Lukukoira kuuntelee ja vinkkaa
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Iisalmen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Bibliotekets telefonnummer : 
0408302712
Bibliotekets e-postadress : 
iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi
ISIL-kod : 
Iisla
FO-nummer : 
9086071-6
Ansvarsperson : 
Tuija Sirviö-Lappalainen
Telefonnummer : 
040 489 4006
E-post : 
tuija.sirvio-lappalainen@iisalmi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen päätavoitteena on lasten ja nuorten lukemisen edistäminen, mutta sen lisäksi halusimme testata lukukoiratoiminnan soveltuvuutta kirjastoon, löytää yhteistyökumppanit ja saada kokemuksia lukukoiratoiminnanasta.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

lukukoiratuokiot
kävijämäärä
tapahtumiin osallistuminen

Projektbeskrivning : 

LASTEN KIRJASTOHANKE – LUKUKOIRA KUUNTELEE JA VINKKAA

Verkostoitunutta kumppanuutta ja yhteistyötä tarvitaan - - Vuoropuhelu ja asukkaiden kanssa yhdessä tekeminen, esimerkiksi ammatti-, harrastaja- ja opiskelijaryhmien kanssa opastaa kirjastoja tuntemaan heterogeenisen käyttäjäkunnan moninaista arvopohjaa, tapoja toimia sekä tiedon tarpeita. (OKM, Kirjastopolitiikka 2015 s. 17.)

Hankkeen tarkoituksena on kokeilla lukukoiratoimintaa Iisalmen kaupunginkirjaston lasten- ja nuortenosastolla. Lukukoiria toimii jo runsaasti ympäri Suomea, ja aiheesta on tehty tutkimuksia. Pitkäsen (2014: 40) mukaan lukukoiratoiminta tukee kirjaston yhtä perustehtävää eli lukemisharrastuksen tukemista, joten tämän kaltainen toiminta sopii hyvin kirjastoon. Aikaisemmin Savonia-ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokeilemasta lukukoiratoiminnasta saatiin hyvää palautetta, ja tämän ansiosta lukukoiratoimintaa haluttaisiin tarjota asiakkaille säännöllisesti kirjastossa. Pohjois-Savossa lukukoiratoimintaa on Kuopiossa ja Maaningalla, mutta Ylä-Savossa hanke olisi ensimmäinen laatuaan. Iisalmen kaupunginkirjasto on osa Rutakko-kirjastoverkkoa ja voisimme jakaa hankkeesta saatuja tuloksia sekä kokemuksia kirjastojen kesken.

Tavoitteena on löytää yhteistyökumppanit lukukoiratoimintaan, saada kokemuksia toiminnasta ja sen vaikutuksista. Jos hanke onnistuu, voidaan harkita toiminnan vakiinnuttamista kirjaston yhdeksi palveluksi muiden joukossa. Hankkeen aikana tullaan keräämään palautetta sekä toimintaan osallistuvilta että muilta asiakkailta. Tällä pyritään varmistamaan, että toiminta soveltuu kirjaston käyttöön. Kirjasto haluaa olla tukemassa lasten lukutaidon edistämistä. Lukukoiratoiminta voi madaltaa kynnystä tulla kirjastoon. Hankkeen päätavoitteena onkin edistää alueellisesti lukemisharrastusta ja antaa myönteinen kuva kirjastosta alueen asukkaille.

Hankkeen käynnistys- ja lopetusvaiheessa hankkeessa työskentelee projektityöntekijä, joka koordinoi hanketta. Lukukoira ohjaajineen on tavattavissa kirjaston satunurkkauksessa joka toinen viikko eli kaksi kertaa kuukaudessa. Yksi kerta kestää n. tunnin. Lapsiasiakkaat voivat mennä vapaasti lukemaan valitsemaansa kirjaa koiralle. Samalla ohjaaja voi keskustella lasten kanssa yleisesti koiran hoitamisesta ts. jakaa tietoutta myös siitä. Lukutuokioiden lisäksi lukukoira voi olla mahdollisesti mukana myös kirjavinkkauksessa ja kirjaston tapahtumissa.

Lukukoiratoiminnasta uutisoidaan keväällä 2015 lanseerattavassa verkkokirjastossa uutisten ja aineistovinkkausten muodossa.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Iisalmen kaupunginkirjasto haki hankerahoitusta, jolla oli tarkoitus testata lukukoiratoiminnan soveltuvuutta kirjaston lasten ja nuorten osastolla. Tavoitteena oli löytää yhteistyökumppanit, saada kokemuksia toiminnasta ja sen vaikutuksista. Päätavoitteena oli lasten ja nuorten lukutaidon edistäminen alueellisesti. Hankkeen aikana haluttiin myös kerätä palautetta sekä toimintaan osallistuvilta asiakkailta että muilta asiakkailta. Hankkeen toteutusajaksi arvioitiin alustavasti 1.4.2015-31.3.2016.

Webbsidor, publikationer och material: 

Lukukoirat Rutakko-kirjastoissa
https://rutakko.verkkokirjasto.fi/web/arena/detail?p_auth=7pJeKV4E&p_p_id=articleDetail_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_qX2zxXvcCfNj__column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_item_id=8ade8d9a-542819fe-0155-72b2cbeb-657a%3AArticle%3A0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=status%3AReady+OR+status%3APending+OR+status%3ADraft&search_item_id=8ade8d9a-542819fe-0155-72b2cbeb-657a%3AArticle%3A0

Lukukoirat keväällä 2017 Iisalmessa
https://rutakko.verkkokirjasto.fi/web/arena/detail?p_auth=7pJeKV4E&p_p_id=articleDetail_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_qX2zxXvcCfNj__column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_item_id=8ada8275-518accc6-0151-8bd54c00-09c2%3AArticle%3A0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=subject%3Ahankkeet&search_item_id=8ada8275-518accc6-0151-8bd54c00-09c2%3AArticle%3A0

Lukukoiratoiminta laajenee Rutakko-kirjastoissahttps://rutakko.verkkokirjasto.fi/web/arena/detail?p_auth=7pJeKV4E&p_p_id=articleDetail_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_qX2zxXvcCfNj__column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_item_id=8ade8d9b-554f02de-0155-a62b98fb-0951%3AArticle%3A0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=subject%3Ahankkeet&search_item_id=8ade8d9b-554f02de-0155-a62b98fb-0951%3AArticle%3A0

Lukukoira kutsuu lukemaan kirjastoon. Iisalmen sanomat 9.1.2016
http://www.iisalmensanomat.fi/lukukoira-kutsuu-lukemaan-kirjastoon/

Entinen lukukoirasivu (löytyy edelleen haulla)
https://rutakko.verkkokirjasto.fi/web/arena/lukukoira

Lukukoira Instagramissa
https://www.instagram.com/p/BLdTWd3hL74/?taken-by=iisalmenkirjasto
https://www.instagram.com/p/BJngzO5j2-_/?taken-by=iisalmenkirjasto
https://www.instagram.com/p/BJnCpJWju6b/?taken-by=iisalmenkirjasto
https://www.instagram.com/p/BD-F0Z5veLt/?taken-by=iisalmenkirjasto
https://www.instagram.com/p/BB7p6UxPeEd/?taken-by=iisalmenkirjasto
https://www.instagram.com/p/BBptunXveEr/?taken-by=iisalmenkirjasto
https://www.instagram.com/p/9JNbOZveF5/?taken-by=iisalmenkirjasto

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankeavustusta haettiin lokakuussa 2014. Hankeavustushakemuksen jättämisen jälkeen oltiin yhteydessä paikalliseen kaverikoirayhdistykseen, aikomuksena kysyä kiinnostusta lukukoiratoimintaan jo ennen hankkeen mahdollista aloitusta. Kun hankeavustus saatiin maaliskuussa 2015, kirjastolla oli lukukoiratuokioiden ohjaajat jo valmiina. Hankeavustuksen varmistuttua suunniteltiin lukukoiratuokioiden sisältö alustavasti yhdessä lukukoiraohjaajien kanssa. Näin toimien säästettiin jonkin verran suunnitteluaikaa.

Haettiin vuoden mittaista hanketta, johon olisi sisältynyt kolmen kuukauden projektityöntekijän palkka. Saatu avustus oli noin puolet haetusta. Sopeutetussa budjetissa omarahoitusosuutta nostettiin 20 %:iin. Hankkeessa oli budjetoituna projektityöntekijän noin yhden kuukauden palkka.

