Lukukummi – dialogisen lukemisen kehittäminen varhaiskasvatuksessa -hanke
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Seminaarikatu 15
87100
Yhteyshenkilön nimi : 
Teija Mursula
Puhelin : 
0505901105
Sähköposti : 
teija.mursula@kajaani.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukukummi-hankkeen tavoitteena on tukea lukemisen edistämistä varhaiskasvatuksessa. Se liittyy teemaan Elinikäinen oppiminen. Piloteiksi valitut varhaiskasvatusryhmät saavat ”lukukummin”, joka käy vierailulla päiväkodissa ja opettaa myös lastentarhanopettajille dialogisen lukemisen mallia.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Määrälliset mittarit täyttyvät (13 ryhmää, 5 vierailua / ryhmä) ja laatua tarkkaillaan kirjastojen ja varhaiskasvatuksen yhteistyöryhmissä. Hanketyöntekijä havainnoi ja käy keskusteluja sekä lastentarhanopettajien että kirjastolaisten kanssa hankkeen aikana ja varmentaa myös sillä tavalla, että asiat etenevät haluttuun suuntaan. 

Kuvaus : 

Hanke aloitetaan keväällä 2018 valitsemalla lapsiryhmät hankkeeseen. Pienistä kunnista mukaan pääsee 1 ryhmä, keskikokoisista 2 ja isoista 3.

Toimenpiteet:
1. Valitaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa päiväkodit, ryhmäperhepäivähoitajat ja ryhmät, joissa lukukummi vierailee keväällä 2018. Kajaanista hankkeeseen otetaan 3 ryhmää, Sotkamosta/Kuhmosta ja Suomussalmelta 2 ja Ristijärveltä/Puolangalta/Paltamosta ja Hyrynsalmelta 1 ryhmä.
2. Aloitetaan lukukummi-vierailut syksyllä 2018: niitä järjestetään yhteensä 13 lapsiryhmässä 5 kertaa / ryhmä.
3. Hanketyöntekijä auttaa kirjastonhoitajaa/-virkailijaa, joka opettelee dialogisen lukemisen tekniikoita, esim. järjestämään dialogisen satutunnin.

Aikataulutus
huhtikuu 2018–joulukuu 2019

kevät 2018 Projektityöntekijän rekrytointi, lapsiryhmien valinta hankkeeseen
syksy 2018 Lukukummi-toiminta alkaa (13 ryhmää x 5 käyntiä = 65 vierailua)
kevät 2019 Lukukummi-toiminnan jatkon suunnittelu kirjastoissa
syksy 2019 Toiminnan vakiinnuttaminen kirjastoissa, raportointi ja arviointi

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 075
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 375
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000
 
okm
avi