Lukulähettiläs
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 13
03101
Yhteyshenkilön nimi : 
Janika Puolitaival
Puhelin : 
0447674693
Sähköposti : 
janika.puolitaival@vihti.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukulähettiläs tavoittelee lapsiperheitä, jotka eivät käy kirjastossa, ja joille lukemisen kulttuuri on vieras. Lukulähettiläs kertoo vanhemmille lukemisen merkityksestä ja positiivisesta vaikutuksesta lapsen kehitykselle. Tapaamisen yhteydessä esitellään ääneen luettavaksi sopivaa lastenkirjallisuutta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Ääneen lukeminen kasvattaa lapsen sanavarastoa, käsitteiden tajua, oppimiskykyä, keskittymiskykyä sekä tarjoaa perheelle yhteisen rauhallisen hetken. Hankkeen myötä ääneen lukemisen tärkeys ja merkitys kirkastuu vanhemmille ja tietoisuus ääneen lukemisen hyvistä puolista kasvaa. Kirjasto tavoittaa uusia perheitä, myös maahanmuuttajataustaisia, joille lukemisen kulttuuri sekä suomalainen kirjastolaitos voi olla vieras. Tietoisuus hyvästä lastenkirjallisuudesta lisääntyy.

Kuvaus : 

Lukulähettiläs tutustuu ääneen luettavaan lastenkirjallisuuteen ja valmistelee siitä eri teemoihin liittyviä infopaketteja vanhemmille. Lukulähettiläs vierailee erilaisissa lapsiperheille suunnatuissa tapahtumissa tavoittaakseen perheitä, jotka eivät käy kirjastossa. Vierailupaikkoja ovat esimerkiksi päiväkotien vanhempainillat ja tempauspäivät, avoimen päiväkodin kerhot, vapaaehtoisten, vanhempien ja järjestöjen vetämät kerhot, kuten MLL ja seurakunnan kerhot. Lapsiperheitä tavoitellaan myös perhepäivähoitajien kautta.
Työ tulee olemaan liikkuvaa ja iltapainotteista, joten tämän takia hanketta varten on palkattava hanketyöntekijä. Samalla kun tehdään lukemisen kulttuuria tutuksi, kehitetään yhteistyöverkostoa ja haetaan kolmannelta sektorilta yhteistyökumppaneita.
Kirjastolla on jo olemassa satudiplomi, joka nostetaan projektin aikana perheille esille ja mahdollisesti myös päivitetään. Kun kirjastoa ja lukemisen kulttuuria on tehty tutuksi, järjestetään projektin lopussa kaikille avoimet perhepäivät molemmissa kirjastoissa. Nämä voivat olla seikkailullisia teemapäiviä, joissa lapset vanhempineen pääsevät itse kehittämään tarinoita. Teemapäivissä jatketaan siis tarinoiden ja lukemisen kulttuuria aktivoivaan suuntaan.
Kunnassa on yhä enemmän maahanmuuttajia, joten yritämme tavoittaa myös maahanmuuttajaperheet päiväkotien ja kerhotoiminnan kautta. Lukemisen merkitys ei muutu, vaikka äidinkieli vaihtuu. Nostamme esille näissä perheissä oman äidinkielen merkitystä lapsiperheille. Tämä vaatii perheille jaettavan infomateriaalin suunnittelua ja kääntämistä yleisille kielille. Mahdollisesti tarvitaan vieraskielisen kokoelman kartuttamista sekä päivitystä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000
 
okm
avi