Lukulähettiläs
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Vihdin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 13
03101
Ansvarsperson : 
Janika Puolitaival
Telefonnummer : 
0447674693
E-post : 
janika.puolitaival@vihti.fi
Projektets målsättning: 

Lukulähettiläs tavoittelee lapsiperheitä, jotka eivät käy kirjastossa, ja joille lukemisen kulttuuri on vieras. Lukulähettiläs kertoo vanhemmille lukemisen merkityksestä ja positiivisesta vaikutuksesta lapsen kehitykselle. Tapaamisen yhteydessä esitellään ääneen luettavaksi sopivaa lastenkirjallisuutta.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Ääneen lukeminen kasvattaa lapsen sanavarastoa, käsitteiden tajua, oppimiskykyä, keskittymiskykyä sekä tarjoaa perheelle yhteisen rauhallisen hetken. Hankkeen myötä ääneen lukemisen tärkeys ja merkitys kirkastuu vanhemmille ja tietoisuus ääneen lukemisen hyvistä puolista kasvaa. Kirjasto tavoittaa uusia perheitä, myös maahanmuuttajataustaisia, joille lukemisen kulttuuri sekä suomalainen kirjastolaitos voi olla vieras. Tietoisuus hyvästä lastenkirjallisuudesta lisääntyy.

Projektbeskrivning : 

Lukulähettiläs tutustuu ääneen luettavaan lastenkirjallisuuteen ja valmistelee siitä eri teemoihin liittyviä infopaketteja vanhemmille. Lukulähettiläs vierailee erilaisissa lapsiperheille suunnatuissa tapahtumissa tavoittaakseen perheitä, jotka eivät käy kirjastossa. Vierailupaikkoja ovat esimerkiksi päiväkotien vanhempainillat ja tempauspäivät, avoimen päiväkodin kerhot, vapaaehtoisten, vanhempien ja järjestöjen vetämät kerhot, kuten MLL ja seurakunnan kerhot. Lapsiperheitä tavoitellaan myös perhepäivähoitajien kautta.
Työ tulee olemaan liikkuvaa ja iltapainotteista, joten tämän takia hanketta varten on palkattava hanketyöntekijä. Samalla kun tehdään lukemisen kulttuuria tutuksi, kehitetään yhteistyöverkostoa ja haetaan kolmannelta sektorilta yhteistyökumppaneita.
Kirjastolla on jo olemassa satudiplomi, joka nostetaan projektin aikana perheille esille ja mahdollisesti myös päivitetään. Kun kirjastoa ja lukemisen kulttuuria on tehty tutuksi, järjestetään projektin lopussa kaikille avoimet perhepäivät molemmissa kirjastoissa. Nämä voivat olla seikkailullisia teemapäiviä, joissa lapset vanhempineen pääsevät itse kehittämään tarinoita. Teemapäivissä jatketaan siis tarinoiden ja lukemisen kulttuuria aktivoivaan suuntaan.
Kunnassa on yhä enemmän maahanmuuttajia, joten yritämme tavoittaa myös maahanmuuttajaperheet päiväkotien ja kerhotoiminnan kautta. Lukemisen merkitys ei muutu, vaikka äidinkieli vaihtuu. Nostamme esille näissä perheissä oman äidinkielen merkitystä lapsiperheille. Tämä vaatii perheille jaettavan infomateriaalin suunnittelua ja kääntämistä yleisille kielille. Mahdollisesti tarvitaan vieraskielisen kokoelman kartuttamista sekä päivitystä.

Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€8 400
Egen finansiering: 
€4 500
Budget sammanlagt: 
€12 900
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€7 000