Lukuintoa ylöjärveläisille lapsille ja nuorille
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ylöjärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Koivumäentie 2
33470
Kirjaston puhelin : 
040 133 1431
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ylojarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ylo
Y-tunnus : 
0158221-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marko Ojala
Puhelin : 
050 390 4619
Sähköposti : 
marko.ojala@ylojarvi.fi
Kuvaus : 

Ylöjärven kaupungissa lasten suhteellinen osuus väkiluvusta on Suomen suurimpia. Lasten- ja nuorten kirjastopalveluihin onkin luonnollisesti panostettu paljon. Uudella kirjastoautolla on yhteensä 27 erittäin aktiivisesti käytettyä koulu- ja päiväkotipysäkkiä. Auton lainauksesta yli 80 % on lasten ja nuorten aineistoa. Pääkirjastossa ja lähikirjastoissa järjestetään suunnitelmallista kirjastonkäytön ja tiedonhauan opetusta toisen, neljännen ja seitsemännen luokan oppilaille, pidetään satutunteja sekä järjestetään erilaisia lasten tapahtumia. 

Pääkirjasto ja Vuorentaustan koulu ovat mukana Oulun yliopiston koordinoimassa kansallisessa Lukuinto-hankkeessa, jonka tarkoituksena on löytää uusia yhteistyömuotoja koulun, kirjaston ja vanhempien välille lasten lukuinnon lisäämiseksi. Ylöjärven kirjasto on pyrkinyt järjestämään kirjavinkkausta kaikille kuudensille luokille, mutta resurssien vähentyessä palvelua ei ole pystytty tarjoamaan kattavasti. Etenkin kirjastoautossa on havaittu selvä yhteys vinkkausten ja nuortenkirjojen lainaamisen, eli lukuinnon välillä.

Hankkeen tarkoituksena on kokeilla laajasti kirjavinkkauksen vaikutusta lasten ja erityisesti nuorten lukuintoon. Hankkeen aikana vinkataan kattavasti eri luokka-asteiden oppilaita (kolmoset, kutoset ja kasit) ja seurataan lasten- ja nuortenaineistojen lainamäärien kehitystä. Koulutuksella ja vertaistuella rohkaisemme kaikkia lasten- ja nuorten kirjastotyöhön osallistuvia löytämään omat tapansa kirjavinkkaukseen. Tarkoituksena on siis myös vakiinnuttaa laajamittainen kirjavinkkaus osaksi kirjaston toimintaa. Lukuintoa tukevat myös eri kouluilla kiertävät kirjailijavieraat.

Avustus kohdennetaan kiertävän kirjavinkkaajan palkkaamiseen tuntiperusteisesti kahden lukuvuoden aikana ja kirjailijavieraiden palkkioihin. Kunnan omarahoitusosuus koostuu koulutus- ja matkakuluista, kuudesluokkalaisten vinkkauksen ostamisesta nykyisen mallin mukaan sekä markkinointi- ja materiaalikuluista.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Ylöjärven ala- ja yläkoulut

Aiemmat hankkeet: 

Sukella seikkailuun - hurahda tarinaan, Kauhajoki

Elämyksellistä kirjavinkkausta kolmosille, Eura

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana lasten- ja nuorten kaunokirjallisuuden lainaus saatiin kääntymään nousuun, vaikka aineistomäärärahaleikkausten takia uuden lasten- ja nuorten kaunokirjallisuuden hankintamäärä on pudonnut vuoden 2012 tasosta 15 %. Hankkeen aikana pidettiin yhteensä 127 kirjavinkkausta ja 3 kirjailijavierailua kouluilla. Yhteensä näissä tapahtumissa oli 2806 osallistujaa. Kouluilta on saatu paljon positiivista palautetta ja kirjastoissa käy vinkkausten jälkeen runsaasti lapsia ja nuoria lainaamassa vinkattua aineistoa. Vinkkauksella näyttää olevan selvä positiivinen vaikutus lasten ja nuorten lukuintoon ja sitä kautta kokoelman hieman vanhempikin aineisto lähtee uudelleen kiertoon.

Jatkotoimenpiteet: 

3., 6. ja 8. luokkien kirjavinkkauksia jatketaan kattavasti ja suunnitelmallisesti myös syksystä 2016 eteenpäin.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 596
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 096
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
130kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 806henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014