Toteutuneesta budjetista voidaan nähdä, että omarahoitusosuus nousi edelleen sopeutetusta, ollen lähes 30 %:a. Budjetti ylittyi noin 900 eurolla. Budjetin ylitys on selitettävissä palkkakuluilla, jotka olivat kokonaisuudessaan enemmän kuin oli alun perin suunniteltu. Omarahoitusosuudesta (1872 €) laskennallinen osuus on noin 860 €:a.

Hanketta koordinoi Iisalmen kaupunginkirjasto. Hankkeen suunnitteluun osallistuivat  va. kirjastotoimenjohtaja Tuija Sirviö-Lappalainen ja kirjastonhoitaja Marja Kettunen sekä toiminnassa mukana olleet ohjaajat Riina Fomin, Susanna Husso ja Johanna Martikainen.

Kauden 2015-2016 aikana mukana olivat ohjaajat Riina Fomin ja Susanna Husso sekä heidän koiransa Kisu (akita), Käpy (suomenlapinkoira) ja Oda (espanjanvesikoira). Riina Fomin jäi pois toiminnasta ennen kauden 2016 aloittamista. Hänen tilalleen onnistuttiin kuitenkin löytämään uusi ohjaaja Johanna Martikainen, jonka koira Vani (shetlanninlammaskoira) on niin ikään mukana kaverikoiratoiminnassa. Lukukoiraohjaajat osallistuivat aktiivisesti ja innokkaasti toiminnan kehittämiseen. He laativat mm. säännöt lukukoiratuokioille tuleville asiakkaille ja olivat mukana ideoimassa tempauksia, joilla saatiin toiminnalle lisää näkyvyyttä.

Ennen lukukoiratuokioiden aloitusta syksyllä 2015 laadittiin toimintaa varten markkinointimateriaalit, teetettiin lukukoirahuivit, lukukoirapassit sekä -leimasin. Kirjastonhoitaja Tuomas Kauppinen laati Iisalmen kaupunginkirjaston lukukoirille oman logon. Logoa on käytetty mahdollisuuksien mukaan kaikessa markkinoinnissa. Koiria varten saatiin lahjoituksena makuualusta, ja hankittiin palkitsemista varten koirankarkkeja.

  Alkusyksystä 2015 toteutettiin lukukoirakysely, jossa kysyttiin sopivaa aikaa lukukoiratunnille. Samassa kyselyssä oli mahdollista kommentoida asiaa muutoinkin. Kyselyn tarkoituksena oli markkinoida uutta palvelua asiakkaille sekä saada palautetta asiakkailta. Kyselyyn oli mahdollista vastata sekä sähköisesti Rutakko-verkkokirjaston kautta että paperilla kirjaston asiakaspalvelussa. Vastausten perusteella määriteltiin sopiva lukukoiran vastaanottoaika.

Vastaanottoaikojen varaamista varten laadittiin varauskalenteri. Lukukoiran vastaanotolle oli alussa mahdollista varata aika Rutakko-verkkokirjaston kautta. Tästä luovuttiin lopulta, sillä lomakkeen kautta tuli koko hankkeen aikana vain yksi yhteydenotto.

 Lukukoiratuokioita järjestetään 2015-2016 joka viikko torstaisin klo 17-18. Tunnissa oli yhteensä neljä 15 minuutin varattavaa aikaa. Lukukoira ottivat syksyllä 2015 vastaan yhteensä 13 kertaa ja tuokioita pidettiin yhteensä 50. Keväällä 2016 lukukoirat ottivat vastaan yhteensä 13 kertaa ja tuokioita oli yhteensä 48. Noin puolet lukukoiran asiakkaista oli nk. ”vakioasiakkaita”, jotka varasivat ajan useammin kuin kerran.

Viikoittainen lukukoiratuokion järjestäminen olisi kuormittanut kuitenkin ohjaajia pidemmän päälle. Tämän vuoksi syksyllä 2016 tuokioita järjestettiin vain kerran kuussa. Vastaanottoja järjestettiin yhteensä 4, joista ensimmäinen oli nonstop-tyyppinen tapahtuma. Nonstop-lukukerroille osallistui yhteensä 50 kävijää tunnin aikana. Normaalivastaanottokertoja oli syksylle vain 3, joille mahtui yhteensä 12 varattavaa aikaa. Kerran kuussa pidettävä lukukoiratuokio oli kuitenkin monin tavoin ongelmallinen. Koettiin mm. että tuokioita oli kysyntään nähden liian vähän. Asiakkaiden ja ohjaajien toiveisiin vastaanottokertojen lisäämisestä päätettiin tarttua. Niinpä lukukoirat ottavat vuoden 2017 alusta vastaan noin kahdesti kuussa.

Lukukoirat osallistuivat hankkeen aikana myös erilaisiin tapahtumiin kuten joulumarkkinoille, Ihmeiden ilta Iisalmessa -tapahtumaan, Pikku Pappilan museoiltaan ja Lastenlauantaihin. Iisalmen kaupunginkirjaston lukukoiratoimintaa käytiin esittelemässä Snellman kesäyliopiston Green Care-koulutukseen (9.4.2016) osallistuneille opiskelijoille. Hankkeen aikana järjestettiin lukukoira teemapäivä (11.2.2016), jolloin oli mahdollista käydä kuvauttamassa itsensä lukukoiran kanssa. Kuvaus kesti tunnin ajan ja oli todella suosittu. Edellä mainittujen tempauksien avulla on pystytty markkinoimaan lukukoiratoimintaa ketterästi ja vähin resurssein.

Ohjaajilta tuli monia hyviä huomioita liittyen käytäntöihin ja joihin yritimme vastata välittömästi. Päätavoitteena ollut lasten lukutaidon edistäminen alueellisesti onnistui omasta mielestämme hyvin.  Ohjaajilta saadun palautteen mukaan osa lapsista kehittyi lukijoina vuoden aikaan huomattavasti. He saivat mm. varmuutta ääneen lukemiseen ja lukemisen ymmärtämiseen. Tuokioille osallistuneet ovat antaneet ohjaajien kautta hyvää palautetta toiminnasta ja ennakkovaraukset tuokioille kertovat jo itsessään palvelun tarpeellisuudesta.

Hankkeen kaikki muokattavissa olleet materiaalit on jaettu Rutakko-kirjastojen kanssa. Hyviä käytänteitä jaettiin myös Kiuruveden kaupunginkirjastolle, joka aloittaa oman lukukoiratoimintansa kevään 2017 aikana.

 

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeen toteutusaika oli 1.6.2015–31.12.2016. Pitkä toteutusaika mahdollisti mm. sopivien toimintatapojen hakemisen ja oikean aikataulun suunnittelun. Lukukoirahankkeesta saatu palaute on ollut positiivista. Olemmekin päättäneet vakinaistaa lukukoiratoiminnan osaksi lasten ja nuorten osaston palvelupalettia.

Ilman hanketta kirjaston olisi ollut vaikeaa saada lukukoiratoimintaa käynnistettyä. Hankeavustuksen avulla pystyttiin mm. luomaan markkinointimateriaalit ja käyttämään aikaa toiminnan suunnitteluun. Vastoinkäymisiä tai suurempia epäonnistumisia ei hankkeen aikana ilmennyt. Suunnitelluista tuokioista jouduttiin poikkeamaan vain kolmesti, jolloin tuokiot peruttiin.

Hankekauden lopussa saatiin kuulla, että Suomen Kennelliitto alkaa kouluttaa koirakoita lukukoiratoimintaan. Iisalmen kaupunginkirjaston lukukoiratoimintaan osallistuvat ohjaajat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa uutta kansallista koulutusta kohtaan. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, kuinka monet lähtevät mukaan Kennelliiton koulutukseen ja millaisia kokemuksia siihen osallistuneilta saadaan. Siihen asti aiomme jatkaa hankkeen aikana hyväksi havaituilla metodeilla eteenpäin.

Projektet börjar : 
01/04/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€11 200
Egen finansiering: 
€1 700
Budget sammanlagt: 
€12 900
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 872
Egen finansiering: 
€1 872
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
39kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
497henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015