Lukusilta Ristijärveltä Paltamoon
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ristijärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
Aholantie 23
88400
Kirjaston puhelin : 
044 715 9324
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ristijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Risti
Y-tunnus : 
0189576-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Karjalainen
Puhelin : 
044 715 9714
Sähköposti : 
maritta.karjalainen@ristijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

14 lausuntataiteilijan ja kohdeluokkien kohtaamista lukupiireissä molemmissa kunnissa., yhteensä siis 28 tapaamista. Tapaamiset toteutetaan syyskuun 2014 ja huhtikuu 2015 välisenä aikana. Tapaamiset toteutetaan kolmen viikon välein. Kirjastot tuottavat lukumateriaalia, vinkkaavat kirjoista.

 Toteutetaan koulutuspäivä kirjastojen ja opetuspuolen henkilökunnalle.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tilaisuudet ja niihin osallistuminen

Kuvaus : 

Lukusilta Ristijärveltä Paltamoon luodaan yhteistyössä Ristijärven ja Paltamon kunnankirjastojen, Ristijärven keskuskoulun ja Paltamon Korpitien koulun välille. Lukupiirien vetäjinä oppilaille toimii sanataideopettaja Teija Mursula Kajaanista. Hänkkeessa hyödynnetään koululaisilla käytössä olevia iPadeja, blogeja ja kirjallisuuskasvatuksen nettimateriaaleja, kuten Okariinoa, Sivupiiriä ja Kirjasampoa. Hankkeessa järjestetään kouluille mahdollisuus samanaikaisopetukseen kirjallisuuden tunneilla; sanataideopettaja ja luokanopettaja johdattelevat lukemisen kiehtovaan ja salaperäiseen maailmaan yhteistyössä. Sanataideopettaja Teija Mursula innostaa, laittaa tutkimaan ja pohtimaan erilaista kirjallisuutta ja opettaa vinkkaamaan kirjallisuudesta. Koulujen välinen yhteistyö huipentuu vierailuun naapurikuntaan, jossa vierailijat ja isännät järjestävät toisilleen kirjallisuusaiheisen tapahtuman. Hankkeessa järjestetään koulutusta opetushenkilöstölle ja kirjastojen henkilökunnalle.

Hankesuunnitelma:

14 lausuntataiteilijan ja kohdeluokkien kohtaamista lukupiireissä molemmissa kunnissa., yhteensä siis 28 tapaamista. Tapaamiset toteutetaan syyskuun 2014 ja huhtikuu 2015 välisenä aikana. Tapaamiset toteutetaan kolmen viikon välein. Kirjastot tuottavat lukumateriaalia, vinkkaavat kirjoista.

 Toteutetaan koulutuspäivä kirjastojen ja opetuspuolen henkilökunnalle.

Oppilaat bookcrossaavat väliviikoin, lukupiireissä käsitellään luettuja kirjoja, ja vinkataan uusista. Oppilaat vaihtavat naapurikunnan oppilaiden kanssa sähköisesti mielipiteitä ja etsivät yhdessä uusia mielenkiintoisia kirjoja lukupiirien käsiteltäväksi. Väliajoilla opetellaan käyttämään myös Okariinoa, Sivupiiriä ja Kirjasampoa sekä päivitetään blogia.

1 kirjallisuuspäivän tapahtuma loppuhuipennuksena

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Yhteystiedot:

Ristijärven kirjasto: Maritta Karjalainen, maritta.karjalainen@ristijarvi.fi, 044 715 9714 Ristijärven keskuskoulu: Minna Pyykkönen, minna.pyykkonen@ristijarvi.fi

Paltamon kirjasto: Reima Uusitalo, reima.uusitalo@paltamo.fi

Korpitien koulu: Eija Alasalmi, eija.alasalmi@paltamo.fi

Teija Mursula, teija.mursula@aikopa.fi, 040 589 7197

Aiemmat hankkeet: 

