Lukupiiriin uutta potkua
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pomarkun kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Alinenkuja 2 A, PL 14
29631
Kirjaston puhelin : 
02-5411367
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pomarkku.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pomru
Y-tunnus : 
0136610-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Elena Iso-Oja
Puhelin : 
044-550 5642
Sähköposti : 
elena.iso-oja@pomarkku.fi
Kuvaus : 

Olemme perustaneet lukupiirimme maaliskuussa 2012. Piirimme on saanut alusta alkaen innokkaan vastaanoton. Väkeä käy piirissämme keskimäärin noin 8-12 henkilöä, joka on kuntamme asukasmäärään nähden hyvä määrä. Piirimme kokoontuu kerran kuukaudessa kunnantalon ”olohuoneessa”. Kokoontumisaika on kirjaston aukioloajan mukaan keskiviikkoisin.  On hienoa nähdä kuinka ryhmässämme on nuorempaa ja vanhempaa väkeä sekä miestä että naista. Keväällä 2013 kirjailijavieraanamme oli Leila Tuure.

Kirjaston työntekijä toimii lukupiirin vetäjänä. Piirin vetäminen antaa työlle oman vaihtelunsa normaaliin arkiseen kirjastotyöhön. Lukupiirin kirjaan on perehdyttävä tarkemmin, tehtävä kirjaan sekä kirjailijaan liittyvää ”pohjatyötä” sekä mietittävä valmiiksi seuraavien kuukausien kirjat. Lukulistallamme on ollut vaihdellen eri tyylin kirjoja klassikoita, dekkareita, runoja, elämäkertaa, nuorten kirjoja jne. Myös piiriläisten omat toiveet on otettu huomioon. Olemme lukeneet kirjoja, joita ei olisi ehkä tullut muuten luettua.

Haemme avustusta, koska haluamme tarjota innokkaille piiriläisillemme uutta potkua lukemiseen kutsumalla kirjailijavieraita. Vierailujen ansiosta myös saisimme kasvatettua lukemisharrastusta. On myös tärkeää, että kuntalaiset tapaavat toisiaan ja voimme mm. ehkäistä yksinäisyyttä. Vierailu järjestettäisiin yleisötilaisuutena, jonne on vapaa pääsy kaikilla. Haluamme kannattaa lähialueen kirjailijoita eli satakuntalaisia kirjailijoita. Kirjailijavierailut tapahtuisivat keväällä ja syksyllä.  Tutustumme kirjailijoiden teoksiin ennen vierailua.

Hankkeen kustannukset koostuvat Lukukeskuksen palvelumaksuista, kirjailijavieraiden palkkioista ja matkakuluista sekä muista tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvista kuluista. Avustuksella saamme näkyvämmät mainokset lehtiin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lukupiiriin uutta potkua - hanke toi pieneen kuntaamme merkittäviä kirjailijoita: Pirjo Tuominen, Anneli Kivelä, Seppo Jokinen, Pirjo Halme, Kristiina Suutari ja Hannes Tiira. Kirjailijoiden valinnassa halusimme ottaa huomioon lukupiiriläistemme toiveet. Tärkeää oli myös kutsua kirjailijoita, jotka eivät olleet lähiaikoina naapurikuntiemme vieraina. Halusimme huomioida myös eri tyylin kirjoittajat (historia, kevyt rakkausromaani, dekkarit, runot ja tietokirjallisuus) sekä nais- että mieskirjailijoita. Mielestämme onnistuimme hyvin saamaan tilaisuuksiimme satakuntalaisia kirjailijoita. Kova halu oli saada vieraaksemme myös Tuomas Kyrö, mutta hän ei kiireiltään päässyt tulemaan.

Lukupiirissä luimme kirjailijan kanssa sovitun kirjan etukäteen. Näin päästiin paremmin syventymään  tiettyyn kirjaan kirjailijan ja lukupiiriläisten näkökulmasta. Tämä toi uutta ajattelua, kun selvisi miksi kirjailija oli kirjoittanut jonkin asian. Kirjailijat kertoivat lisäksi omasta kirjailijan työstään.  Tilaisuudet käytiin läpi aina seuraavassa lukupiirissä, joka lisäsi vielä innostuneisuutta.

Lukupiiriläisten lisäksi tilaisuuksiin oli tervetulleita kaikki kirjoista ja kirjailijoista kiinnostuneet. Osallistujia oli noin 20 / tilaisuus. Tavoite oli saada miehiä liikkeelle sekä lähikuntien asukkaita tapahtumiin. Nämä tavoitteet saimme toteutettua.  Kaikki vierailut olivat kirjailijoiden, osallistujien sekä kirjaston henkilökunnan mielestä onnistuneita. Hyvää palautetta kantautui myös lähialueen kirjastojen henkilökunnalta. On ollut ilo huomata, että kirjailijoiden myötä lukuharrastuksessa ja kirjaston käytössä on ollut käytön lisääntymistä.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 092
Oma rahoitus yhteensä: 
€590
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
100henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 500

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.