Lukuintoa vinkkauksesta
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Parkanon kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Parkanontie 57
39700
Bibliotekets telefonnummer : 
044 7865560
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@parkano.fi
ISIL-kod : 
FI-Parka
FO-nummer : 
0136311-0
Ansvarsperson : 
Paula Latvajärvi
Telefonnummer : 
044 7865561
E-post : 
paula.latvajarvi@parkano.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjaston henkilökunnan vähyyden takia "omatekoinen" kirjavinkkaus lasten ja nuorten keskuudessa on riittämätöntä. Valtakunnallisella Lukuinto-ohjelmalla ollaan jälleen kiinnittämässä huomiota lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitoon ja lukemisharrastukseen.

Lukuintoa vinkkauksesta -hankkeen avulla kutsutaan vierailevia kirjavinkkareita Parkanon esikouluun, peruskoulun ala- ja yläluokille ja lukioon. Esikoulussa hankkeen avulla tuetaan syksyllä 2012 aloitettua satudiplomitoimintaa, jossa perheitä yllytetään lukemaan yhdessä. Vinkkari antaa uusia vihjeitä lukemisen sisältöihin ja tapaan lukea. Alaluokille kutsutaan lukemiseen innostava vinkkari, jonka vinkkaamista kirjoista tehdään koululle listat vastaista käyttöä varten. Vinkkari käy myös Parkanon ainoalla kyläkoululla Pohjois-Parkanossa sekä perusopetuksen pienryhmissä. Yläkoululla vierailee sarjakuvavinkkari, joka mahdollisesti musiikin tukemana innostaa sarjakuvien maailmaan. Tämän toivotaan herättävän myös poikien lukuintoa. Sarjakuvia vinkataan ja sarjakuvien historiasta luennoidaan  myös lukiossa.

Vinkattavia ryhmiä on kaikkiaan noin 45-47, koska pienissä ryhmissä asia menee paremmin perille.

Vinkkauksen jälkeen lapset ja nuoret kirjoittavat lukukokemuksistaan Piki-verkkokirjastoon jakaakseen myönteisiä kokemuksiaan muille.

Hanke toteutetaan yhdessä Kihniön kunnankirjaston kanssa, jonne haetaan avustusta samantapaiseen hankkeeseen. Vinkkarivierailut voidaan sopia yhtaikaa molempiin.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Parkanon koulut, mukaanlukien esiopetus

Kihniön kunnankirjasto

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Parkanossa vieraili kaksi ulkopuolista kirjavinkkaria, jotka pitivät vinkkaustunteja yhteensä 35 esikoululaisista lukiolaisiin.  Pohjois-Parkanon kyläkoulu sai vinkkarivieraan päiväksi ja vinkkari Jaana Kakkonen vinkkasi myös perusopetuksen pienryhmissä. Vinkkaaminen nosti lukuintoa, tutustutti lapsia ja nuoria uusiin kirjoihin ja oli varmasti omalta osaltaan nostamassa Parkanon kirjaston lainauslukuja vuonna 2013. Matti Karjalainen tutustutti nuoria ansiokkaasti sarjakuvien maailmaan ja niiden lainaus ainakin lähti lentoon ja varausjonojakin syntyi. Hankkeella oli siis toivottu vaikutus lukuinnon nostattajana.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjavinkkareiden kirjalistat ovat ahkerassa käytössä edelleenkin kun lapsille ja nuorille etsitään hyvää lukemista. Olisi hyvä, jos vinkkaustoiminta voisi olla jatkuvaa, mutta silloin tällöin toteutettunakin se virkistää äidinkielen opetusta ja lukemisen harrastusta.

Projektet börjar : 
18/08/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 500
Egen finansiering: 
€700
Budget sammanlagt: 
€4 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 510
Egen finansiering: 
€510
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
35kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
680henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013