Lukulähettilääksi!
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Helsingin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 4100, (Rautatieläisenkatu 8)
00099
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Ojanperä
Puhelin : 
+358403340009
Sähköposti : 
anne.ojanpera@helsinki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen teema:1. Monipuoliset lukutaidot.
Kaikkien väestöryhmien lukemisen edistäminen ja siihen liittyvien toimintamuotojen kehittäminen.

Tavoitteena on tukea ikääntyneiden osallisuutta, luoda edellytyksiä virikkeelliselle elämälle ja tukea heidän kulttuuri- ja lukemisharrastustaan, konseptoimalla ns. lukulähettiläs-toiminta osaksi kirjaston lukemista edistäviä palveluja sekä luoda tätä varten vakiintunut yhteistyö vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Tarkoituksena on luoda vapaaehtoisia kouluttavien ja välittävien järjestöjen rekrytoinnille ja tiedottamiselle luonteva paikka nimenomaan kirjastosta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Toimintaa arvioidaan
1. Määrällisesti:
laskemalla mukana olevien vapaaehtoisten määrä sekä hankkeen aikana tarjottujen lukuhetkien määrä.

2. Laadullisesti:
kysymällä palautetta hankkeen toteutuksesta, sen tuloksista ja tuotosten käytettävyydestä hankkeen loppuvaiheessa vapaaehtoisjärjestöiltä, vapaaehtoisilta sekä palvelukeskuksilta.
3. Toiminnallisesti:
Miten lukulähettiläs-toiminta on juurtunut kirjaston palveluvalikoimaan.

Kuvaus : 

Hankkeessa organisoidaan ja tarjotaan ikääntyneille ja toimintarajoitteisille kirjaston, palvelukeskusten ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistyössä ääneen lukemista.
Vapaaehtoisjärjestöjen kautta rekrytoidaan ystävätoiminnassa mukana olevia kokeneita vapaaehtoisia lukemaan ääneen palvelutaloissa, kirjastoissa tai kotona. Lukeminen tapahtuu ensisijaisesti palvelutaloissa ja jos ryhmän kunto sallii, myös osin mukana olevissa kirjastoissa. Tarkoituksena on, että ainakin yhdella alueella tarjotaan toimintarajoitteisille ikääntyneille ääneen lukemista myös kotona ja samalla pilotoidaan uusia toimintamalleja viedä palveluita lähemmäs tarvitsijoita.

Hankkeessa kirjastohenkilökunta kouluttautuu tukemaan vapaaehtoisia ja laatii heille kirjaston aineistoista ja työkaluista lukemistehtävää tukevaa materiaalia. Vapaaehtoisten omat vertaisryhmät kokoontuvat kirjastoissa, joissa henkilökunta ohjaa perehtymään eri aineistoihin toteutuksen edetessä.
Hankkeen aikana kaupunginkirjastosta osallistuu toimintaan 5 eri alueilla toimivaa kirjastoa (Itäkeskuksen, Töölön, Malmin, Kannelmäen ja Kallion kirjastot). Kirjaston kaikista toimipisteistä osallistuu lisäksi henkilökuntaa hankkeen järjestämään koulutukseen, jolloin hankkeen päätyttyä toiminta on laajennettavissa kirjaston muihinkin toimipisteisiin.
Helsingin kaupungin monipuoliset palvelukeskukset ja niissä toimivat virikeohjaajat ovat mukana suunnittelussa, toteutuksessa ja koulutuksessa,
ja saavat uutta osaamista ja toimintaideoita omaan työhönsä.

Mukana olevat vapaaehtoisjärjestöt, SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri ja Alzheimer-yhdistys rekrytoivat toteutukseen osallistuvat vapaaehtoiset.
Kaikki osapuolet osallistuvat myös aloitusseminaariin, aiheeseen liittyvänä koulutuksena.

Hankkeen jälkeen kirjasto jatkaa vertaistapaamisten järjestämistä vapaaehtoisille lukijoille, lukemisen vinkkaamista sekä kirjastonkäytön/ääneenlukemisen koulutuksia.
Yhteistyö SOTE:n ja muiden järjestöjen kanssa lisääntyy (esim. muistiliitto) ja vakiintuu käytännöksi hankkeen jälkeen, kun toiminta on laajentunut kirjaston muihinkin toimipisteisiin.

Vapaaehtoisten ja palvelukeskusten asiakkaiden näkökulmat otetaan huomioon suunnittelussa, kun palvelukeskusten virikeohjaajat ja järjestöt ovat mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi toteutuksen taustalla on koti- ja palvelukirjaston asiakaspalautteet. Vapaaehtoisille tarjottavien vertaistapaamisten sisältö suunnitellaan heidän toiveidensa pohjalta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Järjestöt: SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piiri. Alzheimer-yhdistys. Helsingin monipuoliset palvelukeskukset: Riistavuori, Kontula,/Itäkeskus, Roihuvuori, Laajasalon Rudolfi, sekä Myllypuro.
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€62 150
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 870
Budjetti euroissa yhteensä: 
€78 590
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€50 000
 
okm
avi