Lukuloikkia Savossa
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Maaherrankatu 12, PL 157
70820
Ansvarsperson : 
Tiina Kainulainen
Telefonnummer : 
0447182309
E-post : 
tiina.kainulainen@kuopio.fi
Projektets målsättning: 

Nuorten lukutaito huolettaa. Lukeminen ei ole kovin monen nuoren suosiossa ja sillä voi olla kauaskantoiset seuraukset. Ilman sujuvaa lukutaitoa nuori on vaarassa syrjäytyä peruskoulun jälkeisistä jatko-opinnoista, ja siten huonosta lukutaidosta saattaa koitua seurauksia työllistymiseen ja selviytymiseen nyky-yhteiskunnassa.

Hankkeen avulla lisätään 7-15 –vuotiaiden lasten ja nuorten – huomioiden pojat - lukemisintoa ja kirjastojen henkilökunnan osaamista lukemisen edistämisessä ja kirjavinkkauksessa. Hankkeessa järjestään Lukuloikkia-kiertue hankkeessa mukana oleviin kirjastoihin. Kiertueella olisi lukemista edistävää ohjelmaa monenikäisille lapsille ja nuorille. Kohderyhmät voisivat olla 1.luokka, 4.luokka ja 7.luokka. Hankkeessa järjestetään myös koulutusta kirjastojen henkilökunnalle lukemisen edistämisestä ja kirjavinkkauksesta.

Hanke kohdistetaan Pohjois-Savon läntisten kuntien kirjastoihin: Keitele, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto ja Kuopion kirjastoista Karttulan ja Maaningan lähikirjastoihin. Logistisesti nämä kirjastot on helppo tavoittaa saman kiertueen aikana. Esimerkiksi Tervon kirjaston ja Kuopion kaupunginkirjaston Karttulan lähikirjaston välimatka on 15 km.

(Valtionavustukset kirjastoille 1883)

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan seuraamalla kiertueen tilaisuuksiin osallistuvien lasten ja nuorten määrää sekä koulutustilaisuuteen osallistuvien kirjaston henkilökunnan määrää. 

Projektbeskrivning : 

Hanke jakautuu perusopetuksen oppilaille kohdistettuun lukuintoa lisäävään kiertueeseen ja kirjastojen henkilökunnan koulutukseen.

Lukuloikkia-kiertue
Tekstejä ja lukutaitoa lähestytään laajasti: lukuintoa herätellään kiinnostavien vierailujen avulla.
• Nuorimmalle kohderyhmälle järjestetään tapaaminen Lukukoira Sylvi kanssa. Sylvi on jo usean vuoden edistänyt lukemista Kuopion kaupunginkirjastossa, ja Sylvin vierailuja maakunnan kirjastoihin on toivottu.
• 4-luokkalaisten luona vierailee kirjavinkkari, joka esittelee vauhdikasta lukemista.
• Yläkoululaiset saavat lukijavieraan: lukemisesta ja lukuharrastuksesta: puhumaan kutsutaan lapsia ja nuoria kiinnostavia henkilöitä, esim. urheilijoita, räpmuusikko tai tubettaja. Myös kirjailijavieras olisi hyödyllinen esikuva: hän kertoisi lukemisesta ja kirjoittamisesta tekijän näkökulmasta ja siitä, kuinka kirjoittaminen voi olla ammatti. Yläkoululaisille järjestetään mahdollisuuksien mukaan (tekijänoikeudet, laitteistot yms.) mahdollisuus lukemiseen liittyvän videon kuvaamiseen, jolloin oppilaat miettisivät koulussa ennakkoon kysymyksiä ja kuvaisivat vierailijan haastattelun.

Koulutusta henkilökunnalle
Kuopion pääkirjastossa kirjavinkkaus on lasten- ja nuortenosaston perustoimintaa, mutta pienemmissä Pohjois-Savon kunnissa sitä on vähemmän. Hankkeen koulutuspäivällä pyritään kouluttamaan henkilökuntaa: miten vinkata nimenomaan pojille; vinkkauksiin sisällytetään muutakin kuin perinteistä kaunokirjallisuutta (sarjakuvat, tietokirjat, rap-lyriikka). Tämä osaaminen jää kirjastojen henkilöstölle, joka voi hyödyntää uutta osaamista vinkkauksia suunnitellessa.

Samarbetspartner/s: 
Keiteleen, Kuopion, Rautalammen, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kirjastot ja alueen koulut
Projektet börjar : 
01/08/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€11 100
Egen finansiering: 
€2 800
Budget sammanlagt: 
€13 900
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000