Seniorit lukemisen ja vuorovaikutuksen lähteillä

Kirjallisuuspalapeli

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke mahdollisti hanketyöntekijän toimimisen samanaikaisopettajana äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla. Opettajat suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä 5 x 1,5 tuntia opetusta mukana oleville luokille. Työskentelyn tavoitteena oli edistää jokaisessa luokassa lukemista ja kirjallisuudesta keskustelua. 1. Tiedolliset tavoitteet: lukupiiritoiminta, kirjavinkkaus, blogityöskentely. 2. Taidolliset tavoitteet: kehittää lasten ja nuorten taitoja lukijoina ja kirjallisuudesta keskustelijoina, kokeilla erilaisia kirjallisuuden käsittelytapoja, tutustua Okariinoon, Kirjasampoon ja Kainet-verkkokirjaston käyttöön. 3. Affektiiviset tavoitteet: lukumieltymykset, kirjallisuus tunnekasvattajana, ymmärtävä keskustelu, eläytyminen ja tunnepohjainen argumentointi. Hankkeessa oli mukana 2 luokkaa Ristijärveltä (3.-4. luokka, 23 oppilasta ja 8. luokka, 18 oppilasta) ja 2 luokkaa Paltamosta (4. luokka, 18 oppilasta ja 8. luokka, 15 oppilasta). Oppilaita oli mukana yhteensä 74, opettajia 6 sekä kirjastojen henkilökuntaa. Ohjelmaan sisältyi luokkakäyntejä kirjastoissa, Kainet-verkkokirjaston käyttöön liittyviä harjoituksia sekä kirjavinkkausta. Tapaamiskertojen aikana hanketyötekijän kanssa alakoululaiset tekivät parityönä kirjamaistiaisia, harjoittelivat lukemista ja kommentointia, kävivät kirjastossa ja vertaisvinkkasivat toiseen kuntaan. Ohjelmaan kuului Elana-strategian harjoittelua: satu ja toiminnalliset pisteet sekä eritasoisia kysymyksiä. Kirjallisuuden ja kirjoittamisen yhteyteen tutustuttiin lihavoittamalla ja henkilökuvaharjoituksin. Kirjailija Sari Peltoniemen vierailuun valmistauduttiin sekä tutustumalla tuotantoon että haastatteluharjoituksin. Yläkoululaiset saivat opettajien kirjavinkkejä pikatreffitekniikalla, tutustuivat lukemisen strategioihin, kirjoittivat lukupäiväkirjaa, tekivät kirjamaistiaisia, ryhmähaastatteluja ja laativat keskustelukirjeitä sekä työskentelivät valittujen kirjojen parissa. Novelleihin tutustumisen ohella harjoiteltiin tarinan tiivistämistä uudelleenkerrontana. Lukusilta-blogityöskentelyä edelsi opettajien blogikoulutus. Lisäksi oppilaat kirjoittivat kirja-arvioitaan Kainuun Sanomien Meidän Kainariin. Kirjallisuuden genreihin tutustumisen yhteydessä tehtiin kirjatrailereita ja kirjavinkkauksia. Kirjasammon Siivupiiri tuli tutuksi samoin kuin Risingshadow-sivusto. Kirjastokäynnillä valittiin genrekirjoja. Sari Peltonimen vierailupäivänä kirjailijahaastattelut sujuivat ennakoivan tuotantoon tutustumisen ja draamaharjoitusten antamalla varmuudella. Kirjastossa oppilaat saivat lukemiseen, kirjoittamiseen, genreihin ja tiedonhakuun liittyviä tehtäviä. Vuoden lopussa oppilaat pääsivät vierailevan sanataideopettajan järjestämälle luovalle Runoristeilylle. Hankkeen taustalla toimi ohjausryhmä, joka auttoi yhteissuunnittelussa. Oppilaille hanketyöntekijä toi vaihtelua arkirutiineihin. Harjoitukset innostivat monipuolisesti toiminnalliseen oppimiseen ja toivat puhtia lukuharrastukseen. Opettajat saivat uusia vinkkejä kirjallisuuden opetukseen. Varsinkin yläkoululaisten lukuinto kasvoi selvästi ja kiinnostus lukemiseen laajeni koko luokan sisällä. Kirjaston tiedonhakuharjoitukset tehtiin innostuneesti samoin kuin vuorovaikutteiset lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät tehtävät. Hankkeen jatkoajalla luovuuttaja Tarja Kerttulan johdolla 9.-luokkalaiset loivat sanallisia omakuvia varhaislapsuudesta tähän päivään sekä keskustelivat runoudesta, omista sanoista ja kirjoittamisesta. Tehtävät koettiin innostaviksi, jolloin kaikki lukivat tuotoksiaan ääneen. 3.- ja 5.-luokkalaisten kanssa haettiin sanakierroksilla omia, keksittyjä ja kaikkien sanoja. Vapaan kirjoittamisen hetkissä, jolloin kaikki oli sallittua, syntyi rohkeus esiintyä ja ajatus: Me olemme runoilijoita.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen opetusta rikastuttavasta sisällöstä jäi opettajien käyttöön monipuolinen työkalupakki, jota hyödynnetään luokille sopivin tavoin. Myös kirjastot hyötyvät uusista menetelmistä suunnitellessaan kirjastonkäytön opetusta ja muita lukemiseen innostavia tapahtumia.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 946
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 926

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
30kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
2 220henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
170henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi