Lukupiirit kohtaavat Kokkolassa
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kokkolan kaupunginkirjasto, Lohtajan lukurinki / Mari Kinnunen
Kokkolan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Isokatu 3
67100
Kirjaston puhelin : 
044-780 9564
Kirjaston sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Klm
Y-tunnus : 
FI0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Susann Forsberg
Puhelin : 
044-780 9564
Sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Kuvaus : 

Järjestetään kaksi yhteistä tapahtumaa Kokkolassa ja sen lähialueilla toimiville lukupiireille sekä kaikille lukupiireistä kiinnostuneille kirjaston asiakkaille. Tapahtumissa eri lukupiirit voivat vaihtaa kokemuksia, tutustua toisiinsa, verkostoitua ja saada ideoita tulevaan toimintaan sekä omaan lukuharrastukseen. Samalla tarjotaan lukupiireistä ehkä kiinnostuneille mahdollisuus saada tietoa harrastuksesta ja lukupiirien ohjelmista.

Esittäytymisten ja keskustelujen lisäksi tapahtumiin kutsutaan kumpaankin nimekäs kirjailijavieras, jonka teoksiin lukupiireissä tutustutaan etukäteen. Ensimmäinen Lukupiiripäivä järjestetään kevään Lukuviikolla 2014 ja toinen alkusyksystä 2014, uuden toimintakauden käynnistyessä.

Tavoitteena on synnyttää vuorovaikutusta, levittää jo ennestään suosittua lukupiiriharrastusta, saada asiakkaat innostumaan lukemisesta ja keskustelemaan kirjoista joko tapaamisissa tai verkon välityksellä.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto lähikirjastoineen, Kokkolan seudun opisto, Perhonjokilaakson kansalaisopisto (Vetelin kirjastossa toimiva lukupiiri)

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Lukupiirit kohtaavat -tapahtuma Kokkolassa 5-6.4.2014, kirjailijavieraana Kjell Westö:
Ennakkopuffit tapahtumasta Anders-verkkokirjastossa, alueen lehdissä, Radio Keski-Pohjanmaassa, aluetiedotteissa, tapahtumakalenterissa, Lukukeskuksen sivuilla ja kirjastojen nettisivuilla
Artikkeli tapahtumasta Anders-verkkokirjastossa
Kjell Westön haastattelut Anders-verkkokirjastossa ja sanomalehti Keskipohjanmaassa

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tavoitteena oli saattaa yhteen maakunnassa toimivat lukupiirit järjestämällä tapahtumia, joissa lukupiirit voivat vaihtaa kokemuksia ja osallistua kirjailijavierailuun sekä keskusteluun kyseisen kirjailijan teoksista. Tapahtuma järjestetiin 5.-6.4.2014 Kokkolan kaupunginkirjaston Hongell-salissa kolmessa eri osassa.

Ensimmäisessä keskityttiin lukupiirien toimintaan ja tutustumiseen. Puhetta johti freelancer-kirjastonhoitaja Päivi Jokitalo, joka kertoi kirjallisuuspiirien historiaa ja nykypäivää sekä esitteli kirjallisuusblogeja. Lukupiirien vetäjät esittelivät piirinsä. Kirjailija Kjell Westö kertoi lukijataapisten merkityksestä kirjailijalle. Jo tässä vaiheessa oli paikalla noin 60 osallistujaa.

Taon jälkeen yleisö lisääntyi entisestää, kun Kjell Westö kertoi kirjailin työstää Päivi Jokitalon haastattelemana. Lukupiirit olivat ennakkoon lukeneet Westön kirjoja ja saivat nyt kysellä ja keskustella kirjoista Westön kanssa sekä vaihtaa lukukokemuksia keskenään.

Kolmas osio oli ruotsinkielinen ja myös se keräsi kuulijoita. Kjell Westö kertoi työstään ruotsiksi.

Kaikkiaan tapahtumat keräsivät n. 150 osanottajaa. Mukana oli jäseniä ainakin kahdeksasta eri lukupiiristä sekä runsaasti muita asian harrastajia.

Lukupiirit kohtaavat -tapahtuma oli hedelmällinen monessa suhteessa. Maakunnassa omissa oloissaan pyörivät lukupiirit tapasivat ja huomattiin, että kirjallisuuden harrastajia on paljon ja lukupiirien suosio on kasvussa. Opittiin historiaa ja kirjallisuudenharrastusta verkkomaailmassa, verkostoiduttiin itse ja tavattiin elävä kirjailija. Tapahtuman tuloksena lukupiirien vetäjät verkostoituivat ja yhteystietoja vaihdettiin. Kirjailijan osallistuminen tapahtumaan oli tärkeää, se toi kaivattua medianäkyvyyttä ja antoi lukijoille ja kirjailijalle mahdollisuuden avoimeen vuorovaikutukseen. Kirjasto toimi tässä välittäjänä ja aktiivisena toimijana.
Kokkolan kirjaston lukupiirin vetäjä oli aktiivinen ja organisoi Radio Keski-Pohjanmaahan kesäsarjan, jossa eri lukupiirien jäsenet esittelivät kerran viikossa sopivaa kesälukemista.

Jatkotoimenpiteet: 

Alunperin oli ajatuksena järjestää vastaava tapahtuma myös alkusyksystä, mutta resurssit eivät tässä vaiheessa riittäneet. Ehkä lukupiirien tapaaminen kannattaa järjestää esimerkiksi vuoden välein. Lukupiirien tominta kirjastoissa ja kirjastojen liepeillä jatkuu.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/10/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 620
Oma rahoitus yhteensä: 
€620
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
150henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi