataan ja sarjakuvien historiasta luennoidaan  myös lukiossa.

Vinkattavia ryhmiä on kaikkiaan noin 45-47, koska pienissä ryhmissä asia menee paremmin perille.

Vinkkauksen jälkeen lapset ja nuoret kirjoittavat lukukokemuksistaan Piki-verkkokirjastoon jakaakseen myönteisiä kokemuksiaan muille.

Hanke toteutetaan yhdessä Kihniön kunnankirjaston kanssa, jonne haetaan avustusta samantapaiseen hankkeeseen. Vinkkarivierailut voidaan sopia yhtaikaa molempiin.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Parkanon koulut, mukaanlukien esiopetus

Kihniön kunnankirjasto

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Parkanossa vieraili kaksi ulkopuolista kirjavinkkaria, jotka pitivät vinkkaustunteja yhteensä 35 esikoululaisista lukiolaisiin.  Pohjois-Parkanon kyläkoulu sai vinkkarivieraan päiväksi ja vinkkari Jaana Kakkonen vinkkasi myös perusopetuksen pienryhmissä. Vinkkaaminen nosti lukuintoa, tutustutti lapsia ja nuoria uusiin kirjoihin ja oli varmasti omalta osaltaan nostamassa Parkanon kirjaston lainauslukuja vuonna 2013. Matti Karjalainen tutustutti nuoria ansiokkaasti sarjakuvien maailmaan ja niiden lainaus ainakin lähti lentoon ja varausjonojakin syntyi. Hankkeella oli siis toivottu vaikutus lukuinnon nostattajana.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjavinkkareiden kirjalistat ovat ahkerassa käytössä edelleenkin kun lapsille ja nuorille etsitään hyvää lukemista. Olisi hyvä, jos vinkkaustoiminta voisi olla jatkuvaa, mutta silloin tällöin toteutettunakin se virkistää äidinkielen opetusta ja lukemisen harrastusta.

Aloituspäivämäärä : 
18/08/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 200
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 510
Oma rahoitus yhteensä: 
€510
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
35kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
680henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013